Laajuus

Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on 1 - 2 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS). Voit opiskella myös yksittäisiä tutkinnon osia.

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Kiinnostaako sinua työskentely vammaisalalla? Tarvitsetko osaamiseesi päivitystä, laajentamista tai syventämistä ?

Vammaisalan ja erityisen tuen osaamisalan suorittanut vammaisalan erityisohjaaja osaa edistää autismin kirjon henkilöiden osallisuutta ja hyvinvointia, vammaisten henkilöiden mielenterveyttä ja psykososiaalista hyvinvointia tai vaikea- ja monivammaisen asiakkaan osallisuutta ja hyvinvointia.

Hakeutuminen

Voit suorittaa tutkinnon oman työn ohella monimuoto-opintoina. Voit aloittaa opintosi oman aikataulusi mukaan joustavasti.

Kelpoisuusvaatimukset

Kaikki hakijat kutsutaan valintahaastatteluun. Vammaisalan ja erityisen tuen osaamisala on soveltuva henkilölle, jolla on sosiaali- ja terveysalan koulutus (sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, sosionomi tms.) tai vastaavat tiedot ja taidot. Lisäksi edellytetään työkokemusta vammaisalan ja erityisen tuen alueen työstä.

Alan koulutus ja työ edellyttävät vastuullisuutta, hyviä vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaitoja sekä riittävää terveyttä ja toimintakykyä.Tällä alalla noudatetaan tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä (SORA-lainsäädäntö). Lisätietoja www.gradia.fi/oppimaan/sora-lainsaadanto. Hakijan on tarvittaessa oltava valmis toimittamaan terveydentilaa koskevat tiedot oppilaitokseen.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttamispäätös, josta hakijan tulee ilmoittaa jo hakuvaiheessa. Mikäli opiskelijan työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen sisältyy käytännön työskentelyä alaikäisten kanssa, tulee hänen esittää myös rikostaustaote nähtäväksi.

Hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi ja jotka eivät ole toimittaneet riittävää todistusta kielitaidostaan, kutsutaan kielitaidon arviointiin. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: https://www.gradia.fi/kielitaidon-arviointi

Kuvaus

Vammaisalan erityisohjaaja toimii vammaisalalla vastuuhenkilönä, asiantuntijana ja kehittämistehtävissä.

Rakenne

Vammaisalan ja erityisen tuen osaamisala koostuu neljästä tutkinnon osasta:

Pakolliset tutkinnon osat:

1. Asiantuntijana toimiminen asiakkaan toimintaympäristössä ja palvelujärjestelmässä
2. Kaksi tai kolme tutkinnon osaa seuraavista:
• Autismin kirjon henkilöiden osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen (lähipäivät 21.2., 9.3., 30.3., 18.4. ja 4.5.2023)
• Mielenterveyden ja psykososiaalisen hyvinvoinnin tukeminen (lähipäivät 10.1. ja 10.2.2023)
• Vaikea- ja monivammaisen asiakkaan osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen (seuraavan kerran tarjolla syksyllä 2023)

Valinnaiseksi tutkinnon osaksi voit valita tutkinnon osan sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta, ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta.

Monta tapaa opiskella

Opinnot toteutetaan hybridiopetuksena, mikä mahdollistaa lähipäiviin osallistumisen etänä kauempaakin. Opinnot sisältävät lähiopetusta, itsenäistä opiskelua, verkko-opintoja ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Opiskelusi etenevät joustavasti henkilökohtaisen suunnitelmasi mukaisesti. Voit opiskella myös oppisopimuksella.

Voit suorittaa myös yksittäisiä tutkinnon osia. Asiantuntijana toimiminen asiakkaan toimintaympäristössä ja palvelujärjestelmässä -tutkinnon osaa voit suorittaa verkko-opintoina oman aikataulun mukaan.

Kustannukset

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot ovat maksullisia. Tämän koulutuksen opiskelijamaksu 1.8.2022 alkaen on koko tutkinnossa 590€ ja tutkinnon osassa 190€. Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle maksutonta.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto antaa sinulle kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin ja korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin.

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
ma, ke, to klo 9-12, 12.30-15, ti 10-12, 12.30-14, pe 9-12


 

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Paikkakunta

Jyväskylä