Laajuus

Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on noin 1,5 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti.

Hakuaika

-

Kenelle

Valokuvaajalle tai valokuvataiteeseen orientoituneelle valokuvaajalle, joka haluaa kehittää itseään ja ammattitaitoaan syventämällä osaamistaan valokuvataiteen, kuvakerronnan sekä tuottamisen ja projektinhallinnan kautta. Brändin rakentaminen on keskeisessä osassa valokuvaajan työskentelyä ja kehittymistä.

Hakeutuminen

Huom! 30.11. päättyneen haun hakuaikaa on jatkettu 31.12.2022 asti.

Kelpoisuusvaatimukset

Koulutukseen hakeutuvilla tulee olla valokuvaus-, media- tai taidealan perustutkinto tai ammattitutkinto suoritettuna. Haussa otetaan huomioon myös vastaavat tiedot omaavat hakijat. Tämän koulutuksen opiskelijavalinta tehdään hakemuksen tietojen pohjalta, joten täytäthän hakemuksesi huolellisesti.

Hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi ja jotka eivät ole toimittaneet riittävää todistusta kielitaidostaan, kutsutaan kielikokeeseen. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: www.gradia.fi/kielikoe

Kuvaus

Valokuvaajamestarina voit toimia erilaisissa media-alan toimintaympäristöissä ja -palveluissa suunnittelijana, kehittäjänä ja tuottajana. Koulutuksessa pääteemoina ovat media-alan toimintatapojen osaaminen, oman työpanoksen merkityksen ymmärtäminen media-alan tekijänä sekä kuvaajana kehittyminen. Myös työskentelyn taloudellisuus, alan kustannusrakenne ja laadun toteutuminen ovat vahvasti esillä opinnoissa.

Rakenne

Pakolliset tutkinnon osat
• Media-alan toimintaympäristön hallinta 30 osp
• Valokuvausalan palveluiden kehittäminen 60 osp

Valinnaiset tutkinnon osat
• Valokuvausalan brändin rakentaminen 60 osp
• Visuaalisen projektin toteuttaminen 60 osp
• Erikoiskuvien rakentaminen 30 osp
• Teknologian mahdollistamat uudet kuvan tuottamismenetelmät 30 osp
• Valaisemisen erikoistekniikat 30 osp
• Valokuvakerronnan vahvistaminen ja kehittäminen 30 osp

Monta tapaa opiskella

Erikoisammattitutkinnossa kontaktiopetuspäiviä on yhteensä 40 ja ne pidetään 2-4 päivän jaksoina kerran kuussa pääsääntöisesti torstaisin ja perjantaisin. Kontaktipäivät sisältävät työpajoja ja luentoja. Etätyöskentelyn palaute ja ohjaus tapahtuu muuna aikana.

Kustannukset

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot ovat maksullisia. Tämän koulutuksen opiskelijamaksu on koko tutkinnossa 490€ ja tutkinnon osassa 190€. Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle maksutonta.

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
ma, ke, to klo 9-12, 12.30-15, ti 10-12, 12.30-14, pe 9-12


 

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Paikkakunta

Jyväskylä