Koulutuksen tiedot

Koulutusala

Kone- ja tuotantotekniikka

Paikkakunta

Jyväskylä

Opiskelutapa

Lähiopiskelu

Laajuus

180 osaamispistettä, 16 kuukautta

Hakuaika

Ei hakua tällä hetkellä

Hakeutuminen

Haku tähän koulutukseen on tällä hetkellä suljettu.
Jatkuvassa haussa Gradiaan voi hakeutua opiskelemaan ympäri vuoden. Hakuajat vaihtelevat koulutuksittain. Päivitämme hakuajan tälle sivulle, kun seuraava koulutuksen aloitus- ja hakuaika on tiedossa. Voit tutustua jatkuvan haun käytänteisiin tarkemmin: https://www.gradia.fi/jatkuva-haku

Opintojen aloittaminen joustavasti voi olla mahdollista, jos sinulla on valmiita ammatillisia opintosuorituksia (tutkinnon osa tai osia suoritettuna) tästä tutkinnosta. Lisätietoja voit kysyä Gradian hakupalveluista.

Kenelle

Kohderyhmänä ovat työttömät työnhakijat ja ammatin vaihtajat, joiden työllistymistä tutkinnon suorittaminen edesauttaa. Koulutus ei vaadi aiempaa teknistä osaamista tai koulutusta. Koulutuksen tavoitteena on antaa alan osaaminen, joka vastaa alueellista yritysosaamistarvetta.

Kuvaus

Levyseppähitsaajana työskentelet monipuolisissa ympäristöissä, kuten tuotannon hitsaus-, levy- ja teräsrakennetyötehtävissä. Opit mm. perusteet tuotteen 3d suunnittelusta, käyttämään levyleikkureita, CNC-leikkuria, särmääjää, NC-tekniikkaa ja robottihitsausta sekä muita alalla tarvittavia koneita ja laitteita. Opintojesi aikana hankit osaamista erilaisissa metallialan yrityksissä kuten konepajoissa sekä teräsrakenteiden asennus- ja hitsaustehtävissä. Alan työpaikkoja on tarjolla paljon, joten työllistymismahdollisuudet ovat erinomaiset. Tutkinnon voi suorittaa loppuun myös oppisopimuksella. Opetus tapahtuu suomeksi. Jotta saavutetaan riittävä työturvallisuustaso oppilaitoksessa ja työssäoppimispaikoissa toimiessa, vaaditaan opiskelijoilta riittävän hyvää suomen kielen taitotasoa. Hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi, ohjataan kielikokeeseen.

Opetusjärjestelyt ovat lähiopintoja suureksi osaksi tehden oppimista, etäopintoja, käytännön harjoituksia ja työssäoppimista. Aikaisemmin suoritettu koulutus huomioidaan opintojen alkuvaiheessa ja hyväksyttyjä opintoja voidaan hyväksi lukea ja sisällyttää opintoihin. Opintoihin sisältyy n. 40-60 % työssäoppimista. Koulutuksen kestoon vaikuttaa opiskelijan aiemmat tutkinnot, aiempi alan työkokemus sekä opitun tiedon ja taidon omaksuminen.

Koulutuksen sisältö

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

Yhteiset tutkinnon osat (35 osp)
• Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
• Matemaattis – luonnontieteellinen osaaminen
• Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Valmistustyötehtävissä toimiminen (25 osp)

Hitsaus ja levytyöt
• Alan teknisen piirustuksen perusteet
• Levy ja hitsaustöiden perusteet
• Hitsauksen perusteet

Koneistus
• Alan teknisen piirustuksen perusteet
• Sorvauksen perusteet
• Jyrsinnän perusteet

PAKOLLISET TUTKINNON OSAT (30 osp)

Hitsaus- ja levytyöt (30 osp)
• hitsaus- ja materiaalitekniikka, levytyökoneet ja levytyöt
• hitsaus- ja levytöiden esivalmistelu- ja viimeistelytyöt, hitsaustyöt

VALINNAISET TUTKINNON OSAT (80 osp)

CNC-Särmäys (20 osp)
• särmäyspuristimen ohjelmointi, käyttö- ja huoltotyöt
• särmäystyön työsuunnitelmat

