Laajuus

Opintojen laajuus on 150 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 1-1,5 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Koulutus sopii sinulle, joka olet kiinnostunut ihmisläheisestä sosiaali- ja terveysalan työstä ja haluat toimia henkilökohtaisena avustajana vammaiselle henkilölle.

Hakeutuminen

Koulutukseen on jatkuva haku ja opinnot voi aloittaa joustavasti, pääsääntöisesti aina uuden tutkinnon osan alkaessa. Opiskelijavalinnat koulutukseen tehdään hakemuksen ja haastattelun perusteella.

Kelpoisuusvaatimukset

Peruskoulu tai vastaavat tiedot ja taidot. Tämä koulutus on mahdollinen, vaikka sinulla ei olisi aikaisempaa koulutusta tai työkokemusta vammaistyöstä.

Tällä alalla noudatetaan tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä (SORA-lainsäädäntö). Sinulta voidaan pyytää terveydentilaasi koskevia tietoja opiskelijaksi ottamisen arviointia ja päätöksentekoa varten milloin tahansa hakeutumisvaiheen aikana. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppimaan/sora-lainsaadanto

Hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi ja jotka eivät ole toimittaneet riittävää todistusta kielitaidostaan, kutsutaan seuraavaan mahdolliseen kielitaidon arviointiin. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: https://www.gradia.fi/kielitaidon-arviointi

Kuvaus

Henkilökohtaisen avun osaamisalan suorittanut osaa toimia henkilökohtaisena avustajana asiakkaille, jotka tarvitsevat avustajaa vammaisuutensa tai sairautensa takia. Tutkinnon suorittaneen valinnoista riippuen henkilökohtainen avustaja tukee asiakkaan vuorovaikutusta ja kommunikointia arjen tilanteissa sekä toimii yhteistyössä perheen ja läheisten kansssa. Osaamisalan suorittaneet työskentelevät palvelujärjestelmässä henkilökohtaisina avustajina avustaen henkilökohtaisen avun käyttäjiä vammaispalvelulain (380/1987) säännösten mukaan.

Rakenne

Pakolliset tutkinnon osat 90 osp
• Henkilökohtaisen avun järjestelmässä toimiminen 30 osp
• Henkilökohtainen avustaminen 60 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 60 osp
• Vuorovaikutus ja kommunikointi 45 osp
• Yhteistyö perheen ja läheisten kanssa 15 osp
• Puhtaus- ja kiinteistöpalvelunalan ammattitutkinnon tutkinnon osa tai osia 30 osp
• Tutkinnon osa tai osia ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammatti-tutkinnosta 15-60 osp

Monta tapaa opiskella

Opinnot sisältävät lähiopetusta, itsenäistä tiedonhakua, verkko-oppimista ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Tutkinnon osissa vaadittava ammattitaito osoitetaan näytöissä, jotka järjestetään työpaikoilla tutkinnon osa kerrallaan. Teemme sinun kanssasi henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman, jossa huomioimme aikaisemman osaamisesi.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä, ja sen voi aloittaa joustavasti. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Tavoitteellisen urheilun ja opiskelun pystyy yhdistämään Gradiassa: www.gradia.fi/oppimaan/urheilijana-gradiassa.

Gradian opiskelijana voit tehdä myös Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston opintoja. EduFutura Jyväskylä tarjoaa opiskelijoille monipuoliset mahdollisuudet joustaviin opintopolkuihin ja ristiinopiskeluun. Lisätietoa: https://edufutura.fi/

Kustannukset

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot ovat maksullisia. Tämän koulutuksen opiskelijamaksu on koko tutkinnossa 490€ ja tutkinnon osassa 190€. Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle maksutonta.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
ma, ke, to klo 9-12, 12.30-15, ti 10-12, 12.30-14, pe 9-12


 

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Paikkakunta

Jyväskylä