Laajuus

Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 2-3 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti.

Aika

-

Hakuaika

Yhteishaku

Kenelle

Oletko kiinnostunut autojen huoltamisesta ja korjaamisesta? Oletko aktiivinen, huolellinen ja oma-aloitteinen? Ajoneuvoalan opinnoissa opiskelet sähkö- ja moottoritekniikkaa sekä diagnostiikkaa. Ymmärrät lisäksi vastuusi työn laadusta ja koneiden sekä laitteiden toimivuudesta.

Autoalan perustutkinto muuttuu ajoneuvoalan perustutkinnoksi 1.8.2022. Yhteishaussa haet uudistuneeseen tutkintoon.

Hakeutuminen

Yhteishaussa haet ajoneuvoalan perustutkintoon. Osaamisalatoiveen ilmoitat opiskelupaikan vastaanottoilmoituksessa Gradian Wilmassa kesällä yhteishaun tulosten tultua. Saat tarkemmat ohjeet oppilaitoksen sähköisessä valintakirjeessä.

Ajoneuvoalan perustutkintoon valituista noin 1/3 ohjataan opiskelemaan automekaanikon ammattiin, noin 1/3 hyötyajoneuvomekaanikon ammattiin, sekä noin 1/3 autokorimekaanikon ammattiin.

Ajoneuvotekniikan osaamisalan sisällä valinta automekaanikon ja hyötyajoneuvomekaanikon välillä tehdään ensimmäisen opiskeluvuoden aikana.

Osa hyötyajoneuvomekaanikkojen opetuksesta (2. ja 3. vuosi) toteutetaan v. 2022 valmistuneessa nykyaikaisessa raskaan kaluston opetuskorjaamossa, Lievestuoreella, osoitteessa Ajoneuvontie 21, 41400 Lievestuore.

Kelpoisuusvaatimukset

Peruskoulun päättötodistus.

Kuvaus

Ajoneuvotekniikan osaamisalan suorittanut osaa toimia automekaanikon tai hyötyajoneuvomekaanikon tehtävässä. Hän osaa huoltaa, etsiä vian ja korjata asiakkaan ajoneuvon sekä palvella asiakasta. Hän tuntee alansa lainsäädännön asettamat vaatimukset ja osaa varmistaa ajoneuvon liikenneturvallisuuden ja toimivuuden.

Automekaanikko ja hyötyajoneuvomekaanikko hallitsee huolto- ja korjaustöihin liittyvät tavallisimmat työmenetelmät ja osaa valita oikeat aineet ja tarvikkeet. Hän tuntee työhönsä liittyvät vastuut ja velvoitteet sekä työn turvalliseen tekemiseen liittyvät työsuojelusäädökset. Hän osaa käyttää alalla yleisesti esiintyviä tiedonhankinta- ja viestintävälineitä.

Rakenne

Ajoneuvoalan perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Ammatilliset tutkinnon osat:

Ajoneuvotekniikan osaamisalan pakolliset tutkinnon osat (85 osp), koskee automekaanikkoa ja hyötyajoneuvomekaanikkoa:
- Ajoneuvon huoltotyöt, 25 osp
- Alustan korjaustyöt, 15 osp
- Jarrujen korjaus, 10 osp
- Sähköjärjestelmän kunnon määrittäminen, 10 osp
- Ajoneuvon määräaikaishuolto, 25 osp

Ajoneuvotekniikan valinnaiset tutkinnon osat

Automekaanikko (otettava 30-45 osp):
- Polttomoottorin korjaus, 15 osp
- Voimansiirron korjaus, 15 osp
- Sähkö- ja hybridiajoneuvojen huoltotyöt, 15 osp

