Talous ja hankinnat

Talous

Vuonna 2017 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian toimintatuotot olivat 97 milj. euroa ja toimintakulut 89 milj. euroa. Rahoitustuotot ja -kulut olivat -0,6 milj. euroa. Vuosikatteeksi muodostui 7,5 milj. euroa, joka kattoi 10,4 milj. euron poistoista noin 72 %. Tilikauden tulos oli -2,9 milj. euroa ja tilikauden alijäämä 1,3 milj. euroa.

Kuntayhtymän merkittävimmät kuluerät olivat henkilöstökulut (61 milj. euroa), palvelujen ostot (15 milj. euroa) ja aineet ja tarvikkeet (9 milj. euroa). Investoinnit vuonna 2017 olivat 16,1 milj. euroa, lainakanta vuoden lopussa 32,3 milj. euroa ja taseen loppusumma 158 milj. euroa.

Löydät sivuiltamme laskutusosoitteemme, myyntilaskuihin liittyviä ohjeita sekä tilinpäätökset ja talousarviot.

Hankinnat

Hankinnat muodostavat suuren osan kuntayhtymän menoista. Laki julkisista hankinnoista (hankintalaki) edellyttää, että julkiset hankinnat on kilpailutettava hankintasäännösten mukaisesti, mikä koskee myös Jyväskylän koulutuskuntayhtymää.

Kuntayhtymä  käyttää hankintojen kilpailuttamisessa Cloudia-kilpailutusjärjestelmää, jossa tarjouspyynnöt julkaistaan sähköisessä muodossa ja jossa myös tarjoukset jätetään sähköisesti. Kuntayhtymän sähköiset tarjouspyynnöt ja tulevat hankinnat löytyvät osoitteesta tarjouspalvelu.fi/gradia. Tarjouspyynnön voi nähdä ja tarjouksen jättää, kun palveluun rekisteröityy. Ilman rekisteröitymistä näkee yhteenvedon tarjouspyynnöistä.

Koulutuskuntayhtymä kilpailuttaa myös pienhankintojaan (alle kansallisten kynnysarvojen jäävät hankinnat). Pienhankintojen tarjouspyynnöt löytyvät osoitteesta pienhankintapalvelu.fi/gradia