Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Sähköasentajan ammattitutkinto on tarkoitettu henkilölle, jolla on sähköalan perustutkinto ja sähköasennusalan työkokemusta vähintään kolme vuotta, tai monipuolista sähköalan työkokemusta vähintään kuusi vuotta.

Sähköasentajan ammattitutkinnossa osoitetaan sähköasentajalta vaadittava itsenäisen ja ryhmätyöskentelyn edellyttämä ammattitaito (sähköturvallisuuslain 16.12.2016/1135 4. luku 73 § vaatimukset henkilöstä joka katsotaan riittävän ammattitaitoiseksi valvomaan ja itsenäisesti tekemään koulutustaan ja työkokemustaan vastaavan alan sähkö- ja käyttötyötä).

Tutkinto toteutetaan tiiviisti alan yritysten kanssa ja sinulla tuleekin olla työpaikka, jossa pystyt näyttämään valitsemasi tutkinnon osat.

Haku koulutukseen ei ole avoinna tällä hetkellä.

Kelpoisuusvaatimukset

Hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai kielitaitoa ei ole muuten voitu todentaa, kutsutaan kielikokeeseen. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: https://www.gradia.fi/kielikoe

Kuvaus

Sähköala on Suomessa tarkasti säädeltyä ja sähkötöiden tekemiseen tarvitaan soveltuva sähköalan koulutus.
Sähköasentajan ammattitutkinto antaa valmiudet työskennellä itsenäisesti monipuolisissa ja vaativissa sähkö- ja automaatioasennustehtävissä teollisuudessa tai kiinteistöissä noudattaen sähköalaa säätelevää sähköturvallisuuslakia, määräyksiä ja ohjeita lopputuloksena turvallinen ja tarkoituksenmukainen asennus.
Tutkinnon suorittaneella on mahdollisuus hakea Sähköpätevyys 2 -todistusta, mikäli työkokemusehdot täyttyvät.
Opintojen pituus riippuu opiskelijan osaamistasosta. Monimuoto-opiskeluna suoritettava sähköasentajan ammattitutkinto kestää n. 2 vuotta. Opiskelu sovitetaan opiskelijan aikataulujen ja olemassa olevan osaamisen mukaan henkilökohtaistamisen yhteydessä ja osaamisen taso mitataan tutkintotilaisuuksissa työpaikalla tai työssä oppimispaikalla.

Rakenne

Sähköasentajan ammattitutkinto muodostuu viidestä tutkinnon osasta.
Pakolliset tutkinnon osat
• Turvallisuus ja riskien hallinta
• Kiinteistöjen sähköasennukset
ja kolme seuraavista valinnaisista tutkinnon osista
• Viestintä- ja tietoverkkojärjestelmät
• Tilaturvallisuusjärjestelmät
• Paloturvallisuusjärjestelmät
• Kuva- ja äänijärjestelmät
• Rakennusautomaatiojärjestelmät
• Sähkömoottorikäytöt
• Kappaletavara- ja prosessiautomaatio
• Ohjelmoitavat logiikat.

Monta tapaa opiskella

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS, jossa sovitaan opinnot, opiskelutavat sekä mahdolliset tukitoimet. Opintosi koostuvat lähi- tai verkko-opinnoista, erilaisista oppimistehtävistä, projekteista sekä työssäoppimisesta. Työpaikalla suoritettavat opinnot sovitaan työpaikan kanssa koulutussopimuksella. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä. Lisätietoja oppisopimuksesta: https://www.gradia.fi/oppisopimus

Kustannukset

Koulutusmaksu 200 euroa

HAKUPALVELUT

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika
ma–to klo 10–15.30
pe ja aattopäivinä klo 10–14

Paikkakunta

Jyväskylä