Kielikoe

Perusopetuksen päättäneiden vieraskielisten tulee osoittaa ammatillisessa koulutuksessa B1-tason kielitaito

Ammatillisiin koulutuksiin tulee kielikoetta koskeva muutos. Jatkuvassa haussa se vaikuttaa 8.6.2021 jälkeen hakeviin, ja yhteishaussa ensimmäisen kerran keväällä 2022 hakeviin.

Muutoksen myötä perusopetuksen päättäneet vieraskieliset hakijat kutsutaan ammatillisessa koulutuksessa kielikokeeseen. Heidän tulee osoittaa B1-tason kielitaito. Perusopetuksen suomenkielistä päättötodistusta ei siis vastaisuudessa enää pidetä riittävänä osoituksena kielitaidosta.

Jos hakija ei ole vielä saavuttanut B1-kielitaitotasoa, suosittelemme vahvistamaan kielitaitoa esimerkiksi Gradian OKSA-koulutuksessa, VALMA-koulutuksessa tai Jyvöskylän aikuislukiossa.

Oppivelvollisuuslain 5 § mukaan oppivelvollinen, joka on suorittanut perusopetuksen oppimäärän, mutta jolta puuttuu perusopetuksen jälkeisen koulutuksen suorittamiseksi riittävä suomen kielen taito, voi suorittaa oppivelvolisuutta muun muassa aikuisten perusopetuksessa.

Suomen kielen koe, kielitaidon arviointi                                                            

Gradia Jyväskylään ja Gradia Jämsään ammatillisiin tutkintoihin (myös tutkinnon osiin) hakevien suomen kielen taito arvioidaan. Hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi, kutsutaan Gradian kielikokeeseen. Kutsu lähetetään hakijan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Hakijalle lähetetään tieto kielikokeen ajankohdasta ja paikasta myös tekstiviestillä hakemuksella ilmoitettuun puhelinnumeroon.

Kielikokeet järjestetään Gradia Jyväskylän Viitaniemen kampuksella. Kielikokeen hyväksytyn tuloksen taitotaso vastaa aikaisemmin valtakunnallisesti käytetyn kokeen tasoa B1. Jos hakija ei osallistu kielikokeeseen tai saa kokeesta hylätyn tuloksen, hakija ei voi tulla valituksi koulutukseen ja hakemus peruuntuu.

Hakijan kielitaito arvioidaan riittäväksi myös silloin, jos hän esittää jonkin seuraavista todistuksista:

 • suomen kielellä suoritettu lukion oppimäärä tai ylioppilastutkinto
 • suomen kielellä suoritettu ammatillinen tutkinto
 • Yleinen kielitutkinto (YKI-testi, suomen kieli, keskitaso), jossa kaikki osakokeet suoritettu vähintään taitotasolla 3.
 • Gradian koulutusten kielitaitoarvio, taso B1

Gradian kielikoe sisältää seuraavat osat:

 • puheen ymmärtäminen ja puhuminen (haastattelu)
 • tekstin ymmärtäminen
 • kirjoittaminen

Kielikokeessa hylätyn tuloksen saaneille hakijoille lähetetään jälkiohjauskirje, jossa kerrotaan suomen kielen opiskelun mahdollisuuksista Jyväskylässä.

Neuvontaa ja ohjausta voit kysyä esimerkiksi: 

 • oman koulusi opinto-ohjaajalta 
 • International Jyväskylä - Maahanmuuttaneiden osaamiskeskus, Asemakatu 4, Jyväskylä
 • Keski-Suomen TE-toimisto, Vapaudenkatu 58 A, Jyväskylä 
 • oman kunnan etsivä nuorisotyö, alle 29-vuotiaat 
 • Ohjaamo, Asemakatu 4, Jyväskylä, alle 30-vuotiaat jyväskyläläiset. 

 

Jatkuvan haun kielikoepäivät

Lukuvuoden 2020-2021 viimeinen kielikoepäivä on perjantaina 11.6.2021 ja kutsut lähetetään perjantaina 4.6.

Lukuvuoden 2021-2022 kielikokeiden ajankohdat ovat:

 • tiistaina 10.8.2021, kutsut lähetetään torstaina 5.8.            
 • tiistaina 24.8.2021, kutsut lähtetetään torstaina 19.8.
 • tiistaina 12.10.2021 , kutsut lähetetään torstaina 7.10.
 • tiistaina 30.11.2021, kutsut lähetetään torstaina 25.11.
 • tiistaina 14.12.2021, kutsut lähetetään torstaina 9.12.
 • keskiviikkona 16.2.2022, kutsut lähetetään perjantaina 11.2.
 • keskiviikkona 20.4.2022, kutsut lähetään keskiviikkona 13.4.
 • perjantaina 3.6.2022, kutsut lähetetään tiistaina 31.5.

Kielikokeet järjestetään Gradia Jyväskylän Viitaniemen kampuksella. Hakijat kutsutaan paikalle pienissä ryhmissä. Koeaika ilmoitetaan kutsussa, joka lähetetään hakijalle sähköpostilla ja tekstiviestillä. Mahdollisista poikkeuksista ilmoitetaan osallistujille.

Kevään yhteishaun kielikoe

Kevään 2021 yhteishaun sekä VALMA-koulutuksen kielikokeet on pidetty huhtikuussa ja tulokset opiskelijavalinnoista ilmoitetaan aikaisintaan 17.6.2021.

Kevään 2022 yhteishaun kielikokeet järjestetään maalis-huhtikuussa, ajankohta tarkentuu myöhemmin.