Jatkuvan haun usein kysytyt kysymykset

Jatkuva haku tarkoittaa sitä, että koulutukseen voi hakeutua silloin, kun itsellä on tarve kouluttautua. Haku kaikkiin koulutuksiin ei ole käynnissä koko ajan, mutta lukuisia koulutuksia käynnistyy useita kertoja vuodessa.

Jatkuva haku Gradiassa

Gradiassa jatkuva haku mahdollistaa ammatillisiin opintoihin sekä aikuislukioon hakeutumisen joustavasti ympäri vuoden. Tarjolla on myös tutkintokoulutukseen valmentavaa TUVA-koulutusta ja aikuisten perusopetusta sekä lyhyt- ja lupakorttikoulutuksia. Jyväskylän Lyseon lukioon ja Schildtin lukioon mahdollisesti vapautuviin opiskelupaikkoihin on mahdollista hakea jatkuvassa haussa. Koulutuksiin haetaan Gradian verkkosivujen kautta.

Vastaamme tällä sivulla jatkuvan haun usein kysyttyihin kysymyksiin!

Miten haen koulutuksiin?

Jatkuva haku on lähtökohtaisesti tarkoitettu kaikille koulutuksistamme kiinnostuneille. Jatkuva haku on ainoa hakuväylä silloin, kun suoritettuna on jo lukio, ammatillinen tai korkea-asteen tutkinto. Ammatillinen ja lukiokoulutus edellyttävät, että perusopetuksen oppimäärä on suoritettuna tai hakijalla on muuten sitä vastaavat tiedot ja taidot.

Joidenkin koulutusten kohdalla on myös muita kelpoisuusvaatimuksia, joihin kannattaa tutustua huolellisesti koulutuksen tiedoissa. Esimerkiksi ammatti- ja erikoisammattitutkinnot edellyttävät usein pohjalle alan perustutkintoa tai muuten hankittua vastaavaa osaamista sekä työkokemusta.

Jatkuvassa haussa koulutuksiin haetaan sähköisellä hakulomakkeella Gradian verkkosivuilla. Kun haku koulutukseen on auki, koulutuksen kuvauksen alareunasta löytyy Hae koulutukseen -painike. Opiskelijavalintaan sisältyy hakulomakkeen lisäksi yleensä myös muita vaiheita. Koulutuksen tiedoissa on kerrottu, mitä vaiheita haku- ja valintaprosessiin kuuluu.

Sisäänpääsyn helppouteen vaikuttaa moni asia. Hakijamäärä, muiden hakijoiden tilanne, vapaiden opiskelupaikkojen määrä ja se, onko koulutus sinulle sopiva. Joihinkin koulutuksiimme on yleensä aina enemmän hakijoita kuin on opiskelupaikkoja, joten kaikille halukkaille ei pystytä tarjoamaan opiskelupaikkaa. Tilanne vaihtelee eri koulutuksissa ja hakuajoittain.

Ammatillisiin perustutkintoihin on käytössä yhteiset valintaperusteet, joita opiskelijavalinnoissa hyödynnetään. Jyväskylän aikuislukioon pääsevät pääsääntöisesti kaikki yli 18-vuotiaat.

Jatkuvassa haussa hakuajat vaihtelevat koulutuksittain ja ajankohtainen tieto löytyy aina koulutuksen tiedoista. Jatkuva haku ei ole siis koko ajan auki kaikkiin koulutuksiimme. Jos hakulomaketta ei löydy, todennäköisesti haku koulutukseen ei ole käynnissä.

Suomen kielen koe järjestetään Jyväskylässä Viitaniemen kampuksella. Kielikoetta ei voi tehdä etäyhteyksin. Kielikokeen päivämäärä on ilmoitettu hakuaikana koulutuksen tiedoissa. Kielikokeeseen kutsuttavat hakijat saavat kutsun sähköpostiinsa hakuajan päätyttyä, muutamaa päivää ennen kielikoetta. Kutsussa on tarkemmat ohjeet kielikoetta varten. Kielikokeesta on kerrottu Kielikoe-sivulla.

Milloin voin aloittaa?

Koulutusta suunnitellessa kannattaa tutustua tarjontaan Gradian verkkosivuilla. Alkavat koulutukset -listauksesta löydät koulutuksia, joihin on haku käynnissä ja opinnot ovat lähiaikoina alkamassa. Gradiassa on myös useita koulutuksia, joissa opintoja voi aloittaa joustavasti vuoden mittaan. 

Koulutuksen tiedoissa on kerrottu kaikki tiedossamme olevat aikataulut. Tietoja tulevista haku- ja aloitusajoista päivitetään koulutuksen tietoihin sitä mukaan, kun suunnitelmat varmistuvat.

Miten hakemukseni etenee?

Kun olet tehnyt hakemuksen, saat sähköpostiisi Wilmasta automaattisen vahvistusviestin. Jos vahvistusviesti ei syystä tai toisesta tule sähköpostiisi, kannattaa varmistaa hakemuksen tilanne olemalla yhteydessä Gradia Hakupalveluihin. Jos esimerkiksi sähköpostiosoitteeseen on tullut kirjoitusvirhe, saattaa vahvistusviestin lisäksi jäädä saamatta muutakin tärkeää tietoa valintoihin liittyen.

