Laajuus

Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 1,5 – 2 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Koulutus sopii erilaisista koulutus- ja työtaustoista tuleville, ja opinnot rakentuvat aiemman alan osaamisen pohjalle. Tärkeää on hallita alan työtehtävät niin, että opinnoissa voi syventyä mm. suunnittelu-, johto- ja kehittämistehtäviin. Koulutus kestää n. 1,5-2 vuotta.

Hakeutuminen

Opintojen aloitukset viikolla 10 ja viikolla 35.
Poikkeustapauksissa aloitus sopimuksen mukaan.

Kelpoisuusvaatimukset

Koulutukseen hakeutuvalla tulee olla suoritettuna alan ammattitutkinto tai vahva kokemus puusepänteollisuudesta.

Hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi ja jotka eivät ole toimittaneet riittävää todistusta kielitaidostaan, kutsutaan kielitaidon arviointiin. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: https://www.gradia.fi/kielitaidon-arviointi

Kuvaus

Puuteollisuuden erikoisammattitutkinnon suorittaneella on puuteollisuuden työtehtävissä vaadittu ammattitaito. Tutkinnon suorittanut osaa toimia vastuullisesti, taloudellisesti ja laatutavoitteiden mukaisesti sekä noudattaa työpaikan ohjeita ja toimintatapoja. Hän osaa toimia turvallisesti suorittamansa osaamisalan toimintaympäristöissä ja opastaa työpaikan toimintatavoissa ja järjestelmissä.

Puusepänteollisuuden osaamisalan suorittanut puuseppämestari osaa toimia itsenäisesti alan vaativissa työtehtävissä. Hän osaa suunnitella ja valvoa vastuualueensa työtehtäviä. Hän kehittää vastuualueensa toimintaa hyödyntäen hyvää kokonaisnäkemystään puusepänteollisuuden materiaaleista, valmistusprosesseista ja palveluista. Puuseppämestari voi toimia alan vaativissa työtehtävissä puuseppänä, CNC-koneistajana, asentajana, suunnittelijana, tiiminvetäjänä tai työnjohtajana. Hän voi toimia myös itsenäisenä ammatinharjoittajana ja yrittäjänä.

Erikoisammattitutkintoa suorittaville löytyy opinnoista mm. seuraavia teemoja, joista opiskelija voi valita oman kiinnostuksensa mukaiset: kehittämistarpeiden tunnistaminen, kehittämisprojektin suunnittelu ja toteuttaminen, työturvallisuus ja työsuojelu /työlainsäädäntö, digitaaliset työvälineet, henkilöstön osaamisen kartoittaminen ja kehittäminen, asiakas- ja sidosryhmäsuhteiden hoitaminen ja asiakasviestintä, vastuullinen liiketoiminta, talouden hallinta ja esimiehenä toimiminen

Rakenne

Puuteollisuuden erikoisammattitutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä.

Pakollinen tutkinnon osa
• Puusepänalan toiminnan kehittäminen 30 osp

Valinnaiset tutkinnon osat, yhteensä 150 osp

Tutkintoon voi sisällyttää tutkinnon osan tai osia toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta enintään 40 osaamispisteen laajuisesti. Tutkinnon osa voi olla myös tämän tutkinnon toiselta osaamisalalta.

Monta tapaa opiskella

Opiskelu tapahtuu pääasiassa omalla työpaikalla henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan. Lähiopetuspäivistä ja itsenäisestä opiskelusta sovitaan opettajan kanssa suunnitelmaa laadittaessa. Teoriaopetuksesta merkittävä osa järjestetään verkko-opetuksena.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena.Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä, ja sen voi aloittaa joustavasti. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Tavoitteellisen urheilun ja opiskelun pystyy yhdistämään Gradiassa: www.gradia.fi/oppimaan/urheilijana-gradiassa.

Gradian opiskelijana voit tehdä myös Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston opintoja. EduFutura Jyväskylä tarjoaa opiskelijoille monipuoliset mahdollisuudet joustaviin opintopolkuihin ja ristiinopiskeluun. Lisätietoa: https://edufutura.fi/

Kustannukset

Opiskelijan omavastuu tutkinnon suorittamisesta on 350 €. Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle maksutonta. Opiskelijan on itse hankittava tarvittavat työvaatteet ja turvakengät.

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot ovat maksullisia. Tämän koulutuksen opiskelijamaksu on koko tutkinnossa 490€ ja tutkinnon osassa 190€.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin. Esimerkiksi alan opinnot ammattikorkeakoulussa ovat luonteva jatkumo opinnoille.

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
ma, ke, to klo 9-12, 12.30-15, ti 10-12, 12.30-14, pe 9-12


 

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet