Laajuus

Opintojen laajuus on 40 osaamispistettä.

Aika

-

Hakuaika

-

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään ikääntyneitä mielenterveys- ja päihdeasiakkaita.

Kelpoisuusvaatimukset

Koulutukseen hakijalla tulee olla sosiaali- ja terveysalan tutkinto, perustiedot mielenterveys- ja päihdetyöstä sekä kokemusta mielenterveys- ja päihdeongelmaisten ikääntyneiden parissa työskentelystä.

Hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai kielitaitoa ei ole muuten voitu todentaa, kutsutaan kielikokeeseen. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: https://www.gradia.fi/kielikoe

Kuvaus

Koulutus on valinnainen tutkinnon osa Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinnosta. Tutkinnon osan suoritettuasi voit halutessasi jatkaa opintoja joko Mielenterveys- ja päihdetyön ammatti- tai erikoisammattitutkinnossa.

Lähiopiskelupäivät tukevat ja täydentävät oppimista työpaikoilla. Opintoihin sisältyy käytännönläheinen kehittämistehtävä. Lähiopiskelupäivät ovat: 8.1. (aloitusinfo), 14.1., 11.2., 13.3. ja 21.4.2020.

Koulutuksen jälkeen osaat:
• hyödyntää ikääntyneiden mielenterveys- ja päihdetyön tietoperustaa ammatillisessa toiminnassa
• vahvistaa ikääntyneen voimavaroja, tunnistaa sosiaalisia ongelmia ja osaat varhaisen puuttumisen
• toteuttaa ikääntyneiden mielenterveys- ja päihdeongelmien hoitoa ja kuntoutusta
• edistää muistisairaan ikääntyneen hyvinvointia
• hyödyntää työssäsi palvelujärjestelmää
• arvioida ja kehittää omaa toimintaasi.

Rakenne

Sisällöt
• Ikääntyneiden mielenterveys- ja päihdetyön etiikka ja tietoperusta
• Sosiaalisten ongelmien tunnistaminen ja varhainen puuttuminen
• Psykososiaalisen hoidon ja kuntoutuksen toteuttaminen
• Lääkehoidon toteuttaminen
• Yhteistyö perheen ja verkostojen kanssa
• Muistisairaan hyvinvoinnin edistäminen
• Moniammatillisen yhteistyön tekeminen ja hoitoon ohjaus
• Oman toiminnan arviointi ja kehittäminen

Monta tapaa opiskella

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä. Lisätietoja oppisopimuksesta: https://www.gradia.fi/oppisopimus

Kustannukset

250 euroa. Jos tekee koko tutkinnon, niin maksu huomioidaan osasuorituksena koko tutkinnon hinnasta.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinnon osan suoritettuasi voit halutessasi jatkaa opintoja joko Mielenterveys- ja päihdetyön ammatti- tai erikoisammattitutkinnossa.

HAKUPALVELUT

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika
ma–to klo 10–15.30
pe ja aattopäivinä klo 10–14

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Aika

-

Paikkakunta

Jyväskylä