Yrittäjyys ja johtaminen

Johtaminen on strategista suunnannäyttämistä yhtä lailla kuin ihmisten kuuntelemista. Se on innostamista, esimerkin näyttämistä, päätöksentekoa, tuloksia ja kasvua. Olemme kumppanisi, kun haluat kehittää omaa ja yrityksesi johtamisosaamista! Asiantuntijaesittelyssä voit tutustua kouluttajiimme, ja heidän yhteystietonsa löydät esittelyjen jälkeen.

Väliotsikko

Jukka Miettinen

Palsta 1/3

Positiivisella ja kannustavalla otteella kohti parempaa työyhteisöä

Olen reilu ja oikeudenmukainen toiminnan kehittäjä ja aina halukas oppimaan uutta. Tutustun mielelläni uusiin ihmisiin ja ympäristöihin.

Toimin johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon vastuuhenkilönä. Lisäksi olen mukana lähiesimiestyön ammattitutkinnossa sekä yritysten valmentajana johtamisessa.

Minulla on pitkä työelämä-, ohjaus- ja arviointikokemus. Johtamisen eri osa-alueet ovat tulleet minulle tutuksi.

Palsta 2/3
Jukka Miettinen.
Palsta 3/3

Opiskelijoilta

Jukka on täsmällinen ja huolellinen pitkänlinjan valmentaja. Hän kuuntelee ja pyrkii löytämään yhdessä valmennettavien kanssa ratkaisuja asioihin.

Jukka on ammattitaitoinen opettaja ja arvioija. Hän huomioi opiskelijat ja tekee mielellään yhteistyötä erilaisten ihmisten kanssa.

Jukka käyttää monipuolisia oppimismenetelmiä. Koulutuksissa on hyvä ja motivoiva työilmapiiri, joissa on aina hyville keskusteluille ja vuorovaikutukselle tilaa.

Väliotsikko

Tommi Seikkula

Palsta 1/3

Ihminen ihmiselle

Mitkä taitosi ovat keskeisiä, jotta saavutat kilpailuetua tulevaisuuden palveluyhteiskunnassa? Miten voisit olla astetta enemmän ihmisenä ihmiselle asiakaspalvelu- tai esihenkilötehtävissä? 

Minulla on pitkä kokemus asiakkuus- ja esimiestöistä sote-sektorilta, sekä huippu-urheilun valmennuksesta. Valmentajavyöltäni löytyy muun muassa salibandyn maailmanmestaruus.

Valmennan Gradiassa palvelumuotoilua ja lähiesimiestyön ammattitutkintoa. 

Palsta 2/3
Tommi Seikkula.
Palsta 3/3

Opiskelijalta

Rauhallinen, asiantunteva sekä aidosti kuunteleva opettaja. Hänellä on läsnäolon taito. Opetus on johdonmukaista ja rentoa!

Väliotsikko

Maiju Syvänperä

Palsta 1/3

Tavoitteita kohti kokonaisuuksia ymmärtäen

Olen innostava ja ajan hermolla oleva pedagogi. Nautin työstäni liiketoiminnan ammattitutkinnon myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisalan sekä liiketoiminnan erikoisammattitutkinnon kaupan osaamisalan vastuuhenkilönä, ja työn ilo näkyy kiitettävinä asiakaspalautteina. 

Minulla on monipuolinen liiketoiminnan työhistoria muun muassa vähittäiskaupan esimiestehtävissä sekä yritystoiminnan asiantuntijatehtävissä – erityisosaamistani ovatkin liiketoiminnan tuloksellisuus, strategian jalkauttaminen ja arkijohtaminen. 

Pedagogiikassani keskiössä ovat työelämälähtöisyys ja ajankohtaiset osaamistarpeet, syy-seuraussuhteiden ymmärtäminen sekä oivallukset. Haluan, että opiskelijat ymmärtävät yksityiskohtien lisäksi myös ison kuvan käsiteltävistä aihepiireistä.

Palsta 2/3
Maiju Syvänperä.
Palsta 3/3

Opiskelijalta

Erinomaisia esimerkkejä ja työelämä-caseja. Maijun tunneilla ei tule tylsää!

Väliotsikko

Jyrki Veistämö

Palsta 1/3

Opimme ja kehitymme kaiken aikaa – yhdessä vielä enemmän

Olen aidosti kiinnostunut johtamisen ja työyhteisöjen toiminnan kehittämisestä. Minulla on monipuolinen kokemus esimiestyöstä sosiaalialalla sekä koulutusorganisaatioissa ja kehittämistyöstä erilaisissa työpaikoissa.  

