Laajuus

Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 2 (-3) vuotta henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Onko erilaisten ihmisten kohtaaminen ja toisten ihmisten hyvinvoinnin edistäminen sinun juttusi? Omaatko hyvät kädentaidot sekä yrittäjämäisen asenteen? Löytyykö sinulta luovuutta, hahmottamiskykyä sekä väri- ja tyylitajua?

Hius- ja kauneudenhoitoalan koulutus tarjoaa mahdollisuuden päästä työskentelemään monipuolisissa palveluammateissa, joissa tavoitteena on tuottaa asiakkaan kauneutta, hyvinvointia ja terveyttä edistäviä palveluja.

Hius- ja kauneudenhoitoalan ammateissa tärkeä työväline on oma persoona. Koulutus sopiikin hyvin sinulle, joka omaat myönteisen elämänasenteen, kiinnostuksen asiakaspalveluun, olet kehittymishaluinen sekä oma elämänhallintasi on kunnossa.

Tämä tiivistahtinen monimuotokoulutus on hyvä vaihtoehto sinulle, jolla on jo mahdollisesti kokemusta työelämästä sekä halu laajentaa omaa osaamista.

Hakeutuminen

Haku koulutukseen on suljettu. Seuraava koulutuksen ajankohta ja hakuaika ilmoitetaan myöhemmin.

Kelpoisuusvaatimukset

Ammatillisen perustutkinnon opiskelijavalinnan perusteena käytetään Gradiassa seuraavia yhteisiä kriteereitä:
• hakijan pohjakoulutus
• hakijan kouluttautumisen tarve
• hakijan lähtökohdat
• hakijan tavoitteet ja motivaatio

Lisätietoa valintakriteereistä ja pisteytyksestä: www.gradia.fi/jatkuvan-haun-ammatillisten-perustutkintojen-valintakrite….

Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinnossa ei ole määritelty erityisiä terveydentilavaatimuksia. Ihoallergiset oireet ja ärsytysihottumat, hengityselinsairaudet sekä tuki- ja liikuntaelinsairaudet voivat kuitenkin hankaloittaa alan tietyissä työtehtävissä toimimista.

Hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi ja jotka eivät ole toimittaneet riittävää todistusta kielitaidostaan, kutsutaan seuraavaan mahdolliseen kielikokeeseen. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: www.gradia.fi/kielikoe.

Kuvaus

Hius- ja kauneudenhoitoalan opintojen aikana valitset yhden osaamisalan, josta syvennät osaamistasi. Valintasi perusteella sinusta tulee kosmetologi tai / ja kosmetiikkaneuvoja. Opintosi sisällöt painottuvat osaamisalan mukaan. Opit mm.

• suunnittelemaan, toteuttamaan sekä markkinoimaan asiakaslähtöisesti mm. ihon perushoitoja, ehostuksia ja ihon laitehoitoja
• tuntemaan kosmeettiset aineet ja niiden vaikutukset ihoon, hiuksiin ja hiuspohjaan
• opastamaan asiakasta tarkoituksenmukaiseen koti- ja jatkohoitoon
• ohjaamaan ja neuvomaan asiakkaita ihon hoidossa sekä tuotteiden käytössä.

Ihon erilaisia hoitoja (esim. vartalo-, jalka- ja käsihoitoja) harjoitellaan koulutuksen aikana oppilaitoksen omassa kauneushoitolassa tapahtuvan asiakaspalvelun avulla sekä pari- ja ryhmätyöskentelynä. Parityöskentelyssä toimit itse asiakkaana ja opit näkemään/tuntemaan asioita asiakkaan näkökulmasta.

Opintojen jälkeen sinun on mahdollista toimia itsenäisenä ammatinharjoittajana tai yrittäjänä tai työllistyä toisen palvelukseen.

Kosmetologina osaat tehdä asiakkaille kasvo-, jalka- ja käsihoitoja sekä opastaa asiakkaita ihon itsehoidossa ja tuotteiden käytössä. Voit työskennellä mm. kauneushoitoloissa, kylpylöissä, palvelutaloissa, kongressikeskuksissa ja hotelleissa, laivoilla tai tavaratalojen kosmetiikkaosastoilla joko yrittäjinä tai työntekijöinä. Kosmetologina sinulla on mahdollisuus työskennellä myös myynti- ja koulutustehtävissä.

