Oppisopimus hakijalle

Oppisopimuskoulutus on pääosin työelämässä tapahtuvaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksen järjestämillä opinnoilla. Koulutuksessa opiskelija saa tutkinnon, pätevyyden ammattiin, jatko-opintokelpoisuuden, työkokemusta ja TES:n mukaista palkkaa.

Kiinnostaako oppisopimus?

Oppisopimuskoulutus sopii kaiken ikäisille ja sitä varten tarvitaan aina työpaikka ja työsuhde. Jos olet täyttänyt 15 vuotta, voit opiskella oppisopimuksella. Oppisopimus sopii myös yrittäjälle. Työajan tulee olla vähintään 25 tuntia viikossa.

Oppisopimuskoulutuksessa uutta opitaan pääasiassa työelämässä; oppilaitoksen järjestämiä opintoja on keskimäärin 1–4 päivää kuukaudessa. Myös etä- ja verkko-opinnot ovat mahdollisia. Opintojen pituuden ratkaisevat aiemmin hankittu osaaminen ja työkokemus. Myös opiskelijan oppimisvalmiudet ja elämäntilanne vaikuttavat opintojen pituuteen.

Oppisopimuksella voi opiskella perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja sekä niiden tutkinnon osia.

Näin pääset alkuun!

Mieti, missä haluat työskennellä ja mitä opiskella. Tutustu tutkintoihin. Kaikki ammatillisen koulutuksen tutkinnot löytyvät Opintopolusta ePerusteet-sivulta aakkosjärjestyksessä. Voit myös hakea tutkintoa nimellä. Gradian koko koulutustarjonnan löydät verkkosivuiltamme. Hae työpaikkaa tai ehdota nykyiselle työnantajallesi oppisopimusta.

Jos sinulla ei ole vielä työpaikkaa, etene näin:

  • Oppisopimuspaikan voit löytää esimerkiksi kesätyöpaikasta, rekrykoulutuksesta, työharjoittelusta, harrastuksen parista, perheyrityksestä tai ottamalla suoraan yhteyttä alan työpaikkoihin. Oppisopimuspaikkaa hakiessasi voit kertoa työnantajalle oppisopimuksesta mm. seuraavaa: Oppisopimus on yritykselle erittäin taloudellinen tapa lisätä yrityksen henkilöstön osaamista ja rekrytoida uusia osaajia. Oppisopimuskoulutus ja siihen liittyvät palvelut ovat työnantajalle pääsääntöisesti maksuttomia. Kun työnantaja kiinnostuu asiasta, olkaa yhteydessä työelämäkoordinaattoriin.

Jos opiskelet oppilaitoksessa, etene näin:

  • Sinun on mahdollista suorittaa opintoja työelämässä joko koulutussopimuksella tai oppisopimuksella. Keskustele oman vastuuopettajasi kanssa. Hän ohjaa sinua eteenpäin.
  • Joko olet saanut kesätyöpaikan tai kenties saamassa? Hieno juttu! Nyt on nimittäin juuri oikea aika selvittää olisiko työsopimuksen lisäksi mahdollista tehdä samalla oppisopimus. Lyhyen oppisopimuksen avulla voit edistää opintojasi kesälläkin!

Jos olet jo töissä, etene näin:

  • Voit suorittaa omiin työtehtäviisi liittyvän tutkinnon oppisopimuksella. Sovi työnantajasi kanssa mahdollisuudesta aloittaa oppisopimuskoulutus ja olkaa sitten yhteydessä työelämäkoordinaattoriin.

Jos olet yrittäjä, etene näin:

  • Myös yrittäjä voi opiskella oppisopimuksella alaansa liittyviä tutkintoja ja yrittäjyyteen liittyviä tutkintoja. Jos olet kiinnostunut yrittäjän oppisopimuskoulutuksesta, ota yhteyttä työelämäkoordinaattoriin.

Kun oppisopimus on varmistunut, pyytää työelämäkoordinaattori oppisopimuksen osapuolia täyttämään tietonsa sähköisesti opintohallintojärjestelmään ja sopii alkupalaverin. Palaverissa sovitaan tarkemmin oppisopimukseen liittyvät käytännön asiat. Oppisopimuksen allekirjoittamisen jälkeen työelämässä oppiminen voi alkaa.

Palsta 1/2
Palsta 2/2

Ammatti opitaan käytännössä

Vuoden 2020 lopulla myyjänä työskennellyt Alina Salminen mietti kuumeisesti opiskelisiko talonrakentajaksi, autonkuljettajaksi vai koneistajaksi. Kaupan alan työ ei enää maistunut samalta ja hän kaipasi muutosta. Haaveissa siinsi työ, joka olisi monipuolista, vaatisi kädentaitoa ja olisi fyysistäkin. Syksyllä 2020 hän haki Gradiaan opiskelemaan rakennusalan perustutkintoa ja aloitti opinnot joulukuussa. Nyt Salminen opiskelee oppisopimuksella rakennusalan ammattitutkintoa alalla, joka on aina tuntunut omalta. Tutustu Alinan tarinaan.

