Laajuus

Koulutuksen suunniteltu kesto on n.6kk, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS). Laajuus 20 osp.

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Haluatko syventää osaamistasi kulttuurisesta moninaisuudesta kasvatus- ja ohjaustyössä? Koulutus soveltuu erityisesti kasvatus-, opetus- ja ohjausalalla työskenteleville. Tarvitset opintojen ajaksi työpaikan, jossa voit työskennellä kulttuuristaustaltaan erilaisten asiakkaiden kanssa. Voit olla työsuhteessa tai työpaikalle voidaan tehdä koulutus- tai oppisopimus. Voit suorittaa tutkinnon osan monimuoto-opintoina.

Hakeutuminen

Koulutukseen on jatkuva haku. Hakijat kutsutaan valintahaastatteluun. Opintojen aloitusaika sovitaan yksilöllisesti.

Kelpoisuusvaatimukset

Kulttuurinen moninaisuus kasvatus- ja ohjaustyössä -tutkinnon osa soveltuu henkilölle, jolla on opintoihin soveltuva työpaikka. Kaikki hakijat kutsutaan valintahaastatteluun. Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset määrätään OPH:n määräyksessä (SORA-lainsäädäntö) ja hakijan on pyydettäessä toimitettava terveydentilaansa koskevat tiedot. Tarvittaessa tulee esittää myös rikostaustaselvitys. Lisätietoa SORA-lainsäädännöstä: https://www.gradia.fi/oppimaan/sora-lainsaadanto

Hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai kielitaitoa ei ole muuten voitu todentaa, kutsutaan kielikokeeseen. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: https://www.gradia.fi/kielikoe

Kuvaus

Tutkinnon osan suorittanut
• osaa toimia kasvattajana ja ohjaajana monikulttuurisessa työyhteisössä ja edistää yhteisöllisyyttä
• osaa toimia yhteistyössä kulttuurisesti moninaisten perheiden ja yhteisöjen kanssa
• osaa vahvistaa ohjattavan toimijuutta ja osallisuutta
• osaa tukea ohjattavan identiteettiä

Rakenne

Koulutus sisältää yhden tutkinnon osan Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnosta:
• Kulttuurinen moninaisuus kasvatus- ja ohjaustyössä 20 osp

Monta tapaa opiskella

Koulututus toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Opinnot sisältävät 2 lähipäivää (21. ja 29.9.2022), itsenäistä opiskelua, verkko-opintoja ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Opiskelu etenee joustavasti henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti. Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Kustannukset

150€. Oppisopimusopiskelu on opiskelijalle maksutonta.

Jatko-opintomahdollisuudet

Jatkokoulutusvaihtoehtoja löytyy Gradian ammatillisen lisäkoulutuksen tarjonnasta. Tutkinnon osan suorittamisen jälkeen voi esimerkiksi hakeutua suorittamaan koko kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon.

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
ma, ke,to klo 9-15, ti ja pe klo 10-14


 

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Paikkakunta

Jyväskylä