Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymä KeHO

KeHOn logo

Gradia on mukana KeHo:ssa eli Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymässä. KeHo on keskisuomalaisia sosiaali- ja terveysalan, liikunta- ja urheilualan toimijoita sekä hyvinvoinnin osaajia yhteen kokoava monialainen verkosto.

Tavoitteena on, että Keski-Suomessa toimii kansainvälisesti kilpailukykyinen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen, sosiaalisen hyvinvoinnin, liikunnan, urheilun ja kuntoutuksen osaamis- ja yrityskeskittymä. KeHO on uusi verkosto, joka luo yhteistyöm

ahdollisuuksia, jakaa tietoa ja yhdistää eri toimijoita terveyden ja hyvinvoinnin saralla.

Verkostoon on sitoutunut 16 toimijaa ja yhteensä noin 70 asiantuntijaa. KeHO:ssa mukana ovat: Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jyväskylän Hippoksen kehitys Oy, Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia, Jyväskylän Urheiluakatemia, Jyväskylän yliopisto, Keski-Suomen kauppakamari, Keski-Suomen Liikunta ry, Keski-Suomen liitto, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry, Keski-Suomen Yrittäjät ry, Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU, Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES ja Metsähallitus.

Gradian kehittämisteemat KeHo:ssa ovat yhteiset työ-, oppimis- ja yrittäjyyden ympäristöt sekä perustason sosiaali-, terveys ja liikunta-alan osaamisen vahvistaminen moniammatillisissa palveluketjuissa. Tavoitteena ovat uudenlaiset asiakaskeskeiset palveluprosessit ja palveluohjaus sekä luonnollisestikin terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Teemoihin kuuluu myös sote-uudistus ja sen vaikutukset eri ammattiryhmien osaamisvaatimuksiin sekä uudet tulevaisuuden ammatit ja työroolit.

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Janne Laitinen, puh. 0400 976751
 Viestintä- ja projektikoordinaattori Helmi Jukkala, p. 014 269 1560

www.kehofinland.fi

Gradiassa:

Marleena Tuuri, asiakkuuspäällikkö, 040 341 6302