Usein kysyttyä oppisopimuksesta - hakijalle

Oppisopimuskoulutuksen voi hakeutua ja sen voi aloittaa joustavasti työnantajan ja opiskelijan tarpeiden mukaan mihin aikaan vuodesta tahansa. Oppisopimuksen käynnistäminen ei edellytä koulutukseen hakeutumista jatkuvan haun kautta.

Kun olet neuvotellut oppisopimusmahdollisuudesta työnantajan kanssa ja olette olleet yhteydessä työelämäkoordinaattoriin, oppisopimus saadaan käynnistettyä noin kuukauden kuluessa yhteydenotosta. Oppisopimus käynnistyy yleensä työpaikalla tapahtuvalla oppimisella eli töiden aloittamisella

Työpaikan työtehtävien tulee olla riittävän monipuolisia, jotta voit oppia siellä koulutuksessa vaadittavat ammatilliset tiedot ja taidot. Oppisopimuspaikaksi soveltuvat pienet, keskisuuret ja isot työpaikat yksityiseltä tai julkiselta sektorilta. Työnantaja voi olla myös säätiö tai yhdistys. Työelämäkoordinaattori varmistaa työpaikan soveltuvuuden ennen oppisopimuksen solmimista.

Työpaikalta sinulle nimetään työpaikkaohjaaja, joka tukee ja ohjaa oppimistasi. Työpaikkaohjaajalta ei edellytetä mitään tiettyä koulutusta, hänen tulee kuitenkin olla alansa ammattilainen, joka on motivoitunut toimimaan ohjaustehtävässä. Koulutamme säännöllisesti työpaikkaohjaajia tehtäväänsä.

Oppisopimus soveltuu kaiken ikäisille. Oppisopimus edellyttää, että sinulla on opintojen ajan voimassa työsuhde ja työssäsi pääset tekemään opiskelemasi tutkinnon kannalta keskeisiä työtehtäviä.

Myös yrittäjät voivat opiskella oppisopimuksella. Tällöin sopimuksen osapuolina ovat yrittäjä ja koulutuksen järjestäjä. Yrittäjän tulee etsiä itselleen opintojen ajaksi mentori, joka tukee ja kannustaa koulutuksen aikana.

Mentori on henkilö, jolla on kokemusta yrittäjyydestä. Mentorin on oltava asiantuntija yrittäjän opiskeleman tutkinnon alalta. Hän ei kuitenkaan voi olla samassa yrityksessä työskentelevä henkilö. Jos mentorin löytäminen on vaikeaa, voit kysyä apua työelämäkoordinaattorilta.

Oppisopimuksen kesto on yksilöllinen. Keskimäärin oppisopimus kestää:

  • perustutkinnoissa 1,5–2,5 vuotta.
  • ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa 1–2 vuotta.
  • tutkinnon osassa tai osissa 4–12 kuukautta.

Oppisopimuskoulutuksessa valtaosa oppimisesta tapahtuu työpaikalla. Lähipäiviä on oppilaitoksessa keskimäärin:

  • perustutkinnoissa noin 3–5 päivää kuukaudessa.
  • ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa noin 1–3 päivää kuukaudessa.

Oppisopimuskoulutus on ilmaista lukuun ottamatta oppimateriaaleja, työvälinehankintoja ja erilaisia lupakortteja, joihin liittyvät kustannukset maksaa opiskelija tai työnantaja.

Ei tarvitse. Kun oppisopimus on solmittu, koulutuksen järjestäjä ilmoittaa opiskelijan oppilaitokseen.

Koulutuksen järjestäjä hankkii tutkintokoulutuksen parhaiten työnantajan ja opiskelijan tarpeisiin vastaavasta oppilaitoksesta. Pääsääntöisesti koulutus hankitaan läheltä opiskelijan asuinpaikkaa, mutta tarvittaessa myös kauempaa.

Joillakin aloilla (esim. sosiaali- ja terveysala, turva-ala) myös oppisopimusopiskelijoille järjestetään soveltuvuuskokeet tai henkilökohtaiset haastattelut. Tarkoituksena on varmistaa opiskelijan valmiudet koulutuksen suorittamiseen ja kartoittaa tuen tarve.

Jokaiselle oppisopimusopiskelijalle tehdään opintojen alussa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jossa huomioidaan aiemmin hankittu osaaminen (koulutus, työkokemus ja muu osaaminen). Tämä vaikuttaa opintojen sisältöön ja kestoon.

Kyllä voi. Ammattitaitoa voi kehittää opiskelemalla esim. ensin perustutkinnon ja jatkamalla myöhemmin ammatti- tai erikoisammattitutkinnolla. Oppisopimus mahdollistaa tutkinnon suorittamisen myös uudelta alalta. Lisäksi oppisopimuksella voi opiskella loppuun kesken jääneitä tutkintoja.

Lisätietoja

Gradia Hakupalvelut

Ma–pe klo 9–12 sekä ma, ke ja to klo 13–15, chat: gradia.fi/oppimaan

Yritys- ja elinvoimapalvelut