Laajuus

Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutuksen kesto on 1-2 vuotta, riippuen yksilöllisesti laadittavasta henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmasta (HOKS).

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Kiinnostaako sinua työvalmennus? Tarvitsetko työvalmennuksen osaamiseesi päivitystä, laajentamista tai syventämistä? Voit suorittaa koko tutkinnon tai tutkinnon osia monimuoto-opintoina. Tarvitset opintojen ajaksi työpaikan, jossa voit tehdä työvalmennus työtä. Voit olla työsuhteessa tai työpaikalle voidaan tehdä koulutus- tai oppisopimus. Voit aloittaa opintosi joustavasti oman aikataulusi mukaan.

Kelpoisuusvaatimukset

Kaikki hakijat kutsutaan valintahaastatteluun.

Työvalmentajaksi voi opiskella henkilö, jolla on soveltuva ammatillinen perustutkinto (sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja, sosionomi, teknisen alan koulutus tms) tai vastaavan tasoiset tiedot ja taidot. Työkokemus opetus-, ohjaus- tai työvalmennustyöstä on eduksi.

Alan koulutus ja työ edellyttävät vastuullisuutta, hyviä vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaitoja sekä riittävää terveyttä ja toimintakykyä. Tällä alalla noudatetaan tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Sinulta voidaan pyytää terveydentilaasi koskevia tietoja opiskelijaksi ottamisen arviointia ja päätöksentekoa varten milloin tahansa hakeutumisvaiheen aikana. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppimaan/sora-lainsaadanto. Mikäli opiskelijan työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen sisältyy käytännön työskentelyä alaikäisten kanssa, tulee hänen esittää myös rikostaustaote nähtäväksi.

Hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai kielitaitoa ei ole muuten voitu todentaa, kutsutaan kielikokeeseen. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: www.gradia.fi/kielikoe

Kuvaus

Työvalmentajana voit toimia työvalmennuksen vastuuhenkilönä, asiantuntijana ja alan kehittämistehtävissä. Osaat toteuttaa työvalmennuksen asiakasprosessin sekä toimia työelämäasiantuntijana työvalmennuksessa.

Rakenne

Pakolliset tutkinnon osat:
1. Asiantuntijana toimiminen asiakkaan toimintaympäristössä ja palvelujärjestelmässä
2. Työvalmennus asiakasprosessissa
3. Työelämäasiantuntijuus työvalmennuksessa

Valinnainen tutkinnon osa:
Valinnaiseen tutkinnon osaan voi sisällyttää tutkinnon osan sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta

Monta tapaa opiskella

Opinnot sisältävät lähiopetusta, itsenäistä opiskelua, verkko-opintoja ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Opiskelusi etenevät joustavasti henkilökohtaisen suunnitelmasi mukaisesti. Voit opiskella myös oppisopimuksella. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Voit suorittaa myös yksittäisiä tutkinnon osia. Asiantuntijana toimiminen asiakkaan toimintaympäristössä ja palvelujärjestelmässä -tutkinnon osaa voit suorittaa verkko-opintoina oman aikataulun mukaan.

Kustannukset

600 €

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto antaa sinulle kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin ja korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin.

HAKUPALVELUT

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika
ma–to klo 10–15.30
pe ja aattopäivinä klo 10–14

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Paikkakunta

Jyväskylä