Koulutuksen tiedot

Koulutusala

Turvallisuusala

Paikkakunta

Jyväskylä

Opiskelutapa

Monimuoto-opiskelu

Laajuus

180 osaamispistettä, noin 1 vuosi

Hakuaika

Ei hakua tällä hetkellä

Hakeutuminen

Haku tähän koulutukseen on tällä hetkellä suljettu. Jatkuvassa haussa Gradiaan voi hakeutua opiskelemaan ympäri vuoden. Hakuajat vaihtelevat koulutuksittain. Päivitämme hakuajan tälle sivulle, kun seuraava koulutuksen aloitus- ja hakuaika on tiedossa. Voit tutustua jatkuvan haun käytänteisiin tarkemmin: https://www.gradia.fi/jatkuva-haku

Kenelle

Suunta turvallisuusalan esimiestehtäviin tai turvallisuusasiantuntijuuteen? Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto antaa pätevyyden toimia elinkeinon harjoittajana tai elinkeinon harjoittajan palveluksessa olevana vastaavana hoitajana yksityisellä turvallisuusalalla.

Koulutus soveltuu henkilölle, jolla on vähintään kolmen vuoden kokemus jonkinlaisesta turvallisuustyöstä. Se voi koostua vartioinnista, järjestyksenvalvonnasta, kiinteistönhoidosta, isännöinnistä, hälytyslaiteasennuksesta jne. Koulutukseen hakeutuvan tulee olla rehellinen, luotettava sekä henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan koulutukseen sopiva.

Kuvaus

Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnon suorittanut tietää yksityisen turvallisuusalan työtehtävät ja palvelut sekä niiden suorittamiseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet. Hän myös tuntee tarvittavilta osin turvallisuusalan työtehtäviin liittyvän lainsäädännön. Hän tuntee niin yksityisen turvallisuusalan työtehtäviä sivuavat viranomaisorganisaatiot, niiden ydintehtävät kuin yritysturvallisuuden osa-alueetkin. Hän tietää lisäksi työtehtäviin liittyviä riskejä ja yleisimpiä poikkeamatilanteita sekä osaa toimia työturvallisuuden edellyttämin tavoin. Hän tuntee erilaisten ympäristöjen vaikutuksen toiminnan luonteeseen tilanteen sekä lainsäädännön kannalta.

Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnon suorittanut osaa turvallisuussuunnittelun ja teknisten turvajärjestelmien toteuttamisen sekä näiden auditoinnin. Hän myös tuntee sisäisen valvonnan menetelmiä. Tutkinnon suorittanut tuntee kiinteistöjen rakenteellisen ja teknisen turvallisuuden ja kykenee toteuttamana turvallisuusteknisen projektin sekä osaa työssä tarvittavien asiakirjojen laadinnan. Hän hallitsee elinkeinon harjoittajalta edellytettävän osaamisen lisäksi myös alan palveluliiketoiminnallisen luonteen sekä henkilöstö- tai turvallisuusjohtamisen.

Koulutuksen sisältö

Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS, jossa sovitaan opinnot, opiskelutavat sekä mahdolliset tukitoimet. Opintosi koostuvat verkko-opinnoista, erilaisista oppimistehtävistä, projekteista sekä työssäoppimisesta.

Pakolliset tutkinnon osat
• Turvallisuuslainsäädäntö 30 osp
• Turvallisuussuunnittelu 30 osp

Valinnaiset tutkinnon osat, yhteensä 120 osp
• Turvallisuusjohtaminen 40 osp
• Palveluliiketoiminta turvallisuusalalla 40 osp
• Turvallisuusauditointi ja sisäinen valvonta 40 osp

Myös muut valinnaiset tutkinnon osat ovat mahdollisia riippuen opiskelijan työpaikasta.

Kustannukset

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot ovat maksullisia. Tämän koulutuksen opiskelijamaksu on koko tutkinnossa 490€ ja tutkinnon osassa 190€. Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle maksutonta.

Lisää koulutuksesta

Otsikko

Sopisiko sinulle oppisopimus?

Kuvaus

Yhdistä työnteko ja opiskelu! Meidän kauttamme voit opiskella oppisopimuksella minkä tahansa työtehtäviesi mukaisen toisen asteen ammatillisen tutkinnon tai tutkinnon osan.

Kuva

Monta tapaa opiskella

Gradian opiskelijana voit tehdä myös Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston opintoja. EduFutura Jyväskylä tarjoaa opiskelijoille monipuoliset mahdollisuudet joustaviin opintopolkuihin ja ristiinopiskeluun.

Kysy lisää, autamme mielellämme!

Gradia hakupalvelut

Ma–pe klo 9–12 sekä ma, ke ja to klo 13–15

Chat: gradia.fi/hae-opiskelemaan

hakupalvelut@gradia.fi

Aartiala Teemu

Tuntiopettaja (päätoiminen)

Turvallisuusala