Laajuus

150 osp

Aika

-

Hakuaika

-

Kenelle

Kiinnostaako Sinua ihmisläheinen, vuorovaikutus- ja kädentaitoja vaativa ammatti?

Terveysalan ammattitutkinnon suorittanut tekee sosiaali- ja terveysalan työtä asiakaspalvelutilanteissa itsenäisesti omalla vastuualueellaan. Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan tutkinnon omaaville.

Hakeutuminen

Tämän koulutuksen haku- ja aloitusajat:
• Hakuaika 10.12.2021-12.4.2022. Opintojen aloitus 25.8.2022. (Huom! opintojen aloitus siirtynyt elokuulle -22 aiemmin ilmoitetusta aikataulusta)

Kelpoisuusvaatimukset

Hakijalta edellytetään sosiaali- ja terveysalan tutkintoa. Valinnat tehdään haastattelun perusteella. Tärkeitä valintakriteereitä ovat työllisyyden edistäminen/ työttömyyden ehkäisy tai muu selkeä tarve lisäkoulutukselle.

Hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi ja jotka eivät ole toimittaneet riittävää todistusta kielitaidostaan, kutsutaan kielikokeeseen. Tämän haun kielikoe on keskiviikkona 20.4.2022. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: www.gradia.fi/kielikoe.

Kuvaus

Terveysalan ammattitutkinnon suorittanut tekee sosiaali- ja terveysalan työtä asiakaspalvelutilanteissa itsenäisesti omalla vastuualueellaan. Työssä korostuvat vastuullinen päätöksenteko ja oman osaamisen tunnistaminen sekä tiivis yhteistyö moniammatillisessa asiantuntijaverkostossa.

Jalkojenhoitotyön lähtökohtia ovat ajantasainen tietoperusta, ennaltaehkäisevä toiminta sekä terveyden ja toimintakyvyn edistäminen ja ylläpitäminen. Työssä painottuvat asiakkaan omahoidon ohjaaminen ja yhteistyö asiakkaan verkoston kanssa.

Terveysalan ammattitutkinnon suorittanut tekee perusjalkojenhoidon työtä sosiaali- ja terveysalan sekä kuntoutuksen erilaisissa työyhteisöissä, esimerkiksi terveyskeskuksissa, sairaaloissa, hoiva- ja hoitolaitoksissa, palvelutaloissa, kuntoutuskeskuksissa, kylpylöissä, kauneushoitoloissa ja asiakkaiden kotona. Hän voi toimia myös ammatinharjoittajana tai yrittäjänä ja myydä palveluitaan eri organisaatioille ja yksittäisille henkilöille.

Jos hakijalla on riittävästi tutkinnon perusteiden mukaista osaamista, tutkinto on mahdollista suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta. Hakemuksen saapumisen jälkeen ohjataan suoraan näyttöön.

Rakenne

Tutkinto sisältää kolme pakollista tutkinnon osaa ja kaksi valinnaista. Koko tutkinto on mahdollista suorittaa noin vuodessa, jolloin osaamispisteiden määrä riittää määrittelemään opiskelun täysipäiväiseksi. Tämä antaa oikeuden myös opintoetuuksiin.

Monta tapaa opiskella

Koulutus toteutetaan monimuotoisena sisältäen 4-6 lähiopetuspäivää kuukaudessa ja lisäksi itsenäistä opiskelua. Lähiopetuspäiviä kertyy kaiken kaikkiaan noin 30, joka sisältää myös työpaikalla oppimista.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä, ja sen voi aloittaa joustavasti. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Tavoitteellisen urheilun ja opiskelun pystyy yhdistämään Gradiassa: www.gradia.fi/oppimaan/urheilijana-gradiassa.

Gradian opiskelijana voit tehdä myös Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston opintoja. EduFutura Jyväskylä tarjoaa opiskelijoille monipuoliset mahdollisuudet joustaviin opintopolkuihin ja ristiinopiskeluun. Lisätietoa: https://edufutura.fi/

Kustannukset

Koulutusmaksu 500 euroa.

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
Ma, ke ja to klo 9–15, ti ja pe klo 10–14

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Aika

-

Paikkakunta

Jyväskylä