Laajuus

Opintojen laajuus on 45 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto määritellään henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Aika

-

Hakuaika

-

Kenelle

Tarvitsetko työssäsi lisää osaamista ammatilliseen toimintaan kehitysvamma-alalla? Opiskele vammaisalan ammattitutkintoon kuuluva tutkinnon osa Ammatillinen toiminta kehitysvamma-alalla!

Hakeutuminen

Seuraava hakuaika 9.8.2023 alkavaan koulutukseen on 2.6.-2.8.2023.

Hakijat haastatellaan ennen opintojen aloittamista. Sinulle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) ja opintojesi kesto määritellään tässä yhteydessä. Keskimäärin tutkinnon osan suorittamiseen menee yksi lukukausi. Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena.

Kelpoisuusvaatimukset

Ammatillinen toiminta kehitysvamma-alalla -tutkinnon osa soveltuu henkilölle, jolla on opintoihin soveltuva työpaikka, sekä aikaisempaa kokemusta sosiaali- ja terveysalalta. Tai sinulle, joka olet työssäsi kiinnostunut ja motivoitunut kehittämään ammatillista osaamistasi ja toimintaa vammaistyössä.

Olemme kaikkiin hakijoihin yhteydessä joko sähköpostilla tai puhelimitse. Soveltuvat hakijat kutsutaan valintahaastatteluun.

Tällä alalla noudatetaan tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä (SORA-lainsäädäntö). Sinulta voidaan pyytää terveydentilaasi koskevia tietoja opiskelijaksi ottamisen arviointia ja päätöksentekoa varten milloin tahansa hakeutumisvaiheen aikana. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppimaan/sora-lainsaadanto.

Hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi ja jotka eivät ole toimittaneet riittävää todistusta kielitaidostaan, kutsutaan kielitaidon arviointiin. Tämän haun kielitaidon arviointi on ke 9.8.2023. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: https://www.gradia.fi/kielitaidon-arviointi

Kuvaus

Ammatillinen toiminta kehitysvamma-alalla -tutkinnon osa antaa lisää valmiuksia
• toimia asiakastyössä vammaisalan arvoperustaa noudattaen
• suunnitella työtä ja työskennellä yksilökeskeistä toimintatapaa noudattaen
• toimia vammaisen henkilön kanssa arjessa terveyttä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia edistäen

Koulutukseen sisältyy vammaistyön lähtökohtien lisäksi perustietoa kehitysvammaisuuteen liittyvistä sairauksista ja lääkehoidosta vammaistyössä, sekä hoitotyön menetelmistä, kuten aseptinen toiminta, perushoito, elintoimintojen tarkkailu ja niiden turvaaminen, ravitsemuksen eritystilanteet (PEG-nappi ja -letku, nenämahaletku), avanteen hoito, katetrointi, kuoleman kohtaaminen ja saattohoito, sekä seksuaaliterveyden edistäminen vammaistyössä.

Rakenne

Koulutuksen aikana opiskellaan yksi tutkinnon osa vammaisalan ammattitutkinnosta (kehitysvamma-alan osaamisala), Ammatillinen toiminta kehitysvamma-alalla, 45 osp.

Tutkinnon osan työssä oppiminen ja näyttö tehdään yleensä ryhmämuotoisessa työpaikassa. Hoitotyön osuus pitäisi pystyä suorittamaan asumisen yksikössä, missä voi näyttää perushoidon ja lääkehoidon osaamisen ammattitaitovaatimusten mukaisesti. Jos sinulla ei ole aikaisempaa vammaistyön perus- ja lääkehoidon osaamiskoulutusta tämän tutkinnon osan opintoihin sisältyy 6:n päivän hoitotaitojen osuus.

Monta tapaa opiskella

Opinnot sisältävät 11 lähipäivää (8t/pv klo 8.15-15.30): 9.8, 23.8, 6.9, 20.9, 4.10 ja hoitotaidot: 16.8, 30.8, 13.9, 27.9, 11.10 ja 25.10, verkko-opintoja, itsenäistä opiskelua sekä työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Tutkinnon osassa vaadittava ammattitaito osoitetaan näytössä, joka järjestetään työpaikallasi.

Jos työskentelet jo alan työtehtävissä ja haluat opiskella oppisopimuksella, hakeudu oppisopimuskoulutukseen tästä: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387

Kustannukset

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot ovat maksullisia. Tämän koulutuksen opiskelijamaksu on tutkinnon osassa 190€ ja koko tutkinnossa 490€. Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle maksutonta.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinnon osan suoritettuasi voit halutessasi hakea opiskelemaan koko vammaisalan ammattitutkinnon (kehitysvamma-alan osaamisala) ja valmistua ammattinimikkeellä: Kehitysvamma-alan ohjaaja (AT).

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
5.–16.6.2023 puhelin klo 9–12 ja chat klo 13–15


 

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Aika

-

Paikkakunta

Jyväskylä