Toimintaani luonnehtii asiakaslähtöisyys, yhdessä oppiminen ja kasvaminen sekä aito läsnäolo. Tuen ja ohjaan asiakkaiden yksilöllisiä tavoitteita unohtamatta työyhteisön tavoitteita. 

Palsta 2/3
Jyrki Veistämö.
Palsta 3/3

Opiskelijoilta

Jyrki kohtaa osallistujat lämpimästi, kannustavasti ja yksilöllisesti ja työskentely on asiantuntevaa, hyvin läsnäolevaa ja innostavaa. Opiskelu on todella mukavaa!

Jyrki käyttää työssään monipuolisia ja mielenkiintoisia asian oppimista tukevia menetelmiä.

Väliotsikko

Jani Tiilikainen

Palsta 1/3

Valmentamalla tuloksiin

Uuden oppimisessa tärkeää on innostuminen. Valmentavalla tyylilläni pyrin tähän joka päivä, niin opiskelijoiden kuin itseni kanssa.

Minulla on pitkä työkokemus palvelualalla esihenkilötehtävistä ja yrittäjänä toimimisesta. Tämä takaa sen, että vastuullani olevassa lähiesimiestyön ammattitutkinnossa, opetuksessa on mukana käytännön esimerkkejä ja omia kokemuksia. 

Palsta 2/3
Jani Tiilikainen.
Palsta 3/3

Opiskelijalta

Erittäin hyvä ja monipuolinen päivä. Jani, olet oikeassa ammatissa. Saat innostumaan asioista, joita opetat.

Väliotsikko

Pia Tuomi-Sorjonen

Palsta 1/3

Taloushallinnon osaaja

Olen liiketoiminnan ammattitutkinnon taloushallinnon osaamisalan vastuuhenkilö. Koulutukseltani olen kauppatieteiden maisteri, lisäksi olen suorittanut KLT- ja HHJ pj-tutkinnot. Olen kirjoittanut kaksi taloushallinnon oppikirjaa.

Minulla on pitkä työelämä-, ohjaus- ja arviointikokemus. Sen lisäksi minulla on yrittäjäkokemusta sekä paljon kokemusta yrittäjien kanssa työskentelystä. Myös hallitustyöskentely on minulle tuttua.

Pyrin pedagogiikassani työelämälähtöisyyteen ja vastaamaan alan ajankohtaisiin osaamistarpeisiin tutkinnon perusteiden mahdollistamissa puitteissa. Kannustan opiskelijoitani elinikäiseen oppimiseen ja itsensä jatkuvaan kehittämiseen, koska se on taloushallinnon tehtävissä elinehto. 

Palsta 2/3
Pia Tuomi-Sorjonen
Palsta 3/3

Opiskelijoilta

Opettaja huippuammattilainen, asiansa osaava, suunnitellut järkevästi opinnot, motivoiva, ymmärtää työelämää, aikuisoppijoita ja heidän tarpeitaan. 

Pia Tuomi-Sorjonen – siinäpä ykkösluokan kouluttaja.

Väliotsikko

Tiina Paavola

Palsta 1/3

Osaamisesta varmuutta ja itseluottamusta

Olen pitkän linjan yritystoiminnan ja johdon laskentatoimen kouluttaja sekä yritysneuvoja. Minulle on ollut suuri ilo saada työskennellä eri alojen ammattilaisten parissa.

Valmennan yrittäjyyden ammattitutkinnossa alkavia ja toimivia yrittäjiä sekä yritysneuvojia. Johtamis- ja asiantuntijakoulutuksissa teemani liittyvät talouden hallintaan ja talousjohtamiseen. 

Palsta 2/3
Tiina Paavola.
Palsta 3/3

Opiskelijalta

Asiantuntija, joka osaa avata vaikeat käsitteet osaksi tavallista työelämää.

Väliotsikko

Pia Tolonen

Palsta 1/3

Rohkeasti kokeillen, jatkuvasti yhdessä oppien

Minulla on laaja-alainen osaaminen liiketoiminnan eri osista kuten lainsäädännöstä, taloushallinnosta, kehittämisestä sekä digitaalisista työvälineistä. Olen toiminut työurani aikana sekä liiketoiminnassa että julkisella sektorilla assistentti- ja sihteeritehtävissä, tiedotuksessa ja viestinnässä sekä projektijohdossa ja esihenkilön tehtävissä.

