Laajuus

Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 0,5 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS). Laajuus 20 osp.

Aika

-

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Haluatko syventää osaamistasi kulttuurisesta moninaisuudesta kasvatus- ja ohjaustyössä? Koulutus soveltuu erityisesti kasvatus-, opetus- ja ohjausalalla työskenteleville. Tarvitset opintojen ajaksi työpaikan, jossa voit työskennellä kulttuuristaustaltaan erilaisten asiakkaiden kanssa. Voit olla työsuhteessa tai työpaikalle voidaan tehdä koulutus- tai oppisopimus. Voit suorittaa tutkinnon osan monimuoto-opintoina. Koulutus alkaa 4.10. 2019.

Kelpoisuusvaatimukset

Kulttuurinen moninaisuus kasvatus- ja ohjaustyössä -tutkinnon osa soveltuu henkilölle, jolla on opintoihin soveltuva työpaikka. Kaikki hakijat kutsutaan valintahaastatteluun. Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset määrätään OPH:n määräyksessä ja hakijan on pyydettäessä toimitettava terveydentilaansa koskevat tiedot. Tarvittaessa tulee esittää myös rikostaustaselvitys.

Hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai kielitaitoa ei ole muuten voitu todentaa, kutsutaan kielikokeeseen. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: https://www.gradia.fi/kielikoe

Kuvaus

Tutkinnon osan suorittanut
• osaa toimia kasvattajana ja ohjaajana monikulttuurisessa työyhteisössä ja edistää yhteisöllisyyttä
• osaa toimia yhteistyössä kulttuurisesti moninaisten perheiden ja yhteisöjen kanssa
• osaa vahvistaa ohjattavan toimijuutta ja osallisuutta
• osaa tukea ohjattavan identiteettiä

Rakenne

Kulttuurinen moninaisuus kasvatus- ja ohjaustyössä on osa Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkintoa.

Monta tapaa opiskella

Koulututus toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Opinnot sisältävät 2 lähipäivää, itsenäistä opiskelua, verkko-opintoja ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Opiskelu etenee joustavasti henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti. Opiskella voi myös oppisopimuksella.

Kustannukset

80e

HAKUPALVELUT

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika
ma–to klo 10–15.30
pe ja aattopäivinä klo 10–14

Aika

-

Paikkakunta

Jyväskylä