Gradiaan! Avoimet ovet

Vietämme syksyllä 2022 Gradiaan! Avoimia ovia Jyväskylässä (Gradia Jyväskylä, Jyväskylän Lyseon lukio ja Schildtin lukio) viikolla 44, ti–to 1.–3.11. sekä Jämsässä (Gradia Jämsä) viikolla 47, ti–ke 22.–23.11.

Avoimien ovien ohjelma, ilmoittautumisohjeet ja muut lisätiedot täydentyvät tälle sivulle.

 

EduFutura on mahdollisuus kaikille Gradian opiskelijoille

EduFutura Jyväskylä on kolmen oppilaitoksen yhteistyömalli, joka tarjoaa monipuolisia ja joustavia opiskelumahdollisuuksia Gradian, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston välillä. 

EduFutura yhteistyön kautta kaikilla Gradian opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua ja kokeilla, millaista on opiskella ammattikorkeakoulussa ja yliopistossa. Toisen asteen opiskelija voi sisällyttää tutkintoonsa eri laajuisia korkeakouluopintoja. Opinnot ovat maksuttomia. 

Ammatillisessa koulutuksessa opiskelevan erilaisia opintomahdollisuuksia

Kansainvälisyysopinnot

Opiskelijoilla on ammatillisten opintojen aikana mahdollisuus hankkia kansainvälistä osaamista lähtemällä työelämäjaksolle ulkomaille.  

Ulkomaanjaksot ovat pääsääntöisesti 2–8 viikon mittaisia, joko oppilaitoksessa tai työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Ulkomaanjakso on aina osa tutkintoa, ja jaksoon saa oppilaitoksen kautta rahallista tukea. Opiskelijoiden on mahdollista myös osallistua lyhyempikestoisiin kansainvälisiin projekteihin ja sitä kautta tutustua uusiin ihmisiin ja saada kokemuksia ulkomailta. Ulkomailla opiskelu tai työpaikalla oppiminen lisää ammatillisen osaamisen lisäksi kielitaitoa, avarakatseisuutta, tiimityötaitoja, ongelmanratkaisukykyä ja itseluottamusta. Gradiassa panostetaan myös kotikansainvälistymiseen sekä erityisesti nyt korona-aikaan virtuaaliseen yhteistyöhön ulkomaisten kumppanikoulujen kanssa. 

Kaksoistutkinto

Kaksoistutkinnossa opiskellaan samanaikaisesti ammatillinen perustutkinto ja ylioppilastutkinto. Opinnot antavat valmistuvalle hyvät valmiudet työelämään ja jatko-opintoihin – tulevaisuutta ajatellen mainio tilaisuus. 

Opiskelukaksoistutkinnossa kestää yleensä kolme vuotta henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan. Opinnoissa yhdistellään joustavasti ammatillisen koulutuksen opintoja ja lukion kursseja: ammatilliseen perustutkintoon kuuluvat yhteiset ja osa valinnaisista tutkinnonosista muodostuu lukio-opinnoista. 

Urheiluamis

Urheiluamis on tarkoitettu motivoituneille ja sitoutuneille urheilijoille, jotka haluavat valmentautua ja opiskella ammattiin tavoitteellisesti sekä niille, joiden tavoitteena on kehittyä huippu-urheilijaksi.  

Ammatillisissa oppilaitoksissamme Gradia Jyväskylässä ja Gradia Jämsässä urheileva opiskelija voi osallistua urheiluvalmennuksen polkuun, alasta riippumatta. Tavoitteellisesti urheilevalle opiskelijalle laaditaan HOKS (henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma), johon on mahdollista liittää myös urheilu. HOKS:in avulla urheilevalle opiskelijalle rakennetaan opintojen suorittamiseen joustava suunnitelma, joka mahdollistaa täyspainoisen harjoittelun. Urheilijalla on mahdollisuus osallistua opintojensa aikana aamutreeneihin, lajiharjoitteluun, valmennusleireille ja kilpailumatkoille. Kun kilpaurheilu on osa elämää, ammatillisten opintojen ja huipulle tähtäävän urheilun yhdistäminen on looginen ja pitkälle tähtäävä ratkaisu: Samalla kun hankit ammatin ja parannat jatko-opintomahdollisuuksiasi, kehität itseäsi myös urheilijana kokonaisvaltaisesti. 

Lukiokoulutuksessa opiskelevan erilaisia opintomahdollisuuksia

Kansainvälisyys lukiossa

Jyväskylän Lyseon lukiossa voi suorittaa kansainvälisen IB-Diploma tutkinnon. Opiskelu on englanninkielistä. Sekä Lyseossa että Schildtin lukiossa opiskelija voi osallistua eri pituisiin kansainvälisyysvaihtoihin ja -opintoihin ulkomailla. Molemmilla lukioilla on Euroopassa ja eri puolella maailmaa runsaasti yhteistyökouluja, joiden kanssa on yhteisiä kansainvälisyysprojekteja. Jyväskylän lukioissa on yhteinen kielitarjotin, josta voi valita vieraita kieliä lukio-opintoihin.

Urheilu lukiossa

Schildtin lukiossa on urheilun erityinen koulutustehtävä. Urheilulinjalla voi yhdistää lukio-opinnot ja tavoitteellisen urheiluvalmennuksen tehokkaasti. Urheilulinjan opiskelijat valitsevat vähintään 24 opintopistettä (12 kurssia) urheiluvalmennusta lukio-opintoihinsa. Myös Schildtin lukion yleislinjalaisilla on mahdollisuus hakea urheiluvalmennukseen. Urheilija osallistuu koulupäivän aikana urheiluvalmennukseen kolme kertaa viikossa aamupäivisin. Tavoitteena on, että potentiaalisella urheilijalla olisi mahdollisuus kehittyä ja menestyä urheilijana, opiskella joustavasti valmentautumisen ohella, ja siirtyä lukion jälkeen jatko-opintoihin ja työelämään urheilu-uran aikana tai sen jälkeen. 

Musiikin opinnot lukiossa

Schildtin lukiossa on musiikin erityinen koulutustehtävä. Musiikkilinjalla opiskelija voi kehittää valmiuksia monipuoliseen musiikin harrastamiseen ja alan ammattiopintoihin. Schildtin lukiossa toimii aktiivisesti bändejä, pienyhtyeitä, orkesteri sekä kuoro, jotka esiintyvät erilaisissa juhlissa, konserteissa ja tilaisuuksissa koulussa ja koulun ulkopuolella. Opiskelijoille tarjoutuu mahdollisuus tehdä myös laajoja musiikkiteatteri- tai musikaaliproduktioita. Musiikkilinjalla valitaan vähintään 24 opintopistettä (12 kurssia) musiikin ja ilmaisun opintoja. Myös yleislinjan opiskelijoilla on mahdollisuus yhdistää opintoihinsa musiikkia ja ilmaisua.