Kielikoe

31.3.2022 Tiedoksi yhteishaun vieraskielisille hakijoille:  Kielikokeen ajankohta on muuttunut. Opintopolun teknisistä ongelmista johtuen emme saa vielä yhteishaun hakijoiden tietoja kielikoekutsujen lähettämistä varten. Joudumme siirtämään kielikokeen pidettäväksi ti-ke 19.-20.4.2022. Hakija saa kutsun toiseen näistä päivistä. Kielikoe järjestetään lähikokeena Jyväskylässä Viitaniemen toimipisteessä. Lähetämme kutsut hakijoille heti, kun se on mahdollista.

Suomen kielen koe, kielitaidon arviointi                                                            

Gradia Jyväskylään ja Gradia Jämsään ammatillisiin tutkintoihin (myös tutkinnon osiin) jatkuvassa haussa hakevien suomen kielen taito arvioidaan. Hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi, kutsutaan Gradian kielikokeeseen. Kutsu lähetetään hakijan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Hakijalle lähetetään tieto kielikokeen ajankohdasta ja paikasta myös tekstiviestillä hakemuksella ilmoitettuun puhelinnumeroon.

Gradian kielikokeet järjestetään vain lähitoteutuksena Jyväskylässä, Viitaniemen kampuksella. Koetta ei voi suorittaa etäyhteyksin. Kielikokeen hyväksytyn tuloksen taitotaso vastaa aikaisemmin valtakunnallisesti käytetyn kokeen tasoa B1. Jos hakija ei osallistu kielikokeeseen tai saa kokeesta hylätyn tuloksen, hakija ei voi tulla valituksi koulutukseen ja hakemus peruuntuu.

Hakijan kielitaito arvioidaan riittäväksi myös silloin, jos hän esittää jonkin seuraavista todistuksista:

 • suomen kielellä suoritettu perusopetuksen päättötodistus
 • suomen kielellä suoritettu lukion oppimäärä tai ylioppilastutkinto
 • suomen kielellä suoritettu ammatillinen tutkinto
 • Yleinen kielitutkinto (YKI-testi, suomen kieli, keskitaso), jossa kaikki osakokeet suoritettu vähintään taitotasolla 3.
 • Gradian koulutusten kielitaitoarvio, taso B1

Gradian kielikoe sisältää seuraavat osat:

 • puheen ymmärtäminen ja puhuminen (haastattelu)
 • tekstin ymmärtäminen
 • kirjoittaminen

Kielikokeessa hylätyn tuloksen saaneille hakijoille lähetetään jälkiohjauskirje, jossa kerrotaan suomen kielen opiskelun mahdollisuuksista Jyväskylässä.

Neuvontaa ja ohjausta voit kysyä esimerkiksi: 

 • oman koulusi opinto-ohjaajalta 
 • International Jyväskylä - Maahanmuuttaneiden osaamiskeskus, Asemakatu 4, Jyväskylä
 • Keski-Suomen TE-toimisto, Vapaudenkatu 58 A, Jyväskylä 
 • oman kunnan etsivä nuorisotyö, alle 29-vuotiaat 
 • Ohjaamo, Asemakatu 4, Jyväskylä, alle 30-vuotiaat jyväskyläläiset. 

 

Jatkuvan haun kielikoepäivät

Lukuvuoden 2021-2022 kielikokeiden ajankohdat ovat:

 • tiistaina 10.8.2021, kutsut lähetetään torstaina 5.8.            
 • tiistaina 24.8.2021, kutsut lähtetetään torstaina 19.8.
 • tiistaina 12.10.2021 , kutsut lähetetään torstaina 7.10.
 • tiistaina 30.11.2021, kutsut lähetetään torstaina 25.11.
 • tiistaina 14.12.2021, kutsut lähetetään torstaina 9.12.
 • keskiviikkona 16.2.2022, kutsut lähetetään perjantaina 11.2.
 • keskiviikkona 20.4.2022, kutsut lähetään keskiviikkona 13.4.
 • perjantaina 3.6.2022, kutsut lähetetään tiistaina 31.5.

Kielikokeet järjestetään Gradia Jyväskylän Viitaniemen toimipisteessä. Hakijat kutsutaan paikalle pienissä ryhmissä. Koeaika ilmoitetaan kutsussa, joka lähetetään hakijalle sähköpostilla ja tekstiviestillä. Mahdollisista poikkeuksista ilmoitetaan osallistujille.

Kevään yhteishaun kielikoe

Ilman suomalaista perusopetuksen päättötodistusta yhteishaussa hakeville, joiden äidinkieli ei ole suomi, järjestetään suomen kielen koe.

Kutsujen lähettämiseen liittyvistä teknisistä ongelmista johtuen kielikokeen ajankohta on muuttunut aikaisemmin ilmoitetusta. Kielikokeen uusi ajankohta ti-ke 19.-20.4.2022. Hakija saa kutsun toiseen näistä päivistä. Gradian kielikokeet järjestetään lähitoteutuksena Jyväskylässä, Viitaniemen kampuksella. Koetta ei voi suorittaa etäyhteyksin.