Laajuus

Opintojen laajuus on 40 osaamispistettä. Opintojen kesto on henkilökohtainen, keskimäärin noin 5 kk.

Hakuaika

-

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään ikääntyneitä mielenterveys- ja päihdeasiakkaita.

Hakeutuminen

Jos työskentelet jo alan työtehtävissä ja haluat opiskella oppisopimuksella, hakeudu oppisopimuskoulutukseen tästä: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387

Kelpoisuusvaatimukset

Koulutukseen hakijalla tulee olla perustiedot mielenterveys- ja päihdetyöstä sekä kokemusta ikääntyneiden mielenterveys- ja päihdeongelmaisten parissa työskentelystä.

Tällä alalla noudatetaan tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä (SORA-lainsäädäntö). Sinulta voidaan pyytää terveydentilaasi koskevia tietoja opiskelijaksi ottamisen arviointia ja päätöksentekoa varten milloin tahansa hakeutumisvaiheen aikana. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppimaan/sora-lainsaadanto

Hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi ja jotka eivät ole toimittaneet riittävää todistusta kielitaidostaan, kutsutaan kielitaidon arviointiin. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: https://www.gradia.fi/kielitaidon-arviointi

Kuvaus

Koulutus on valinnainen tutkinnon osa Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinnosta. Tutkinnon osan suoritettuasi voit halutessasi jatkaa opintoja joko Mielenterveys- ja päihdetyön ammatti- tai erikoisammattitutkinnossa.

Koulutuksen jälkeen osaat:
• hyödyntää ikääntyneiden mielenterveys- ja päihdetyön tietoperustaa ammatillisessa toiminnassa
• vahvistaa ikääntyneen voimavaroja, tunnistaa sosiaalisia ongelmia ja osaat varhaisen puuttumisen
• toteuttaa ikääntyneiden mielenterveys- ja päihdeongelmien hoitoa ja kuntoutusta
• edistää muistisairaan ikääntyneen hyvinvointia
• hyödyntää työssäsi palvelujärjestelmää
• arvioida ja kehittää omaa toimintaasi.

Rakenne

Sisällöt
• Ikääntyneiden mielenterveys- ja päihdetyön etiikka ja tietoperusta
• Sosiaalisten ongelmien tunnistaminen ja varhainen puuttuminen
• Psykososiaalisen hoidon ja kuntoutuksen toteuttaminen
• Lääkehoidon toteuttaminen
• Yhteistyö perheen ja verkostojen kanssa
• Muistisairaan hyvinvoinnin edistäminen
• Moniammatillisen yhteistyön tekeminen ja hoitoon ohjaus
• Oman toiminnan arviointi ja kehittäminen

Monta tapaa opiskella

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä, ja sen voi aloittaa joustavasti. Lisätietoja www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Tavoitteellisen urheilun ja opiskelun pystyy yhdistämään Gradiassa: www.gradia.fi/oppimaan/urheilijana-gradiassa.

Gradian opiskelijana voit tehdä myös Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston opintoja. EduFutura Jyväskylä tarjoaa opiskelijoille monipuoliset mahdollisuudet joustaviin opintopolkuihin ja ristiinopiskeluun. Lisätietoa: https://edufutura.fi/

Kustannukset

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot ovat maksullisia. Tämän koulutuksen opiskelijamaksu on tutkinnon osassa 190€ ja koko tutkinnossa 590€. Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle maksutonta.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinnon osan suoritettuasi voit halutessasi jatkaa opintoja joko Mielenterveys- ja päihdetyön ammatti- tai erikoisammattitutkinnossa.

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
ma, ke, to klo 9-12, 12.30-15, ti 10-12, 12.30-14, pe 9-12


 

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Paikkakunta

Jyväskylä