Laajuus

Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutuksen kesto on 1-2 vuotta, riippuen yksilöllisesti laadittavasta henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmasta (HOKS).

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Kiinnostaako sinua työvalmennus? Tarvitsetko työvalmennuksen osaamiseesi päivitystä, laajentamista tai syventämistä? Voit suorittaa koko tutkinnon tai tutkinnon osia monimuoto-opintoina. Tarvitset opintojen ajaksi työpaikan, jossa voit tehdä työvalmennus työtä. Voit olla työsuhteessa tai työpaikalle voidaan tehdä koulutus- tai oppisopimus. Voit aloittaa opintosi joustavasti oman aikataulusi mukaan.

Hakeutuminen

Koulutukseen on jatkuva haku. Hakijat kutsutaan valintahaastatteluun.
Opintojen aloituksen ajankohdasta sovitaan henkilökohtaisesti opiskelemaan valittujen kanssa.

Kelpoisuusvaatimukset

Kaikki hakijat kutsutaan valintahaastatteluun.

Työvalmentajaksi voi opiskella henkilö, jolla on soveltuva ammatillinen perustutkinto (sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja, sosionomi, teknisen alan koulutus tms) tai vastaavan tasoiset tiedot ja taidot. Työkokemus opetus-, ohjaus- tai työvalmennustyöstä on eduksi.

Alan koulutus ja työ edellyttävät vastuullisuutta, hyviä vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaitoja sekä riittävää terveyttä ja toimintakykyä. Tällä alalla noudatetaan tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä (SORA-lainsäädäntö). Sinulta voidaan pyytää terveydentilaasi koskevia tietoja opiskelijaksi ottamisen arviointia ja päätöksentekoa varten milloin tahansa hakeutumisvaiheen aikana. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppimaan/sora-lainsaadanto. Mikäli opiskelijan työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen sisältyy käytännön työskentelyä alaikäisten kanssa, tulee hänen esittää myös rikostaustaote nähtäväksi.

Hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai kielitaitoa ei ole muuten voitu todentaa, kutsutaan kielikokeeseen. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: www.gradia.fi/kielikoe

Kuvaus

Työvalmennuksen erikoisammattitutkinnon suorittanut työskentelee työvalmennustyössä asiakkaan työpaikalla tai työhön kuntoutuksen ja työelämään valmennuksen toimintayksikössä. Tutkinnon suorittaneen työtehtävät keskittyvät sellaisten henkilöiden kanssa työskentelyyn, jotka tarvitsevat erityistä tukea muutos- ja siirtymävaiheisiin työelämään pääsemiseksi, työelämässä pysymiseksi tai työhön palaamiseksi.

Tutkinnon suorittaneen henkilön työssä painottuvat yhdessä asiakkaan kanssa konkreettisten työelämävaihtoehtojen etsiminen ja edistäminen. Työhön kuuluu toimiminen asiakkaan toimintaympäristössä. Työhön sisältyy myös työvalmennuksen koordinoivia tehtäviä, kuten työnantaja- ja verkostoyhteistyötä sekä ohjaavia tehtäviä asiakastyön osalta.

Työvalmentajana voit toimia työvalmennuksen vastuuhenkilönä, asiantuntijana ja alan kehittämistehtävissä. Osaat toteuttaa työvalmennuksen asiakasprosessin sekä toimia työelämäasiantuntijana työvalmennuksessa.

Rakenne

Pakolliset tutkinnon osat 120 osp:
1. Asiantuntijana toimiminen asiakkaan toimintaympäristössä ja palvelujärjestelmässä, 60 osp
2. Työvalmennus asiakasprosessissa, 40 osp
3. Työelämäasiantuntijuus työvalmennuksessa, 40 osp

Valinnainen tutkinnon osa 40 osp:
Opintoihin voi sisällyttää valinnaisen tutkinnon osan (40 osp) tämän tutkinnon muiden osaamisalojen tutkinnon osista tai sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta, muista ammattitutkinnoista tai erikoisammattitutkinnoista. Valinnainen osa voidaan myös sisällyttää tai tunnustaa tutkintoon jo aiemmin suoritetuista em. tutkinnoista.

Monta tapaa opiskella

Opinnot sisältävät lähiopetusta, itsenäistä opiskelua, verkko-opintoja ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Opiskelusi etenevät joustavasti henkilökohtaisen suunnitelmasi mukaisesti. Etäopiskelu on mahdollista. Voit opiskella myös oppisopimuksella. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä, ja sen voi aloittaa joustavasti. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Voit suorittaa myös yksittäisiä tutkinnon osia. Asiantuntijana toimiminen asiakkaan toimintaympäristössä ja palvelujärjestelmässä -tutkinnon osaa voit suorittaa verkko-opintoina oman aikataulun mukaan. Myös etäopiskelu on mahdollista.

Lisätietoja koulutuksesta:
Kati Karjalainen, opettaja
kati.karjalainen(at)gradia.fi
p. 040 341 5221

Kustannukset

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot ovat maksullisia. Tämän koulutuksen opiskelijamaksu on koko tutkinnossa 590€ ja tutkinnon osassa 190€. Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle maksutonta.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto antaa sinulle kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin ja korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin.

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
ma, ke, to klo 9-12, 12.30-15, ti 10-12, 12.30-14, pe 9-12


 

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Paikkakunta

Jyväskylä