Hitsaus (20 osp)
• hitsausprosessin, lisäaineiden ja kaasujen valinta kohteen mukaan
• hitsauksen standardit
• suorittaa hitsauskokeen hitsausohjeen mukaisesti kahdella valitsemallaan hitsausprosessilla (puikko, tig ja mig/mag-hitsaus)
• hitsien tarkastukset silmämääräisesti ja mittaamalla

Levyjen CNC-leikkaus (20 osp)
• cad-piirtäminen, CNC-leikkauskoneen käyttö-, ohjelmointi- ja huoltotyöt
• työpiirustusten mukaisten kappaleiden valmistus

Ohutlevytyöt (20 osp)
• ohutlevytyökoneiden käyttö ja sitä koskevien laitteiden- ja koneiden huolto
• ohutlevyjen liittämismenetelmät ja viimeistelytyöt

Robotin käyttö (20 osp)
• ohjelmointi ja nivelvarsirobotin tai robottisolun käyttö
• nivelvarsirobotin palautus tuotantokuntoon häiriötilanteesta

Teräsrakennetyöt (20 osp)
• teräsrakennetyöt, muototeräkset
• terästen pinnoitukset
• terästen eri laatujen hyödyntäminen

3D valmistusmenetelmän käyttö (20 osp)
• tuotteen 3D mallinnus
• tulostin ohjelmien käyttö
• materiaalitekniikka

Työssäoppiminen
• Koulutus alan yrityksissä

Kustannukset

Oppivelvolliset saavat maksutta opiskeluajalleen käyttöönsä opinnoissa tarvittavat oppimateriaalit, sekä muut välttämättömät opiskeluun tarvittavat työasut ja -välineet. Erityisvälineet, kuten soittimet tai urheiluvälineet, opiskelijat hankkivat itse. Opetus ja ruokailu ovat kaikille perustutkinto-opiskelijoille maksuttomia.

Lisää koulutuksesta

Otsikko

Sopisiko sinulle oppisopimus?

Kuvaus

Yhdistä työnteko ja opiskelu! Meidän kauttamme voit opiskella oppisopimuksella minkä tahansa työtehtäviesi mukaisen toisen asteen ammatillisen tutkinnon tai tutkinnon osan.

Kuva

Monta tapaa opiskella

Gradia tarjoaa aikuisille tutkintotavoitteista opiskelua sekä lyhyempiä koulutuksia. Aikuisena voit opiskella ammatillisia opintoja Ammattiopisto Gradiassa ja lukio-opintoja Jyväskylän aikuislukiossa. Lisäksi voit tehdä perusopetuksen opinnot valmiiksi aikuisten perusopetuksessa.

Gradian opiskelijana - niin lukiolaisena kuin ammattiin opiskelevana - voit tehdä Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston opintoja. EduFutura Jyväskylä tarjoaa opiskelijoille monipuoliset mahdollisuudet joustaviin opintopolkuihin ja ristiinopiskeluun. Korkeakouluopintojen avulla pääset tutustumaan korkeakoulujen eri aloihin ja siihen, millaista on opiskella korkeakoulussa.

Kaksoistutkinnossa opiskelet samanaikaisesti ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon. Kaksoistutkinto-opiskelijana sinun on tärkeä olla aktiivinen ja omatoiminen, sillä opiskelu vaatii sitoutumista ja itseohjautuvuutta. Opinnot antavat sinulle hyvät valmiudet työelämään ja jatko-opintoihin.

Gradiassa voit yhdistää opiskelun ja tavoitteellisen urheilun. Urheiluvalmennus mahdollistaa harjoittelun eritasoisille urheilijoille – aina seuratasosta maajoukkuetasoon. Urheilijoiden opintopolku rakentuu oman tason mukaan. Ilmoita hakulomakkeella, että olet kiinnostunut urheilijan ammatillisesta koulutuksesta.

Jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus kehittää yrittäjyysosaamista osana lukion ja ammatillisen koulutuksen opintoja. Yrittäjyysopinnot ovat hyödyllinen valinta jokaiselle, joka haluaa pärjätä tulevaisuuden työelämässä tai päivittää osaamistaan työelämän aikana.

Kysy lisää, autamme mielellämme!

Gradia hakupalvelut

Ma–pe klo 9–12 sekä ma, ke ja to klo 13–15

Chat: gradia.fi/hae-opiskelemaan

hakupalvelut@gradia.fi