Automekaanikon valinnaiset tutkinnon osat
- Ajoneuvon korkeajännitejärjestelmän korjaustyö, 15 osp
- Hyötyajoneuvojen korjaus, 30 osp
- Metsä- ja puutarhakoneiden huolto, 15 osp
- Moottoripyörien huolto, 15 osp
- Sähkö- ja ohjausjärjestelmien diagnostiikka, 15 osp
- Sähköjärjestelmien mittaaminen, 15 osp
- Ajoneuvon lisävarustetyöt, 15 osp
- Ajoneuvon siistiminen, 15 osp
- Alustan vianhaku, 15 osp
- Kilpa¬-ajoneuvomekaanikkona toimiminen, 15 osp
- Lämmönhallintajärjestelmän korjaustyöt, 15 osp
- Rengastyöt, 15 osp
- Varaosavarastossa toimiminen, 15 osp
- Huippuosaajana toimiminen, 15 osp
- Kansainvälisessä työympäristössä toimiminen, 15 osp
- Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 5 osp
- Yrityksessä toimiminen, 15 osp
- Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp

Hyötyajoneuvomekaanikko (otettava 30-60 osp):
- Polttomoottorin korjaus, 15 osp
- Hyötyajoneuvojen korjaus, 30 osp
- Työkoneiden korjaus, 30 osp
- Päällirakenteiden korjaustyöt, 15 osp
- Perävaunujen korjaustyöt, 15 osp

Hyötyajoneuvomekaanikon valinnaiset osat:
- Metsä- ja puutarhakoneiden huolto, 15 osp
- Moottoripyörien huolto, 15 osp
- Polkupyörän huolto, 15 osp
- Sähkö- ja hybridiajoneuvon huoltotyö, 15 osp
- Sähkö- ja ohjausjärjestelmien diagnostiikka, 15 osp
- Sähköjärjestelmien mittaaminen, 15 osp
- Voimansiirron korjaus, 15 osp
- Huippuosaajana toimiminen, 15 osp
- Kansainvälisessä työympäristössä toimiminen, 15 osp
- Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 5 osp
- Yrityksessä toimiminen, 15 osp
- Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp

Monta tapaa opiskella

Opintosi koostuvat lähi- tai verkko-opinnoista, erilaisista oppimistehtävistä, projekteista sekä työssäoppimisesta. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOKS), jota päivitetään koko koulutuksen ajan.
Tavoitteellisen urheilun ja opiskelun pystyy yhdistämään Gradiassa, lue lisää täältä: www.gradia.fi/oppimaan/urheilijana-gradiassa.

Ilmoita yhteishaun hakulomakkeella, että olet kiinnostunut urheilijan ammatillisesta koulutuksesta ja vastaa hakulomakkeelle aukeaviin Urheilijan lisätietokysymyksiin.
Kahden tutkinnon opinnoissa opiskellaan samanaikaisesti ammatillinen perustutkinto ja ylioppilastutkinto: www.gradia.fi/oppimaan/kahden-tutkinnon-opinnot.

Kustannukset

Oppivelvolliset saavat maksutta opiskeluajalleen käyttöönsä opinnoissa tarvittavat oppimateriaalit, tietokoneen sekä muut välttämättömät opiskeluun tarvittavat työasut ja -välineet. Erityisvälineet, kuten soittimet tai urheiluvälineet, opiskelijat hankkivat itse. Opetus ja ruokailu ovat kaikille perustutkinto-opiskelijoille maksuttomia.

Tietoa kustannuksista niille, joita maksuttomuus ei koske:
Opiskelija hankkii turvajalkineet (n. 100€) ja tietokoneen (n. 300€).

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Luonteva jatko opinnoille on esimerkiksi insinöörin koulutus ammattikorkeakoulussa.

Kun olet hankkinut alan osaamista työelämässä, voit myös hakeutua ajoneuvoalan ammattitutkintoon tai erikoisammattitutkintoon.

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
ma, ke, to klo 9-12, 12.30-15, ti 10-12, 12.30-14, pe 9-12


 

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Aika

-

Paikkakunta

Jyväskylä