Laajuus

Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 0,5 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS). Laajuus 20 osp.

Aika

-

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Haluatko syventää osaamistasi kulttuurisesta moninaisuudesta kasvatus- ja ohjaustyössä? Koulutus soveltuu erityisesti kasvatus-, opetus- ja ohjausalalla työskenteleville. Tarvitset opintojen ajaksi työpaikan, jossa voit työskennellä kulttuuristaustaltaan erilaisten asiakkaiden kanssa. Voit olla työsuhteessa tai työpaikalle voidaan tehdä koulutus- tai oppisopimus. Voit suorittaa tutkinnon osan monimuoto-opintoina. Koulutus alkaa 4.10. 2019.

Kelpoisuusvaatimukset

Kulttuurinen moninaisuus kasvatus- ja ohjaustyössä -tutkinnon osa soveltuu henkilölle, jolla on opintoihin soveltuva työpaikka. Kaikki hakijat kutsutaan valintahaastatteluun. Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset määrätään OPH:n määräyksessä ja hakijan on pyydettäessä toimitettava terveydentilaansa koskevat tiedot. Tarvittaessa tulee esittää myös rikostaustaselvitys. Kielitaito arvioidaan, jos äidinkieli on muu kuin suomi.

Kuvaus

Tutkinnon osan suorittanut
• osaa toimia kasvattajana ja ohjaajana monikulttuurisessa työyhteisössä ja edistää yhteisöllisyyttä
• osaa toimia yhteistyössä kulttuurisesti moninaisten perheiden ja yhteisöjen kanssa
• osaa vahvistaa ohjattavan toimijuutta ja osallisuutta
• osaa tukea ohjattavan identiteettiä

Rakenne

Kulttuurinen moninaisuus kasvatus- ja ohjaustyössä on osa Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkintoa.

Monta tapaa opiskella

Koulututus toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Opinnot sisältävät 2 lähipäivää, itsenäistä opiskelua, verkko-opintoja ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Opiskelu etenee joustavasti henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti. Opiskella voi myös oppisopimuksella.

Kustannukset

80e

HAKUPALVELUT

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika
ma–to klo 10–15.30
pe ja aattopäivinä klo 10–14

Aika

-

Paikkakunta

Jyväskylä