Laajuus

Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 1 vuosi, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Suunta turvallisuusalan esimiestehtäviin tai turvallisuusasiantuntijuuteen? Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto antaa pätevyyden toimia elinkeinon harjoittajana tai elinkeinon harjoittajan palveluksessa olevana vastaavana hoitajana yksityisellä turvallisuusalalla.

Koulutus soveltuu henkilölle, jolla on vähintään kolmen vuoden kokemus jonkinlaisesta turvallisuustyöstä. Se voi koostua vartioinnista, järjestyksenvalvonnasta, kiinteistönhoidosta, isännöinnistä, hälytyslaiteasennuksesta jne. Koulutukseen hakeutuvan tulee olla rehellinen, luotettava sekä henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan koulutukseen sopiva.

Hakeutuminen

Jatkuvassa haussa Gradiaan voi hakeutua opiskelemaan ympäri vuoden. Hakuajat vaihtelevat koulutuksittain. Tähän koulutukseen haku on tällä hetkellä suljettu. Päivitämme hakuajan tälle sivulle, kun seuraava koulutuksen aloitus- ja hakuaika on tiedossa. Voit tutustua jatkuvan haun käytänteisiin tarkemmin: https://www.gradia.fi/jatkuva-haku

Kelpoisuusvaatimukset

Noin kolmen vuoden työkokemus työstä, jossa on jonkinlainen turvallisuuselementti.

Koulutuksen opiskelijavalinta tehdään valintahaastattelun perusteella. Hakijat kutsutaan valintahaastatteluun. Hakemus peruuntuu, jos ei osallistu haastatteluun. Koulutuksen järjestäjä on oikeutettu pyytämään hakijasta turvallisuusselvityksen suojelupoliisilta.

Tällä alalla noudatetaan tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä (SORA-lainsäädäntö). Sinulta voidaan pyytää terveydentilaasi koskevia tietoja opiskelijaksi ottamisen arviointia ja päätöksentekoa varten milloin tahansa hakeutumisvaiheen aikana. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppimaan/sora-lainsaadanto.

Hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi ja jotka eivät ole toimittaneet riittävää todistusta kielitaidostaan, kutsutaan kielitaidon arviointiin. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: https://www.gradia.fi/kielitaidon-arviointi

Kuvaus

Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnon suorittanut tietää yksityisen turvallisuusalan työtehtävät ja palvelut sekä niiden suorittamiseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet. Hän myös tuntee tarvittavilta osin turvallisuusalan työtehtäviin liittyvän lainsäädännön. Hän tuntee niin yksityisen turvallisuusalan työtehtäviä sivuavat viranomaisorganisaatiot, niiden ydintehtävät kuin yritysturvallisuuden osa-alueetkin. Hän tietää lisäksi työtehtäviin liittyviä riskejä ja yleisimpiä poikkeamatilanteita sekä osaa toimia työturvallisuuden edellyttämin tavoin. Hän tuntee erilaisten ympäristöjen vaikutuksen toiminnan luonteeseen tilanteen sekä lainsäädännön kannalta.

Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnon suorittanut osaa turvallisuussuunnittelun ja teknisten turvajärjestelmien toteuttamisen sekä näiden auditoinnin. Hän myös tuntee sisäisen valvonnan menetelmiä. Tutkinnon suorittanut tuntee kiinteistöjen rakenteellisen ja teknisen turvallisuuden ja kykenee toteuttamana turvallisuusteknisen projektin sekä osaa työssä tarvittavien asiakirjojen laadinnan. Hän hallitsee elinkeinon harjoittajalta edellytettävän osaamisen lisäksi myös alan palveluliiketoiminnallisen luonteen sekä henkilöstö- tai turvallisuusjohtamisen.

Rakenne

Pakolliset tutkinnon osat
• Turvallisuuslainsäädäntö 30 osp
• Turvallisuussuunnittelu 30 osp

Valinnaiset tutkinnon osat, yhteensä 120 osp
• Turvallisuusjohtaminen 40 osp
• Palveluliiketoiminta turvallisuusalalla 40 osp
• Turvallisuusauditointi ja sisäinen valvonta 40 osp

Myös muut valinnaiset tutkinnon osat ovat mahdollisia riippuen opiskelijan työpaikasta.

Monta tapaa opiskella

Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS, jossa sovitaan opinnot, opiskelutavat sekä mahdolliset tukitoimet. Opintosi koostuvat lähi- tai verkko-opinnoista, erilaisista oppimistehtävistä, projekteista sekä työssäoppimisesta.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä ja sen voi aloittaa joustavasti. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Tavoitteellisen urheilun ja opiskelun pystyy yhdistämään Gradiassa: www.gradia.fi/oppimaan/urheilijana-gradiassa.

Gradian opiskelijana voit tehdä myös Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston opintoja. EduFutura Jyväskylä tarjoaa opiskelijoille monipuoliset mahdollisuudet joustaviin opintopolkuihin ja ristiinopiskeluun. Lisätietoa: https://edufutura.fi/

Kustannukset

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot ovat maksullisia. Tämän koulutuksen opiskelijamaksu 1.8.2022 alkaen on koko tutkinnossa 490€ ja tutkinnon osassa 190€. Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle maksutonta.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
ma, ke, to klo 9-12, 12.30-15, ti 10-12, 12.30-14, pe 9-12


 

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Paikkakunta

Jyväskylä