Kosmetiikkaneuvojana osaat ohjata ja neuvoa asiakkaita ihon ja hiusten hoidossa sekä tuotteiden käytössä. Voit työllistyä mm. tavaratalojen, laivojen ja lentokenttien kosmetiikkaosastoille, apteekkeihin tai voit toimia maahantuojien myynti- ja koulutustehtävissä. Kosmetiikkaneuvojat toimivat yleensä työntekijöinä, mutta voivat toimia myös yrittäjinä.

Rakenne

Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).
Ammatillisiksi opinnoiksi voit valita yhden seuraavista osaamisaloista:

• Ihon hoidon osaamisala, tutkintonimike kosmetologi
• Hius- ja kauneudenhoidon neuvonnan osaamisala, tutkintonimike kosmetiikkaneuvoja

Esimerkkejä ammatillisista tutkinnon osista:
• Myyntityö ja asiakaslähtöinen palvelu hius- ja kauneudenhoitoalalla, 15 osp
• Kasvohoitopalvelut, 35 osp
• Jalka- ja käsihoitopalvelut, 20 osp
• Hius- ja kauneudenhoidon neuvontapalvelut, 25 osp
• Ehostuspalvelut, 15 osp
• Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp
• Vartalohoitopalvelut, 20 osp
• Hiusten ja hiuspohjan hoitopalvelut, 15 osp
• Yrityksessä toimiminen, 15 osp

Monta tapaa opiskella

Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina sisältäen lähiopiskelua (painottuen ilta-aikaan, noin 3pv/vko) sekä lisäksi verkko- ja itsenäistä opiskelua. Opinnot edellyttävät mahdollisuutta sitoutua lähiopiskeluun sekä hyvää kykyä itsenäiseen opiskeluun ja aktiivista opiskeluotetta.

Opintojen alussa sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS, jossa suunnitellaan opintojen laajuus ja opiskeluaika, opiskelutavat sekä mahdolliset tukitoimet.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena.Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä, ja sen voi aloittaa joustavasti. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Tavoitteellisen urheilun ja opiskelun pystyy yhdistämään Gradiassa: www.gradia.fi/oppimaan/urheilijana-gradiassa.

Gradian opiskelijana voit tehdä myös Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston opintoja. EduFutura Jyväskylä tarjoaa opiskelijoille monipuoliset mahdollisuudet joustaviin opintopolkuihin ja ristiinopiskeluun. Lisätietoa: https://edufutura.fi/

Kustannukset

Kullakin osaamisalalla on määritellyt oppikirjat ja työvälineet, jotka jokaisen opiskelijan tulee hankkia. Lisäksi kaikilla opiskelijoilla tulee olla työasu ja työkengät. Hankintakustannukset vaihtelevat osaamisaloittain.
• Kirjahankinnat noin 100 -125 €
• Työvälineet osaamisalasta riippuen noin 100 €
• Työasu, työkengät noin 60 €

Oppivelvolliset saavat maksutta opiskeluajalleen käyttöönsä opinnoissa tarvittavat oppimateriaalit, tietokoneen sekä muut välttämättömät opiskeluun tarvittavat työasut ja -välineet. Erityisvälineet, kuten soittimet tai urheiluvälineet, opiskelijat hankkivat itse. Opetus ja ruokailu ovat kaikille perustutkinto-opiskelijoille maksuttomia.

Jatko-opintomahdollisuudet

Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin. Luonteva tie jatkaa opintoja ovat mm. estenomin tai tradenomin ammattikorkeakouluopinnot. Lisäosaamista voit hankkia myös työelämän kautta suorittamalla Gradiassa mm. yrittäjän ammattitutkinnon.

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
ma, ke ja to klo 9-12, 12.30-15 ti klo 10-12, 12.30-14, pe klo 9-12


 

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Paikkakunta

Jyväskylä