Ammatilliseen koulutukseen valitulle

Tervetuloa ammatilliseen koulutukseen Gradia Jyväskylään tai Gradia Jämsään!

Saat yksityiskohtaisempia ohjeita valintakirjeessä sekä omasta koulustasi aloitettuasi opinnot. Tähän olemme koonneet yleisiä perustietoja, jotta opintosi alkavat sujuvasti.

Lukuvuoden 2022–2023 aloitusajat ja -paikat

Katso sinun opintojesi aloitusajankohta ja -paikka.

Koulu- ja työtodistukset

Tuo alkuperäiset koulu- ja työtodistukset ensimmäisenä opiskelupäivänäsi. Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes olemme tarkistaneet todistukset. Todistuksia tarvitaan opintojen alussa, kun sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS. Tallenna todistukset opintojen alettua Wilmaan erillisen ohjeen mukaan. Opiskelija käännättää itse vieraskieliset todistukset virallisella kielenkääntäjällä suomeksi ennen opintojen alkua.

Opiskelukustannukset

Laajennetun oppivelvollisuuden myötä opinnoissa välttämättömät tarvikkeet ovat opiskelijalle maksuttomia. Opintonsa Gradian ammatillisessa koulutuksessa tai lukiossa aloittavat oppivelvolliset opiskelijat saavat maksutta opiskeluajalleen käyttöönsä opinnoissa tarvittavat oppimateriaalit, tietokoneen sekä välttämättömät opiskeluun tarvittavat työasut ja -välineet (kuten kokin veitset, kampaajan sakset jne.) sekä välttämättömät alakohtaiset pätevyydet ja lupakortit. Erityisvälineet, kuten soittimet ja urheiluvälineet, opiskelijat hankkivat jatkossakin itse.

Opetus ja ruokailu ovat kaikille lukiossa tai ammatillisessa opiskeleville oppivelvollisille maksuttomia, kuten tähänkin saakka. Maksutonta ruokailua varten tarvitset viivakoodillisen henkilökortin, kuten KELA-kortin tai ajokortin.

Lue lisää oppivelvollisuuden laajenemisesta.

Opintojen rahoitus

Ota selvää opintojesi rahoituksesta ennen opintojen alkua. Opintotukea voit saada, kun olet täyttänyt 17 vuotta ja opintosi ovat päätoimisia. Opintotuesta saat lisätietoa www-osoitteesta kela.fi/opintotuki. Katso lisätietoja etuuksista myös www-osoitteesta kela.fi/opiskelijat.

Koulumatkatuki

Koulumatkatukeen oikeutetun opiskelijan on mahdollista saada tukea puoli tukikuukautta tai vaihtoehtoisesti täysi tuki. Jotta opiskelija voi saada täyden tuen,  hänellä tulee olla vähintään 15 matkapäivää kuukaudessa. Puolen kuun tukea varten opiskelijalla tulee olla matkapäiviä 10–14 matkapäivää kuukaudessa.

Maksuttomaan koulutukseen oikeutettu opiskelija saa koulumatkatuen, jos hän täyttää yllä olevien matkapäivien lisäksi seuraavat ehdot:

  • Koulumatka on vähintään 7 km yhteen suuntaan (matkan pituus lyhin reittioppaan mukaan).

Opiskelija, joka ei ole oikeutettu maksuttomaan koulutukseen saa koulumatkatuen, jos hän täyttää yllä olevien matkapäivien lisäksi seuraavat ehdot:

  • Koulumatka on vähintään 10 km yhteen suutaan (matkan pituus lyhin reittioppaan mukaan).
  • Kustannukset täydestä kuusta ovat 54 euroa kuukaudessa ja puolesta kuusta 27 euroa (ei koske Waltti-liikennettä). Opiskelijan omavastuuosuus on täydestä kuusta 43 euroa ja puolesta kuusta 21,50 euroa.

Jos koulumatkatukiehdot täyttyvät, opiskelija täyttää koulumatkatukihakemuksen kesän aikana ja toimittaa sen koululle noudattamalla seuraavia ohjeita:

  1. Tarkista, että yhteystietosi Wilmassa ovat ajan tasalla. Koulu käyttää näitä tietoja koulumatkatuen tarkistamiseen.
  2. Tulosta tai tallenna koneellesi koulumatkatukihakemuksen lomake Kelan verkkosivuilta. (Jos linkki ei jostain syystä toimi selaimessasi, kirjoita osoiteriville suoraan: https://www.kela.fi/documents/10192/3861304/KM1.pdf)
  3. Täytä hakemuslomake ja postita se oppilaitokseen tai halutessasi voit lähettää sen sähköpostitse oman oppilaitoksesi opintotoimistoon omalle opintosihteerillesi. Ilmoita oppilaitokseen myös, kuljetko Matkahuollon vai Waltti-liikenteen bussilla. Katso oman opintosihteerisi yhteystiedot: Opintotoimistojen yhteystiedot. Huomaa, että opiskelija allekirjoittaa hakemuksen itse, ei huoltajan allekirjoitusta.

