Laajuus

Opintojen laajuus on 150 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 1-2 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu sähköalan ammattilaisille, jotka ovat aikaisemmin suorittaneet sähkö- tai automaatioalan perustutkinnon, ammattitutkinnon tai vastaavan koulutuksen.

Hakeutuminen

Jatkuvassa haussa Gradiaan voi hakeutua opiskelemaan ympäri vuoden. Hakuajat vaihtelevat koulutuksittain. Tähän koulutukseen haku on tällä hetkellä suljettu. Päivitämme hakuajan tälle sivulle, kun seuraava koulutuksen aloitus- ja hakuaika on tiedossa. Voit tutustua jatkuvan haun käytänteisiin tarkemmin: https://www.gradia.fi/jatkuva-haku

Kelpoisuusvaatimukset

Hakijalla täytyy olla aiempi sähkö- tai automaatioalan perustutkinto, ammattitutkinto tai vastaava koulutus ja hänen täytyy täyttää sähköalan ammattihenkilön vaatimus.

Tämän koulutuksen opiskelijavalinta tehdään hakemuksen ja sähköisen esihaastattelulomakkeen tietojen pohjalta. Muistathan täyttää hakemuksesi huolellisesti ja vastata ajoissa sähköisen esihaastattelulomakkeeseen. Tarvittaessa hakijoita kutsutaan valintahaastatteluun oppilaitokseen, mikäli valintaryhmä niin päättää. Hakemus peruuntuu, jos hakija ei täytä sähköistä esihaastattelulomaketta tai ei osallistu kutsuttaessa valintahaastatteluun.

Hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi ja jotka eivät ole toimittaneet riittävää todistusta kielitaidostaan, kutsutaan kielitaidon arviointiin. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: https://www.gradia.fi/kielitaidon-arviointi

Kuvaus

Opinnot toteutetaan monimuoto-opintoina. Opiskeluun kuuluu lähiopetusta, verkko-opintoja, verkon kautta itsenäisesti suoritettavaa etäopiskelua ja pienryhmätyöskentelyä. Opiskelu on mahdollista työn ohessa ja voit suorittaa joko koko tutkinnon tai yksittäisiä tutkinnon osia.

Sähkö- ja automaatioalan ammattitutkinnon suorittaneella on ammattitaito työskennellä itsenäisesti sähkö- ja automaatioalan monipuolisissa työtehtävissä. Hän tarkastaa työnsä niin, että sähköasennuksen lopputulos on turvallinen ja tarkoituksenmukainen loppukäyttäjälle. Hän osaa edetä työssään projektiaikataulun mukaan ottaen huomioon muut ammattiryhmät.
Sähkö- ja automaatioalan ammattitutkinnon suorittanut voi toimia sähköasentajan tai automaatioasentajan työtehtävissä. Tutkinnon suorittanut voi valinnoistaan riippuen erikoistua kiinteistöjen ja teollisuuden erilaisiin sähkö-, automaatio- ja turvajärjestelmäasennuksiin.

Tutkinnon rakenne ja sisältö on suunniteltu niin, että sähköasentajalla (AT) on soveltuva koulutus sähköturvallisuuslainsäädännössä määriteltyyn rajoitettuun Sähköpätevyys 2:een.

Koulutuksen aikana voit halutessasi suorittaa Sähköturvallisuustutkinto 2:n (TUKES, hinta 250 €, sis. alv 24%). Sähköturvallisuustutkinto ei enää ole pakollinen osa Sähkö- ja automaatioalan ammattitutkintoa.

Rakenne

Sähkö- ja automaatioalan ammattitutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä.

Pakolliset tutkinnon osat, 75 osp
• Sähkötyöt pien- ja pienoisjännitteellä ryhmäjohtotasolla, 30 osp
• Pienjännitesähköasennukset, 45 osp

Valinnaiset tutkinnon osat, 75 osp
• Aurinkosähköjärjestelmien asennukset, 25 osp
• Sähkökäyttöjen asennukset, 25 osp
• Rakennusautomaatiojärjestelmien asennukset, 25 osp
• Teollisuusrobotiikan ja ohjausjärjestelmien asennukset, 25 osp
• Myynti- ja toimipistepalvelut, 25 osp
• Ohjelmoitavien ohjausjärjestelmien asennukset, 25 osp
• Pneumaattisten ohjausjärjestelmien asennukset, 25 osp
• Hydraulisten ohjausjärjestelmien asennukset, 25 osp
• Valmistusautomaation asennukset, 25 osp
• Tilaturvallisuusjärjestelmien asennukset, 25 osp
• Paloturvallisuusjärjestelmien asennukset, 25 osp
• Kiinteistöjen keskijänniteasennukset, 25 osp
• Viestintä- ja tietoverkkojärjestelmien asennukset, 25 osp

Monta tapaa opiskella

Koulutuksessa on 1-2 lähi- tai verkko-opetuspäivää kuukaudessa sekä itsenäistä opiskelua lähipäivien välillä: ennakkotehtäviä ja/tai välitehtäviä.

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS. HOKSissa sovitaan opiskelijakohtaisesti mm. aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta, hankittavasta osaamisesta ja osaamisen hankkimistavasta, näytöistä ja muusta osaamisen osoittamisesta sekä tarvittavasta ohjauksesta ja tuesta, myös erityisestä tuesta. Osaamisen hankkimisessa ovat keskeisinä erilaiset oppimisympäristöt ja työelämälähtöisyys.

Opintojen aloitus- ja päättymispäivämäärät tarkentuvat henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) myötä, jota päivitetään opintojen ajan.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä ja sen voi aloittaa joustavasti. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387

Kustannukset

Oppisopimusopiskelu on maksutonta. Muille osallistujille koulutuksen opiskelijamaksu on koko tutkinnossa 390 € ja tutkinnon osassa 190 €. Hinta sisältää opetuksen ja opetusmateriaalin (ei kirjoja). Maksua ei voida palauttaa, mikäli opiskelija keskeyttää opiskelunsa.

Mikäli suoritat koko tutkinnon, sinulla voi olla mahdollisuus hakea ammattitutkintostipendiä työllisyysrahastosta. Lisätietoa löydät osoitteesta www.tyollisyysrahasto.fi

Opiskelijalla tulee olla tietokone käytössään sekä käytössään kuulokkeet ja mikrofoni sekä toimiva internet-yhteys.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Voit hakeutua esimerkiksi insinöörikoulutukseen ammattikorkeakoulussa. Voit myös hakeutua alan ammattitutkintoon tai erikoisammattitutkintoon.

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
ma, ke, to klo 9-12, 12.30-15, ti 10-12, 12.30-14, pe 9-12


 

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Paikkakunta

Jyväskylä