Laajuus

Koulutuksen suunniteltu kesto on n.6kk, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS). Laajuus 20 osp.

Aika

-

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Haluatko syventää osaamistasi kulttuurisesta moninaisuudesta kasvatus- ja ohjaustyössä? Koulutus soveltuu erityisesti kasvatus-, opetus- ja ohjausalalla työskenteleville. Tarvitset opintojen ajaksi työpaikan, jossa voit työskennellä kulttuuristaustaltaan erilaisten asiakkaiden kanssa. Voit olla työsuhteessa tai työpaikalle voidaan tehdä koulutus- tai oppisopimus. Voit suorittaa tutkinnon osan monimuoto-opintoina.

Kelpoisuusvaatimukset

Kulttuurinen moninaisuus kasvatus- ja ohjaustyössä -tutkinnon osa soveltuu henkilölle, jolla on opintoihin soveltuva työpaikka. Kaikki hakijat kutsutaan valintahaastatteluun. Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset määrätään OPH:n määräyksessä ja hakijan on pyydettäessä toimitettava terveydentilaansa koskevat tiedot. Tarvittaessa tulee esittää myös rikostaustaselvitys.

Hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai kielitaitoa ei ole muuten voitu todentaa, kutsutaan kielikokeeseen. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: https://www.gradia.fi/kielikoe

Kuvaus

Tutkinnon osan suorittanut
• osaa toimia kasvattajana ja ohjaajana monikulttuurisessa työyhteisössä ja edistää yhteisöllisyyttä
• osaa toimia yhteistyössä kulttuurisesti moninaisten perheiden ja yhteisöjen kanssa
• osaa vahvistaa ohjattavan toimijuutta ja osallisuutta
• osaa tukea ohjattavan identiteettiä

Rakenne

Kulttuurinen moninaisuus kasvatus- ja ohjaustyössä on osa Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkintoa.

Monta tapaa opiskella

Koulututus toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Opinnot sisältävät 2 lähipäivää (13.3 ja 27.3.), itsenäistä opiskelua, verkko-opintoja ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Opiskelu etenee joustavasti henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti. Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Kustannukset

150€. Oppisopimusopiskelu on opiskelijalle maksutonta.

Jatko-opintomahdollisuudet

Jatkokoulutusvaihtoehtoja löytyy Gradian ammatillisen lisäkoulutuksen tarjonnasta. Tutkinnon osan suorittamisen jälkeen voi esimerkiksi hakeutua suorittamaan koko kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon.

HAKUPALVELUT

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika ja chat
ma, ke, to klo 09–15
ti, pe klo 10–14

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Aika

-

Paikkakunta

Jyväskylä