Laajuus

Opintojen laajuus on 150 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on 8 kk – 1,5 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Koulutus on suunnattu sinulle, joka jo toimit yritysneuvojana muun työn ohessa tai päätoimisesti tai olet siirtymässä yritysneuvonnan tehtäviin.

Yritysneuvojan koulutus soveltuu toimialasta riippumatta sekä julkisella että yksityisellä sektorilla toimiville. Voit toimia esim. yritysneuvontaorganisaatiossa, tilitoimistossa, erilaisissa asiantuntija- ja konsulttipalveluja tarjoavissa yrityksissä, rahoitus-, pankki- tai vakuutusalalla, TE-palveluissa, työllisyyskokeiluissa, yrityskummina tai mentorina.

Koulutus soveltuu hyvin myös sinulle, joka toimit yrittäjänä omalla toimialallasi tarjoten asiantuntijapalveluja toisille yrittäjille.

Voit suorittaa myös pelkästään Yritysneuvonta -tutkinnon osan.

Hakeutuminen

Koulutukseen on jatkuva haku. Koulutuksen seuraava yhteinen starttipäivä on 13.9.2022.

Opintojen aloittaminen on mahdollista myös joustavasti yksilöllisen suunnitelman mukaan. Mikäli voisit opiskella oppisopimuksella, otathan yhteyttä työelämäkoordinaattoriin ennen hakemista.

Kelpoisuusvaatimukset

Toimit yritysneuvojana tai olet siirtymässä yritysneuvonnan tehtäviin ja pääset tekemään työssäsi tutkinnon vaatimia työtehtäviä.

Hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi ja jotka eivät ole toimittaneet riittävää todistusta kielitaidostaan, kutsutaan seuraavaan mahdolliseen kielikokeeseen. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: www.gradia.fi/kielikoe.

Kuvaus

Yritysneuvonnan osaamisalan suorittaneella on asiakaslähtöistä neuvontaosaamista ja liiketoimintaosaamista. Osaat neuvoa yritystoiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen liittyvissä asioissa ja otat neuvonnassa huomioon myös yritystoiminnan vastuullisuuden. Osaat markkinoida yritysneuvontapalveluja, verkostoitua monipuolisesti ja hyödyntää tehtävissäsi eri alojen asiantuntijoita. Kehität omaa osaamistasi suunnitelmallisesti ja huolehdit työhyvinvoinnistasi. Tutkinnon suorittaneen osaaminen vaihtelee valinnaisten tutkinnon osien mukaan.

Koulutus muodostuu käytännönläheisistä lähiopetuspäivistä (10–15 päivää), etätehtävistä, verkkokursseista sekä työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja kehittämisestä.

Liiketoiminnan tehtävissä toimiminen - tutkinnon osan lähipäivät:
6.10., 25.10. ja 3.11.2022 Asiakaslähtöinen liiketoiminta

Yritysneuvonta - tutkinnon osan lähipäivät:
13.9.2022 Koulutuksen starttipäivä
11.10.2022 Minä yritysneuvojana
22.11.2022 Yritysneuvonnan prosessit ja työkalut
14.2.2023 Asiakashankinta ja asiakkuuksien kehittäminen

Rakenne

Tutkinto muodostuu kaikille pakollisesta tutkinnon osasta, osaamisalakohtaisesta pakollisesta tutkinnon osasta sekä yhdestä valinnaisesta tutkinnon osasta. Voit suorittaa myös pelkästään yritysneuvonta tutkinnon osan.

Kaikille pakollinen tutkinnon osa
• Liiketoiminnan tehtävissä toimiminen 30 osp

Osaamisalakohtainen pakollinen tutkinnon osa
• Yritysneuvonta 60 osp

Yksi valinnainen tutkinnon osa, esimerkiksi
• Tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 60 osp
• Asiakaskokemuksen kehittäminen ja palvelumuotoilu 60 osp
• Projektin suunnittelu ja toteuttaminen 60 osp
• Yrityskaupan suunnittelu ja toteuttaminen 60 osp
• Taloushallinnon neuvontapalvelujen hoitaminen 60 osp
• Liiketoiminnan osa-alueen digitalisointi 60 osp
• Työn organisointi ja johtaminen 60 osp
• Perehdyttäminen ja työnopastaminen 60 osp

Monta tapaa opiskella

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, johon kuuluu lähiopetusta, itsenäistä opiskelua ja opiskelua digitaalisten oppimisalustojen kautta. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma (HOKS), jossa huomioidaan tavoitteesi sekä aiempi osaamisesi.

Jos olet kiinnostunut tai sinulla on kysyttävää koulutuksesta, ole yhteydessä: Opettajat Liisa Marin, p. 040 341 6319, sähköpostilla liisa.marin(a)gradia.fi ja Tiina Paavola, p. 040 341 6449, sähköpostilla tiina.paavola(a)gradia.fi.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä, ja sen voi aloittaa joustavasti. Lisätietoja www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387. Jos sinulla on mahdollisuus opiskella oppisopimuksella, otathan yhteyttä suoraan työelämäkoordinaattoriin: Anna Taipale, p. 040 341 5195, sähköpostilla anna.taipale(a)gradia.fi.

Tavoitteellisen urheilun ja opiskelun pystyy yhdistämään Gradiassa: www.gradia.fi/oppimaan/urheilijana-gradiassa.

Gradian opiskelijana voit tehdä myös Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston opintoja. EduFutura Jyväskylä tarjoaa opiskelijoille monipuoliset mahdollisuudet joustaviin opintopolkuihin ja ristiinopiskeluun. Lisätietoa: https://edufutura.fi/

Kustannukset

Koko tutkinnon opiskelijamaksu on 390 €. Yritysneuvonta - tutkinnon osan opiskelijamaksu on 190 €. Maksu on mahdollista maksaa kahdessa erässä.
Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle maksutonta.

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
ma, ke ja to klo 9-12, 12.30-15 sekä ti ja pe klo 10-12, 12.30-14


 

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Paikkakunta

Jyväskylä