Opiskelijavalinnat tehdään hakuajan päättymisen jälkeen. Joidenkin koulutusten tiedoissa on mainittu tarkka valintatuloksen ilmoittamisen päivämäärä. Useimmissa koulutuksissa tarkkaa ajankohtaa ei ole pystytty ilmoittamaan verkkosivulla, mutta valinta-aikatauluja voi tiedustella Gradia Hakupalveluista.

Voinko opiskella Gradiassa aikuisena?

Gradia järjestää lukiokoulutusta ja ammatillista koulutusta kaiken ikäisille – sekä nuorille että aikuisille. Ammatillisessa koulutuksessa tutkinnon osaamistavoitteet ja vaatimukset ovat samat iästä riippumatta ja jokaiselle tehdään opintojen alussa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS. Lukiokoulutuksessa aikuiset opiskelevat Jyväskylän aikuislukiossa.

Jatkuvassa haussa koulutuksiimme hakee kaiken ikäisiä ja erilaisissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä. Yläikärajaa ei ole. Jotkin ammatilliset koulutukset edellyttävät B-ajokorttia, mikä vaikuttaa opiskelijoiden ikään. Tämä on mainittu aina erikseen koulutuksen kelpoisuusvaatimuksissa. Aikuislukion opinnot ovat pääsääntöisesti yli 18-vuotiaille.

Gradiassa opiskelee monen ikäisiä opiskelijoita. Osa opiskelee ensimmäisessä koulutuksessaan, toisella on taustalla jo pitkä työura ja tähän väliin mahtuu monenlaisia tilanteita elämän varrelta, joissa opiskelu on ajankohtaista. Opiskeluryhmissäkin mukana on usein eri ikäisiä opiskelijoita.

Voinko opiskella etänä tai työn ohella?

Tutkintokohtaisissa esittelyissä kuvataan erilaisia opiskelutapoja. Varsinkin ammatti- ja erikoisammattitutkintoja voi tehdä työn ohella ja monissa ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa kyseisen alan työpaikka onkin opintojen edellytyksenä.

Kokonaan uuden alan opiskelu toisen alan työn ohessa on harvinaisempaa, koska uuden oppimista ja käytännön taitojen harjoittelua täytyy saada riittävästi sekä oppilaitoksessa kuin ohjatusti työpaikoilla.

Kaikkiin tutkintoihin liittyy nykyään etänä ja verkossa tapahtuva opiskelua, joka voi olla itsenäistä tai ryhmämuotoista opiskelua. Useimmissa tutkinnoissa opiskelu vaatii ainakin jonkin verran läsnäoloa joko oppilaitoksen opinnoissa tai työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa ja/tai näytöissä.

Lähiopintojen määrä vaihtelee tutkinnoittain ja kunkin opiskelijan aiemman osaamisen ja koulutustaustan mukaan. Opintojen sisällöt ja muun muassa lähiopintojen määrä ja ajoitus sovitaan jokaisen opiskelijan henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassa, joka laaditaan opintojen alkuvaiheessa ja jota päivitetään opintojen aikana.

Miten olemassa oleva osaaminen huomioidaan opinnoissa?

Ammatillisissa opinnoissa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaaminen ja sen pohjalta suunnitellaan, miten ja mitä uutta osaamista opintojen aikana hankitaan. Yksilölliset suunnitelmat kirjataan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan eli HOKSiin.

Aikaisemman osaamiseen tunnustamisen eli ”hyväksilukujen” määrä on aina yksilöllinen. Kun aloitat opinnot ammatillisessa koulutuksessa, aikaisemmin hankkimaasi osaamista verrataan tutkinnon ammattitaitovaatimuksiin ja osaamisesi tunnustetaan soveltuvin osin osaksi suorittamaasi tutkintoa. Hyväksytty aikaisempi osaaminen kirjataan sinun henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan eli HOKSiin. 

Miten voin opiskella oppisopimuksella?

Oppisopimuksella voi suorittaa kaikkia perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkintoja tai näiden tutkinnon osia. Tutustu tutkintoihin Opintopolussa. Ammattikorkeakoulu- ja yliopistotutkintoja ei voi suorittaa Suomessa oppisopimuskoulutuksena.

Oppisopimukseen liittyviä usein kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia löydät Oppisopimus-sivulta.

Haet oppisopimuspaikkaa, kuten tavallista työpaikkaa. Oppisopimuspaikan voit löytää esimerkiksi kesätyöpaikasta, rekrykoulutuksesta, työharjoittelusta, harrastuksen parista, perheyrityksestä tai ottamalla suoraan yhteyttä alan työpaikkoihin. Jos olet työttömänä työnhakijana, myös työkokeilu toimii hyvänä ponnahduslautana oppisopimuskoulutukseen.

Gradiassa ei ole valmiita oppisopimustyöpaikkoja, vaan työpaikka tulee etsiä itse. Työnantaja päättää aina, kenet haluaa kouluttaa oppisopimuksella.