Kouluttajana vastuulleni kuuluukin monipuolisesti eri teemoja aina työvälineohjelmista henkilöstöjohtamiseen saakka. Päävastuuni on liiketoiminnan ammattitutkinnossa, palveluiden osaamisalalla.  

Opetuksessani hyödynnän monipuolisesti erilaisia pedagogisia menetelmiä ja tärkeää on myös ajankohtaisuus sekä tulevaisuuteen suuntaaminen. Ammennan paljon omasta kokemuksestani käytännön esimerkkien kautta. Tärkeää on myös vuoropuhelu työelämän kanssa ja opetuksen linkitänkin vahvasti työelämään ja työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen. 

Palsta 2/3
Pia Tolonen.
Palsta 3/3

Opiskelijalta

Parasta ovat käytännön esimerkit, joiden avulla voi yhdistää teoriaa käytännön arkeen ja työhön sekä saa hyviä vinkkejä, joita voi omassa työssään hyödyntää.

Väliotsikko

Liisa Marin

Palsta 1/3

Tavoitteen asettaminen on ensimmäinen askel onnistumiseen

Olen idearikas ja käytännönläheinen yrittäjyyden valmentaja, yritysneuvoja ja verkkopedagogi. Omaan vahvan kokemuksen yritystoiminnan eri osa-alueiden suunnittelusta, analysoinnista ja kehittämisestä yrittäjyyden elinkaaren eri vaiheissa olevien yritysten parista.

Valmennan yrittäjyyden ammattitutkinnon kaikilla osaamisaloilla sekä toimin myös Gradian yrittäjyysasiantuntijana koordinoiden ja kehittäen yrittäjyyspedagogiikkaa. 

Olen utelias kehittäjäluonne ja minulla on pitkä työhistoria myös erityyppisten kehittämisprojektien suunnittelusta ja johtamisesta, joten tuloksellinen projektinhallinta on myös ydinosaamistani.  

Palsta 2/3
Liisa Marin.
Palsta 3/3

Opiskelijalta

Erittäin osaava, innostava ja auttavainen valmentaja. Osasi heti tuoda esiin useita kehitysideoita.

Väliotsikko

Timo Pihlajamäki

Palsta 1/3

Yhdessä rohkeasti eteenpäin

Olen vastuukouluttajana yrittäjyyden ammattitutkinnossa. Olen toiminut yrittäjänä osakeyhtiöissä, toiminimiyrittäjänä sekä freelancerina osuuskunnassa netti- ja myyntiprojekteissa. Kouluttajakokemusta minulle on kertynyt yrittäjyyden ja digitaitojen kouluttajan tehtävistä. 

Kouluttajana minulla on ihmisläheinen ja valmentava ote. Yrittäjyyden opiskelussa uskon vahvasti tiimioppimiseen. Vahvuutenani on pitkä yrittäjyyskokemus sekä vahva kokonaisnäkemys yrittäjyydestä; mitä kaikkea siihen liittyy. Pystyn auttamaan ideasta eteenpäin sekä löydän hyvin liiketoiminnan kehittämisen kohteita. 

Ihmisenä olen utelias, luova ja analyyttinen. Tulen hyvin toimeen erilaisten ihmisten kanssa.

Palsta 2/3
Timo Pihlajamäki.
Palsta 3/3

Opiskelijoilta

Timo osaa hyvin kannustaa eteenpäin.

Ihmisläheinen ja auttavainen.

Ota meihin yhteyttä - siitä uuden oppiminen alkaa!

Miettinen Jukka

Lehtori (opettaja)

Yrittäjyys ja johtaminen

Seikkula Tommi

Lehtori (opettaja)

Yrittäjyys ja johtaminen

Syvänperä Maiju

Lehtori (opettaja)

Yrittäjyys ja johtaminen

Veistämö Jyrki

Lehtori (opettaja)

Liiketoiminta, yrittäjyys ja johtaminen

Tiilikainen Jani

Lehtori (opettaja)

Yrittäjyys ja johtaminen

Tuomi-Sorjonen Pia

Lehtori (opettaja)

Liiketoiminta, yrittäjyys ja johtaminen

Paavola Tiina

Lehtori (opettaja)

Yrittäjyys ja johtaminen

Tolonen Pia

Lehtori (opettaja)

Yrittäjyys ja johtaminen

Marin Liisa

Lehtori (opettaja)

Yrittäjyys ja johtaminen

Pihlajamäki Timo

Tuntiopettaja (päätoiminen)

Yrittäjyys ja johtaminen