Laajuus

Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 1 vuosi ja 4 kuukautta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti.

Aika

-

Hakuaika

-

Kenelle

Kohderyhmänä ovat työttömät työnhakijat, joiden työllistymistä tutkinnon suorittaminen edesauttaa. Koulutuksen tavoitteena on antaa osaaminen, joka vastaa niitä tarpeita, joita levyseppähitsaajan ammatissa työskenteleviltä yrityksissä vaaditaan.

Hakeutuminen

Tämän koulutuksen seuraava hakuaika on 28.11.2022-15.2.2023. Opintojen aloitus on 6.3.2023

Opintojen aloittaminen joustavasti voi olla mahdollista, jos sinulla on jo aikaisempia opintoja tästä tutkinnosta. Lisätietoja voit kysyä Hakupalveluista, yhteystiedot löydät sivun alareunasta.

Kelpoisuusvaatimukset

Ammatillisen perustutkinnon opiskelijavalinnan perusteena käytetään Gradiassa seuraavia yhteisiä kriteereitä:
• hakijan pohjakoulutus
• hakijan kouluttautumisen tarve
• hakijan lähtökohdat
• hakijan tavoitteet ja motivaatio

Tämän koulutuksen opiskelijavalinta tehdään hakemuksen ja valintahaastattelun tietojen pohjalta. Muistathan täyttää hakemuksesi huolellisesti. Hakijat kutsutaan valintahaastatteluun. Hakemus peruuntuu, jos ei osallistu haastatteluun. Lisätietoa valintakriteereistä ja pisteytyksestä: www.gradia.fi/jatkuvan-haun-ammatillisten-perustutkintojen-valintakrite…

Hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi ja jotka eivät ole toimittaneet riittävää todistusta kielitaidostaan, kutsutaan kielitaidon arviointiin. Tämän haun kielitaidon arviointi on ti 21.2.2023. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: https://www.gradia.fi/kielitaidon-arviointi

Kuvaus

Levyseppähitsaajana työskentelet monipuolisissa ympäristöissä, kuten tuotannon hitsaus-, levy- ja teräsrakennetyötehtävissä. Opit mm. käyttämään NC-tekniikkaa ja robottihitsausta sekä muita alalla tarvittavia koneita- ja laitteita. Opintojesi aikana hankit osaamista erilaisissa metallialan yrityksissä kuten konepajoissa sekä teräsrakenteiden asennus- ja hitsaustehtävissä. Alan työpaikkoja on tarjolla paljon, joten työllistymismahdollisuudet ovat erinomaiset.

Rakenne

Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Yhteiset tutkinnon osat (35 osp)
• Viestintä – ja vuorovaikutusosaaminen
• Matemaattis – luonnontieteellinen osaaminen
• Yhteiskunta - ja työelämäosaaminen

Valmistustyötehtävissä toimiminen (25 osp)
Hitsaus ja levytyöt
• Alan teknisen piirustuksen perusteet
• Levy ja hitsaustöiden perusteet
• Hitsauksen perusteet
• Harjoitukset

Koneistus
• Alan teknisen piirustuksen perusteet
• Sorvauksen perusteet
• Jyrsinnän perusteet
• Porauksen ja kierteytyksen perusteet
• Harjoitukset

Pakolliset tutkinnon osat (30 osp)

Hitsaus- ja levytyöt (30 osp)
• hitsaus- ja materiaalitekniikka, levytyökoneet ja levytyöt
• hitsaus- ja levytöiden esivalmistelu- ja viimeistelytyöt, hitsaustyöt

Valinnaiset tutkinnon osat (80 osp)

CNC-Särmäys (20 osp)
• särmäyspuristimen ohjelmointi, käyttö- ja huoltotyöt
• särmäystyön työsuunnitelmat

Hitsaus (20 osp)
• hitsausprosessin, lisäaineiden ja kaasujen valinta kohteen mukaan
• hitsauksen standardit
• suorittaa hitsauskokeen hitsausohjeen mukaisesti kahdella valitsemallaan hitsausprosessilla (puikko, tig ja mig/mag-hitsaus)
• hitsien tarkastukset silmämääräisesti ja mittaamalla

Levyjen CNC-leikkaus (20 osp)
• cad-piirtäminen, CNC-leikkauskoneen käyttö-, ohjelmointi- ja huoltotyöt
• työpiirustusten mukaisten kappaleiden valmistus

Ohutlevytyöt (20 osp)
• ohutlevytyökoneiden käyttö ja sitä koskevien laitteiden- ja koneiden huolto
• ohutlevyjen liittämismenetelmät ja viimeistelytyöt

Robotin käyttö (20 osp)
• ohjelmointi ja nivelvarsirobotin tai robottisolun käyttö
• nivelvarsirobotin palautus tuotantokuntoon häiriötilanteesta

Teräsrakennetyöt (20 osp)
• teräsrakennetyöt, muototeräkset
• terästen pinnoitukset
• terästen eri laatujen hyödyntäminen

Työssäoppiminen
• Koulutus alan yrityksissä

Monta tapaa opiskella

Opetusjärjestelyt ovat lähiopintoja, etäopintoja, käytännön harjoituksia ja työssäoppimista. Aikaisemmin suoritettu koulutus huomioidaan opintojen alkuvaiheessa ja hyväksyttyjä opintoja voidaan hyväksi lukea ja sisällyttää opintoihin. Opintoihin sisältyy n. 40-60 % työssäoppimista. Koulutuksen kestoon vaikuttaa opiskelijan aiemmat tutkinnot, aiempi alan työkokemus sekä opitun tiedon ja taidon omaksuminen.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä ja sen voi aloittaa joustavasti. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Tavoitteellisen urheilun ja opiskelun pystyy yhdistämään Gradiassa: www.gradia.fi/oppimaan/urheilijana-gradiassa.

Gradian opiskelijana voit tehdä myös Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston opintoja. EduFutura Jyväskylä tarjoaa opiskelijoille monipuoliset mahdollisuudet joustaviin opintopolkuihin ja ristiinopiskeluun. Lisätietoa: https://edufutura.fi/

Kustannukset

Oppivelvolliset saavat maksutta opiskeluajalleen käyttöönsä opinnoissa tarvittavat oppimateriaalit, tietokoneen sekä muut välttämättömät opiskeluun tarvittavat työasut ja -välineet. Erityisvälineet, kuten soittimet tai urheiluvälineet, opiskelijat hankkivat itse. Opetus ja ruokailu ovat kaikille perustutkinto-opiskelijoille maksuttomia.

Jatko-opintomahdollisuudet

Gradiassa voit tutkinnon suoritettuasi suorittaa kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnon koneistuksen tai asennuksen osaamisalan ja tutkinnon osia muista ammatillisista perustutkinnoista.

Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Jos haluat insinööriksi, luonteva jatkumo on konetekniikan insinöörin opinnot ammattikorkeakoulussa.

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
ma, ke, to klo 9-12, 12.30-15, ti 10-12, 12.30-14, pe 9-12


 

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Aika

-

Paikkakunta

Jyväskylä