  4. Kun opintotoimisto on saanut täytetyn hakemuksen ja jos käytät vihreitä Linkki-busseja, viemme ostotodistuksen Waltti-liikenteen järjestelmään elokuussa ennen opintojen alkua. Kun hakemuksesi on käsitelty ja ostotodistus rekisteröity Waltti-järjestelmään, opintosihteeri ilmoittaa sinulle söhköpostitse, kun voit käydä ostamassa lipun Linkin asiakaspalvelupisteeltä.

    Jos kuljet Matkahuollon linja-autoilla, voit noutaa ostotodistuksen ensimmäisenä koulupäivänä oman alasi opintotoimistosta. Saatuasi ostotodistuksen voit mennä ostamaan koulumatkatuettua matkalippua.

Jos koulumatkassa tapahtuu jokin muutos, opiskelija on velvollinen itse tekemään ilmoituksen muutoksesta Kelaan. Koulumatkatuesta saa lisätietoa www-osoitteesta https://www.kela.fi/koulumatkatuki.

Muuta tarpeellista

Uusien opiskelijoiden valokuvaus

Uudet opiskelijat valokuvataan opintojen alussa. Kuvia käytetään oppilaitoksessa ja esimerkiksi työmailla tunnistekorteissa.

Asuntolat

Asuntolat on tarkoitettu ensisijaisesti laajennetun oppivelvollisuuden piiriin kuuluville, pitkämatkalaisille ensimmäisen vuoden alaikäisille opiskelijoille. Gradian opiskelija-asuntoloissa asuminen on maksutonta ammatillisen perustutkinnon opiskelijoille. Asuntolapaikkaa voi hakea Wilmassa heti opiskelupaikan saatua.

Kaksoistutkinto

Kun olet kiinnostunut sekä ammatillisen perustutkinnon opiskelusta että lukiokoulutuksesta, ilmoittaudu Wilmassa kaksoistutkinto-opiskelijaksi opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä erillisen ohjeen mukaan. Kaksoistutkinnon opiskelu on mahdollista kaikille Gradia Jyväskylän ja Gradia Jämsän ammatillisten perustutkintojen opiskelijoille.

Yhdistä korkeakouluopintoja ammattiopintoihisi

Gradian, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston EduFutura-yhteistyö antaa sinulle mahdollisuuden tehdä korkeakouluopintoja jo ammatillisten opintojen aikana. Saat lisätietoja HOKS-ohjaajaltasi ja osoitteesta EduFuturan www-sivuilta.

Oppisopimuskoulutus

Oppisopimuskoulutuksessa uutta opitaan pääasiassa työelämässä. Oppisopimuskoulutus sopii kaiken ikäisille ja sitä varten tarvitaan aina työpaikka ja työsuhde. Voit myös siirtyä suorittamaan opintoja oppisopimuksella kesken opintojesi. Oppisopimuskoulutus suunnitellaan yksilöllisesti vastaamaan sekä yrityksen että opiskelijan osaamistarpeita.

Tiedonsiirto perusopetuksesta

Lainsäädäntö velvoittaa perusopetusta toimittamaan toisen asteen oppilaitokseen siirtyvien opiskelijoiden olennaiset tiedot uudelle koulutuksen järjestäjälle. Lainsäädäntö mahdollistaa myös tietojen sähköisen siirtämisen ja tulevana lukuvuonna hoidetaan Jyväskylän kaupungin ja Gradian välinen tiedonsiirto sähköisesti. Kaikille muille taataan mahdollisuus perinteiseen niveltiedon siirtoon. Lue lisää nivelvaiheen tiedonsiirrosta.

Savuton ja päihteetön yhteisö

Gradia on savuton ja päihteetön yhteisö. Ammatillisen koulutuksen lainsäädännön mukaan oppilaitos voi velvoittaa opiskelijaa esittämään huumausainetestausta koskevan todistuksen, jos lain säätämät edellytykset täyttyvät.

Pysäköinti kampuksilla

Gradian kampuksilla on pysäköinninvalvonta ja pysäköintiin täytyy olla lupa. Käytämme sähköistä järjestelmää eParkingia. Voit hankkia luvan rekisteröitymällä eParking.fi-järjestelmään Gradian sähköpostiosoitteella, joka on muotoa opiskelijanumero@gradia.fi. Järjestelmän löydät osoitteesta https://eparking.fi. Vaihtoehtoisesti voit asentaa järjestelmän maksuttoman mobiilisovelluksen puhelimeesi ja rekisteröityä sovellukseen. Lue lisää Pysäköinti kampuksilla -sivulta.