Laajuus

Koulutus kestää n. 14 kk, koulutuksen laajuus on 150 op.

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Kasvata osaamistasi esihenkilötyössä! Saat varmuutta ja tehokkuutta lähiesihenkilön johtamistaitoihin. Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka työskentelet tai olet siirtymässä esihenkilötehtäviin.

Hakeutuminen

Koulutukseen on jatkuva haku ja opintojen aloittaminen on mahdollista yksilöllisen suunnitelman mukaan. Seuraava yhteinen starttipäivä on 8.9.2022.

Mikäli voisit opiskella oppisopimuksella, otathan yhteyttä työelämäkoordinaattoriin ennen hakemista.

Kelpoisuusvaatimukset

Voit hakeutua koulutukseen, mikäli toimit lähiesihenkilönä tai olet siirtymässä esihenkilötehtäviin. Pääset tekemään nykyisessä työssäsi tutkinnon vaatimia esihenkilötehtäviä. Tutkinnossa pääpaino on työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa ja lähiesihenkilönä kehittymisessä. Näin ollen sinulla tulee olla omalla työpaikalla mentoroiva työpaikkaohjaaja.

Hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi ja jotka eivät ole toimittaneet riittävää todistusta kielitaidostaan, kutsutaan seuraavaan mahdolliseen kielikokeeseen. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: www.gradia.fi/kielikoe.

Kuvaus

Koulutuksessa opit monipuolisesti työryhmän johtamistaitoja ja saat välineitä päivittäisjohtamiseen. Saat osaamista siihen, kuinka motivoit työryhmäsi tehokkaaseen työskentelyyn. Ymmärryksesi lisääntyy työhyvinvoinnin merkityksestä ja sen ylläpitämisestä työpaikalla. Opit asettamaan tavoitteita ja saavuttamaan niitä. Vahvistat koulutuksen myötä esihenkilöroolisi mukaista työnkuvaa ja tunnet työtä ohjaavan lainsäädännön. Opit hyödyntämään työryhmäsi osaamista ja ammattitaitoa monipuolisesti. Perehdyttämisosaamisesi vahvistuu. Koulutuksen myötä sinulla on myös mahdollisuus verkostoitua eri alojen esihenkilöiden kanssa.

Saamaamme opiskelijapalautetta:
”Uusia oivalluksia omasta esimiestyöstä ja miten voisin itseäni kehittää”
”Saatiin hyviä eväitä muutoksessa työskentelyyn ja muutoksen johtamiseen. Toivottavasti näihin palataan myöhemminkin, kun on ollut mahdollisuuksia viedä oppeja käytäntöön. Kanssaopiskelijoiden kanssa yhdessä pohtiminen ja keskusteleminen on kultaakin kalliimpaa valuuttaa näissä päivissä!”
”Paljon taas hyviä työkaluja mitä viedä omalle työmaalle”

Rakenne

Tutkinto (150 osp) koostuu yhdestä pakollisesta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta.

Opintojen sisältö:
8.9.2022 Tutkinnon starttipäivä.
• Orientaatio tutkinnon suorittamiseen

14.9.2022 Työelämän lainsäädäntö sekä perehdytys.
• Esihenkilötyöhön liittyvä lainsäädäntö ja johtamisvastuu
• Työnantajan sekä työntekijän oikeudet ja velvollisuudet
• Perehdyttäminen ja osaamisen varmistaminen

12.10.2022 Tavoitteellinen ja tuloksellinen esihenkilötyö.
• Tunnusluvut ja toiminnan kannattavuus
• Resurssiviisaus
• Tavoitteellinen toiminta
• Prosessien sujuvuus
• Työryhmän sitouttaminen

2.11.2022 Esihenkilönä työyhteisössä.
• Esihenkilön rooli, vastuut, velvoitteet sekä odotukset
• Strategia, visio ja arvot johtamisen työkaluina
• Esihenkilö toimintakulttuurin rakentajana

9.11.2022 Esihenkilön vuorovaikutustaidot.
• Vuorovaikutus ja viestintä työryhmän työskentelyssä
• Haasteelliset vuorovaikutustilanteet.
• Palautteen antaminen ja motivointi
• Alisuorittaminen ja ongelmatilanteisiin puuttuminen
• Työryhmän työssäjaksaminen.

1.12.2022 Henkilöstökokemuksen rakentaminen.
• Luottamuksen merkitys ja sen rakentaminen
• Psykologinen turvallisuus
• Tunneäly työelämässä
• Henkilöstökokemus ja sen mittaaminen

11.1.2023 Työhyvinvointi esihenkilötyössä.
• Työkaluja itsereflektointiin ja erilaisuuden tunnistamiseen.
• Itsensä johtaminen ja tasapaino.
• Esimiehen työhyvinvointi.
• Työryhmän johtaminen erilaisin menetelmin

15.2.2023 Esihenkilö muutoksen edistäjänä
• Muutoksen johtaminen
• Osaamistarpeiden tunnistaminen ja kartoittaminen
• Osaamisen hyödyntäminen
• Toimintaympäristön muutokset
• Digitaidot

Seuraavat ovat valinnaisten tutkinnon osien opintoja, joista valitaan kaksi osaa (lähipäivää):

22.3.2023 Toiminnan kannattavuus
• Toiminnan kannattavuuden analysointi ja kehittäminen
• Toiminta kannattavasti esihenkilön ja työntekijän näkökulmasta

5.4.2023 Kehittämissuunnitelma
• Kehittämiskohteiden arviointi
• Kehittämishankkeen suunnittelu
• Kehittämishankkeen esittely

12.4.2023 Asiakassuhteiden hoito
• Sisäisten ja ulkoisten asiakassuhteiden hoito
• Asiakassuhteiden vaiheet
• Asiakassuhteiden kehittäminen

23.8.2023 Henkilöstötyö
• Esihenkilötyön tukeminen
• Henkilöstötyön analysointi ja kehittäminen
• Säädösten tunteminen

Monta tapaa opiskella

Opinnot nivoutuvat joustavasti arjen esihenkilötyöhön ja tukevat lähiesihenkilöitä omassa työssään. Opiskeluun kuuluu lähiopetusta, joko opetustiloissa tai ohjatusti etäopiskeluna. Opiskelu on mahdollista työn ohessa ja voit suorittaa koko tutkinnon tai yksittäisiä tutkinnon osia. Omaehtoisesta koulutuksesta lisätietoja antaa: opettaja Jani Tiilikainen, p. 040 341 5383. jani.tiilikainen@gradia.fi

Koulutus on mahdollista suorittaa oppisopimuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä, ja sen voi aloittaa joustavasti. Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle maksutonta. Lisätietoja www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387
Jos sinulla on mahdollisuus opiskella oppisopimuksella, otathan yhteyttä suoraan työelämäkoordinaattoriin:
Anna Taipale, p. 040 341 5195. anna.taipale@gradia.fi

Kustannukset

Opiskelijamaksu on 390€. Yksittäisen tutkinnon osan hinta on 190€. Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle maksutonta.

Jatko-opintomahdollisuudet

Gradian esimiesvalmennuksissa voit kehittää osaamistasi myöskin koulutuksesi jälkeen esim. suorittamalla Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon.

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
ma, ke,to klo 9-15, ti ja pe klo 10-14


 

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Paikkakunta

Jyväskylä