Laajuus

2-4 vuotta opiskelijan oman valinnan mukaan. Suositeltu aika on 3 vuotta.

Aika

-

Hakuaika

Yhteishaku

Kenelle

Schildtin lukion urheilulinjalla on mahdollista yhdistä lukio-opiskelu ja huipulle tähtäävä urheilu. Lukion aamuharjoituksia on kolme kertaa viikossa koulupäivän aikana.

Hakeutuminen

Koulutukseen haetaan Opintopolussa.

Hakijan tulee myös toimittaa postitse lähetettävä hakulomake urheiluoppilaitokseen (urheilijatietolomake) viimeistään yhteishaun päättymiseen mennessä osoitteeseen:
Schildtin lukio/opintotoimisto
PL 472
40101 JYVÄSKYLÄ
Laita kirjekuoreen merkintä "Urheiluoppilaitoshaku". Huomaathan, että yhteishaun hakuaikaa on jatkettu 7.4.2021 saakka, minkä vuoksi urheilijatietolomake tulee toimittaa viimeistään 7.4. klo 15 mennessä.

Urheilulinjalle hakeminen: https://peda.net/jao/schildtin_lukio/urheilulukio/hu
Urheilulinjan hakulomake: https://peda.net/jao/schildtin_lukio/urheilulukio/hu/hakulomakkeet

Hakija täyttää lisäksi oppilaitoksen sähköisen ainevalintalomakkeen 14.4.2021 mennessä.

Sähköinen ainevalintalomake: https://gradia.inschool.fi/browsecourses?school-id=41&checkout=true&lon…-

Ainevalintalomakkeen täyttöohje:
https://peda.net/jao/jyl/lom/sahkoisen-ainevalintalomakkeen-2021-tayt:f…

Oletko ilman lukiopaikkaa tai haetko siirtoa johonkin Gradian lukioon (tai Gradian sisällä lukiosta toiseen)? Mahdollisesti vapautuvia opiskelupaikkoja lukiossa voi hakea lukion jatkuvassa haussa täyttämällä sähköinen jatkuvan haun lomake:
https://gradia.inschool.fi/browsecourses?school-id=41&checkout=true&lon…-

Tieto mahdollisesti valituille ilmoitetaan noin kaksi viikkoa ennen seuraavan jakson alkamista. Huomioithan, että opiskelupaikkoja ei välttämättä vapaudu kaikille lukiolinjoille.

Kelpoisuusvaatimukset

Peruskoulun päättötodistus.
Alin hyväksyttävä keskiarvo: 7

Peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden ja pakollisen liikunnan arvosanoista muodostuva keskiarvo: enintään 10 pistettä
Urheilun lajiliiton antamat pisteet: 0-5 pistettä
Schildtin lukion antamat pisteet: 0-5 pistettä

Kuvaus

Schildtin urheilulinjalla on mahdollista yhdistää tavoitteellinen opiskelu ja urheilu. Urheilulinjalainen suorittaa opintojensa aikana valmennuksen opintojaksoja, jotka lasketaan mukaan lukio-opintoihin.

Urheilulinjan lisätietoja: https://peda.net/jao/schildtin_lukio/urheilulukio

Rakenne

Urheilulinjan opiskelijat suorittavat vähintään 24 opintopistettä urheiluvalmennuksen opintojaksoja pakollisina opintoina ja ovat näin oikeutettuja vähentämään valtioneuvoston asetuksen (955/2002) 8§:n mukaisten muiden pakollisten opintojen määrästä 16 opintojaksoa. Opiskelijan tulee kuitenkin suorittaa puolet joka oppiaineen pakollisista kursseista.

Kustannukset

Oppivelvollisuuden laajentaminen ja maksuttomuus koskee ensi syksynä niitä oppivelvollisia, jotka keväällä 2021 siirtyvät perusopetuksen 9. luokalta toiselle asteelle (pääosin vuonna 2005 syntyneet).

Opetus, aamupuuro ja lounas ovat olleet maksuttomia Gradian päivälukiolaisille aiemminkin. Syksystä 2021 alkaen laajennetun oppivelvollisuuden piiriin kuuluville opiskelijoille myös välttämättömät oppimateriaalit ja opiskelussa tarvittavat välineet ovat maksuttomia.

Ensi syksynä 2021 laajennetun oppivelvollisuuden piiriin kuuluvat lukiolaiset saavat maksutta opiskeluajalleen käyttöönsä opinnoissa tietokoneen ja muut välttämättömät oppimateriaalit. Erityisvälineet, kuten soittimet tai urheiluvälineet, opiskelijat hankkivat kuitenkin jatkossakin itse.

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
ma - pe 18.10. - 22.10. klo 9 - 12

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Aika

-

Paikkakunta

Jyväskylä
Liitetiedostot
Tiedosto