Laajuus

Tutkinnon laajuus on 150 osp. Koulutuksen suunniteltu kesto on tyypillisesti n. 2 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat saha-alan jatko- ja täydennyskoulutusta.

Kelpoisuusvaatimukset

Koulutukseen valitaan ensisijaisesti työsuhteessa olevia henkilöitä, joilla on saha-alan työkokemusta tai joku tutkinto suoritettuna.

Hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai kielitaitoa ei ole muuten voitu todentaa, kutsutaan kielikokeeseen. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: https://www.gradia.fi/kielikoe

Kuvaus

Opit tuntemaan tuotantoprosessin metsästä asiakkaalle. Koulutuksen aikana perehdyt puuhun raaka-aineena, sen käyttäytymiseen prosessin eri vaiheissa sekä opit tuntemaan sahateollisuuden erilaisia tuotteita. Opit työskentelemään tuotantoprosessin useissa eri työpisteissä ja samalla syvennät ymmärrystäsi prosessista kokonaisuutena.

Tutkinto antaa valmiudet työskennellä joko sahateollisuuden tai sahatavaran jatkojalostuksen prosessien käyttö- ja valvontatehtävissä. Osaat suorittaa kunnonvalvontaa ja varmistaa prosessien häiriötönä toimintaa sekä selvittää mahdolliset häiriötilanteet.

Koulutukseen kuuluu olennaisena osana työssäoppiminen, joka järjestetään alan tuotantolaitoksilla.

Rakenne

Tutkinto muodostuu yhdestä pakollisesta osasta sekä neljästä valinnaisesta osasta, joilla osaaminen osoitetaan aidoissa työtehtävissä.

Pakolliset tutkinnon osat, 30 osp:
Mekaanisen metsäteollisuuden työtehtävissä toimiminen, 30 osp

Valinnaiset tutkinnon osat, 120 osp:
Tukkien vastaanotto ja lajittelu, 30 osp
Tukkien sisäänsyöttö ja kuorinta, 30 osp
Tukkien sahaus, 30 osp
Lauta-aihioiden särmäys, 30 osp
Sahatavaran tuorelajittelu, 30 osp
Sahatavaran rimoitus ja merkintä, 30 osp
Sahatavarakuivaamon hoito, 30 osp
Sahatavaran purkuhissillä ja tyvilajittelussa toimiminen, 30 osp
Puutuotteiden paketointi ja rekisteröinti, 30 osp
Puutuotteiden lähetys mekaanisessa metsäteollisuudessa, 30 osp
Puutuotteiden koneellinen lajittelu, 30 osp
Höyläys ja sormijatkaminen, 30 osp
(Tutkinnon osan voi valita tutkinnossa kaksi kertaa, jos osaaminen osoitetaan eri menetelmissä.)
Sahatavaran jatkojalostusprosessissa toimiminen, 30 osp
(Tutkinnon osan voi valita tutkinnossa kaksi kertaa, jos osaaminen osoitetaan eri menetelmissä.)
Valmistusprosessin laadunvalvonta mekaanisessa metsäteollisuudessa, 30 osp
Materiaalien koneellinen siirtäminen ja varastointi mekaanisessa metsäteollisuudessa, 30osp
Terähuolto mekaanisessa metsäteollisuudessa, 30 osp
Tutkinnon osa tai osia toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta, 30 osp
Tutkintoon voi sisällyttää tutkinnon osan tai osia toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta enintään 30 osaamispisteen laajuisesti. Tutkinnon osa tämän tutkinnon toiselta osaamisalalta, 30 osp

Monta tapaa opiskella

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuuntelma eli HOKS, jossa sovitaan tarvitsemasi opinnot, opiskelutavat sekä mahdolliset tukitoimet. Opiskeleminen on joustavaa ja huomioi opiskelijan elämäntilanteet.

Opintosi koostuvat lähi- tai verkko-opinnoista, erilaisista oppimistehtävistä, opintokäynneistä sekä työelämässä oppimisesta. Opiskelijatiimissä syvennät omia yhteistyö- ja ongelmanratkaisutaitojasi sekä itsenäistä ja vastuullista toimintaasi opiskelijana ja tulevan ammattilaisena. Työpaikalla suoritettavat opinnot sovitaan työpaikan kanssa.

Kustannukset

Opiskelu on maksutonta.

Jatko-opintomahdollisuudet

Voit syventää osaamista ja hakeutua opiskelemaan puuteollisuuden erikoisammattitutkinnon mekaanisen metsäteollisuuden osaamisalaa Gradia Jyväskylään. Ammattitutkinto antaa sinulle myös jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluhin ja yliopistoihin.

HAKUPALVELUT

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika
ma–to klo 10–15.30
pe ja aattopäivinä klo 10–14

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Paikkakunta

Jyväskylä