Laajuus

Opintojen laajuus on 150 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 1 vuosi, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Aika

-

Hakuaika

-

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalasta kiinnostuneille, motivoituneille ja alalle soveltuville henkilöille. Ala sopii sinulle, joka nautit käsillä tekemisestä ja ihmisläheisyydestä. Hyvä hieroja tuntee ihmisen anatomian ja fysiologian, mutta osaa myös kohdata asiakkaan sosiaalisena ja psyykkisenä olentona. Voit olla alanvaihtaja, aikaisemmin toisen tutkinnon suorittanut tai ilman tutkintoa. Hierojan työ on raskasta seisomatyötä, joten koulutukseen hakijoiden on oltava hyvässä fyysisessä kunnossa. Hierojana työllistät itsesi parhaiten yrittäjänä, joten näitä valmiuksia arvostetaan jo hakeutumisvaiheessa.

Haku lokakuussa 2019 alkavaan koulutukseen on päättynyt.

Kelpoisuusvaatimukset

Täysi-ikäisyyttä ja peruskoulun suorittamista edellytetään hakijalta. Hakijan on tarvittaessa oltava valmis toimittamaan terveydentilaa koskevat tiedot oppilaitokseen. Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla aiempi opiskeluoikeuden peruuttamispäätös, josta hakijan tulee ilmoittaa jo hakuvaiheessa.

Kuvaus

Hierojan ammattitutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta. Tutkinto on valmis, kun kaikki tutkinnon osat on suoritettu hyväksytysti.

Hieronnan ammattitutkinnon osat ovat :

Pakolliset:
Tuki- ja liikuntaelinongelmaisen potilaan terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrittäjänä toimiminen

Valinnaiset:
Elimistön nestekierron ylläpitäminen ja edistäminen
Ikääntyvän potilaan hieronta
Kansansairauksien ennaltaehkäiseminen hierojan työssä
Raajanivelten liikkuvuuden edistäminen

Oppilaitos tarjoaa valinnaisia tutkinnon osia kysynnän ja resurssiensa mukaan.

Hieronnan ammattitutkinnon suorittaminen antaa koulutetun hierojan pätevyyden ja oikeuden käyttää nimikesuojatun ammattihenkilön nimikettä koulutettu hieroja.

Hieroja tekee työtä itsenäisenä yrittäjänä tai toisen palveluksessa erilaisissa sosiaali- ja terveysalan, liikunnan ja vapaa-ajan yhteisöissä. Työtä tehdään vaihtelevissa työympäristöissä, esimerkiksi hoiva- ja hoitolaitoksissa, palvelutaloissa, kylpylöissä, liikuntakeskuksissa, asiakkaiden työpaikoilla ja kodeissa. Hierojat tekevät työtä sekä terveiden että sairaiden, enimmäkseen aikuisten ihmisten parissa.

Opiskelija voi hakea koulutuksen ajaksi Kelan opintotukea, Koulutusrahaston aikuiskoulutustukea tai työttömyysetuutta.

Monta tapaa opiskella

Koulutus toteutetaan päivä- ja monimuotokoulutuksena. Koulutus sisältää useita muutaman viikon mittaisia työssäoppimisen jaksoja, jotka voidaan suorittaa oppilaitoksen hoitolassa tai ulkopuolisessa työpaikassa. Myös kansainvälisiä yhteistyökumppaneita on tarjolla työssäoppimisen suorittamiseksi.

Kustannukset

500 € (mahdollisuus maksaa kahdessa erässä)

HAKUPALVELUT

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika
ma–to klo 10–15.30
pe ja aattopäivinä klo 10–14

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Aika

-

Paikkakunta

Jyväskylä