Strategia: Astetta parempi tulevaisuus

Gradian strategia 2024–2027

Missio

Sivistys, taitaminen ja hyvinvointi

Visio

Opiskelija luottaa itseensä ja tulevaisuuteen sekä syttyy jatkuvaa oppimiseen

Arvot

Näin me toimimme

Arvostaen: Kohtelemme kaikkia arvostaen ja yhdenvertaisesti. Arvostamme ja kunnioitamme toisiamme sekä toistemme osaamista, valintoja ja näkemyksiä. Osoitamme arvostuksen teoillamme ja luotamme toisiimme. Annamme jokaiselle mahdollisuuden tulla kuulluksi ja nähdyksi. Vaalimme hyviä tapoja ja toimimme niiden mukaisesti.

Rohkeasti: Innostamme ja kannustamme toisiamme. Innostumme kokeilusta ja uusista ideoista, emmekä pelkää epäonnistumista, vaan katsomme rohkeasti eteenpäin. Voimme esittää eriäviä näkemyksiä ja pyytää apua. Uskallamme luopua vanhasta ja uudistaa arkeamme yhdessä. Kohtaamme toisemme ja uudet tilanteet uteliaasti.

Vastuullisesti: Rakennamme kestävää tulevaisuutta yhdessä ja asetamme yhteisen edun oman etumme edelle. Ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen vastuullisuus näkyvät arjen valinnoissamme ja päätöksenteossamme. Otamme vastuuta omasta toiminnastamme, emmekä käännä katsettamme nähdessämme epäkohtia. Olemme esimerkkinä muille. Kannamme vastuuta opiskelijan oppimisesta ja puramme oppimisen esteitä.

Yhdessä: Meillä on aikaa, paikkoja ja rakenteita yhteiselle kohtaamiselle, opiskelulle ja työnteolle. Yhdessä tekemällä ja tekemällä oppimalla edistämme oppimista ja osaamista. Rakennamme yhteisöllisyyttä ja teemme kaikkemme, jotta Gradiassa on turvallista opiskella ja työskennellä. Olemme läsnä opiskelijoitamme varten. Välitämme toisistamme ja toistemme hyvinvoinnista. Verkostoidumme avoimesti myös muiden kanssa. Yhdessä saamme aikaan astetta enemmän.

Strategian kärjet

 1. Itseensä ja tulevaisuuteen luottava opiskelija
 2. Vaikuttava elinvoiman edistäjä
 3. Hyvinvoivat gradialaiset
 4. Maailman kiinnostavin jatkuvasti oppiva yhteisö
Väliotsikko

Itseensä ja tulevaisuuteen luottava opiskelija

Palsta 1/2

Päätavoitteet

 • Meillä ihan jokainen oppii
 • Gradiassa yhdistyvät sivistys ja taitaminen
 • Gradian opiskelija luottaa opetuksen ja toiminnan laatuun
 • Sytytämme intohimon jatkuvaan oppimiseen
Palsta 2/2

Näin me sen teemme

Väliotsikko

Vaikuttava elinvoiman edistäjä

Palsta 1/2
Palsta 2/2

Päätavoitteet

 • Gradia on halutuin työpaikkojen osaamisen kehittäjä 
 • Gradia on tärkein elinvoimakumppani Keski-Suomessa 
 • Gradia on näkyvä vaikuttaja ja vastuunkantaja

Näin me sen teemme

Väliotsikko

Hyvinvoivat gradialaiset

Palsta 1/2

Päätavoitteet

 • Kaikki haluavat Gradiaan 
 • Gradiassa arki on sujuvaa 
 • Gradiassa kukaan ei jää yksin 
 • Varmistamme turvallisen oppimis- ja työympäristön 
 • Lisäämme liikuntaa ja kulttuuria arkeen
Palsta 2/2

Näin me sen teemme

Väliotsikko

Maailman kiinnostavin jatkuvasti oppiva yhteisö

Palsta 1/2
Palsta 2/2

Päätavoitteet

 • Edistämme rohkeaa ja kokeilevaa toimintakulttuuria
 • Toteutamme tulevaisuustaitoja kehittävää pedagogiikkaa
 • Rakennamme älykkään teknologian organisaatiota
 • Olemme viisaasti vastuullisia
 • Tiedämme mitä teemme ja olemme siinä hyviä

Näin me sen teemme