Lukiolinjalle

Lukiokoulutus antaa opiskelijalle laaja-alaisen yleissivistyksen ja hyvät valmiudet opintojen jatkamiseen ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa. Suurin osa Gradia-lukioiden opiskelijoista opiskelee niin sanotulla yleislinjalla eli lukiolinjalla.

Lukio-opintojen laajuus on vähintään 150 opintopistettä. Kokonaisuus muodostuu sekä pakollisista että valinnaisista opintojaksoista.  Lisäksi opiskelijamme ovat suorittaneet lukiodiplomeja  kuvataiteessa, tanssissa, liikunnassa ja musiikissa. Tavallisesti lukio-opinnot suoritetaan kolmessa vuodessa, mutta opiskeluaikaa on mahdollista pidentää esimerkiksi kolmeen ja puoleen tai neljään vuoteen.

Lukio on muutakin kuin opiskelua, ja toivommekin, että lukiovuosista muodostuisi ikimuistoinen osa nuoruutta. Kannustamme opiskelijoita osallistumaan yhteisiin tapahtumiin ja projekteihin, joissa on mahdollisuus löytää samoja mielenkiinnon kohteita jakavia kavereita. Lukion perinteisiin kuuluvat myös vuosittain järjestettävät juhlat, kuten vanhojentanssit ja penkkarit.

Laaja opintotarjonta

Lukiossa opiskelija suunnittelee opintonsa ohjatusti yhdessä opinto-ohjaajan kanssa oman kiinnostuksensa sekä jatko-opintosuunnitelmien ja urahaaveidensa näkökulmasta.

Schildtin lukiossa ja Jyväskylän Lyseon lukiossa on molemmissa  laaja opintotarjonta, ja jokainen opiskelija voikin painottaa opintojaan haluamallaan tavalla: molemmissa lukioissa esimerkiksi kieliin ja kansainvälisyyteen, luonnontieteisiin sekä taito- ja taideaineisiin. Gradian päivälukioissa opiskelijalle on tarjolla Schildtin lukion ja Jyväskylän Lyseon lukion opintokokonaisuudet. Tämän lisäksi opiskelija voi valita opintoja myös verkkotarjottimelta. Yhteinen laaja tarjonta mahdollistaa syventymisen omiin mielenkiinnon kohteisiin sekä muun muassa joustavat kielivalinnat.

Lukio-opintojen päätteeksi opiskelija suorittaa ylioppilastutkinnon osallistumalla ylioppilaskokeisiin. Ylioppilastutkintoon vaaditaan vähintään viiden oppiaineen ylioppilaskokeen hyväksytty suorittaminen.

Lukiossa opiskellaan vaihtelevin opiskelumenetelmin ja sovelletaan opittua myös yli oppiainerajojen. Opinnoissa kehitetään valmiuksia jatko-opintoihin, työelämään, yrittäjyyteen, aktiiviseen kansalaisuuteen ja kansainvälisyyteen. Laaja-alaisen osaamisen osa-alueet kuten hyvinvointiosaaminen, vuorovaikutus, eettisyys ja ympäristöosaaminen tai globaali- ja kulttuuriosaaminen kulkevat läpi kaikkien oppiaineiden.

Lukio-opintojen tarkoituksena on tukea opiskelijoiden kasvua sekä tarjota eväitä itsensä kehittämiseen ja elinikäiseen oppimiseen.

Palsta 1/2

Tutustu Lyseoon!

Palsta 2/2

Tutustu Schildtiin!