Laajuus

Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 1-2 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Metsäalan erikoisammattitutkinto, puunkorjuun osaamisala, sopii sinulle, jos olet kiinnostunut itsenäisestä, vastuullisesta ja monipuolisesta työstä. Hakeudu koulutukseen, jos haluat laajentaa metsäalan osaamistasi, toimia esimiestehtävissä, tiiminvetäjänä tai yrittäjänä.

Hakeutuminen

Koulutukseen on jatkuva haku. Opinnot alkavat joustavasti henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan.

Kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena on aikaisempi kokemus koneellisesta puunkorjuusta ja siihen liittyvistä muista tehtävistä sekä 18 vuoden ikä. Koulutukseen valitaan puunkorjuun työtehtävissä toimivia henkilöitä, jotka ovat motivoituneita erikoisammattitutkinnon suorittamiseen. Hakijat haastatellaan ja valituksi tulleet voivat aloittaa opinnot joustavasti henkilökohtaisen suunnitelman mukaan.

Hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi ja jotka eivät ole toimittaneet riittävää todistusta kielitaidostaan, kutsutaan seuraavaan mahdolliseen kielikokeeseen. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: www.gradia.fi/kielikoe.

Kuvaus

Puunkorjuun osaamisalan suorittanut osaa suunnitella ja toteuttaa puunkorjuun. Hän osaa aikatauluttaa puunkorjuun, ohjata kaluston käyttöä olosuhteiden mukaisesti ja työskennellä lakien, suositusten, ohjeiden mukaan sekä seurata korjuujäljen laatua. Valintansa mukaan hän osaa suunnitella ja toteuttaa korjuuteknisesti vaativien tai vaarallisten työmaiden puunkorjuutyön, arvioida koneellisen korjuutyön laatua tai kehittää koneellisen metsänhoidon tuottavuutta.

Rakenne

Pakolliset tutkinnon osat 60 osp
• Puunkorjuun suunnitteleminen ja ohjaaminen 40 osp
• Taloudellisten laskelmien tekeminen puunkorjuussa 20 osp

Gradia Jämsässä tarjottavat valinnaiset tutkinnon osat 120 osp laajuisesti
• Puunkorjuussa ohjaaminen 40 osp
• Korjuuteknisesti vaativien työmaiden suunnitteleminen ja toteuttaminen 40 osp
• Vaarallisten työmaiden korjuun suunnitteleminen ja toteuttaminen 40 osp
• Koneellisen korjuutyön laadun mittaaminen ja arvioiminen 40 osp
• Metsäalan työnjohtajana toimiminen 40 osp
• Metsäalan työnopastajana toimiminen 40 osp

Monta tapaa opiskella

Opiskelu toteutetaan työpaikalla tapahtuvana koulutuksena.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä, ja sen voi aloittaa joustavasti. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Tavoitteellisen urheilun ja opiskelun pystyy yhdistämään Gradiassa: www.gradia.fi/oppimaan/urheilijana-gradiassa.

Gradian opiskelijana voit tehdä myös Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston opintoja. EduFutura Jyväskylä tarjoaa opiskelijoille monipuoliset mahdollisuudet joustaviin opintopolkuihin ja ristiinopiskeluun. Lisätietoa: https://edufutura.fi/

Kustannukset

Koulutuksen hinta on 490€. Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle maksutonta. Lisäksi kustannuksia tulee mahdollisista oppikirjoista sekä lupa- ja korttikoulutuksista. Opiskelijalla tulee olla tarvittava turva- ja suojavaatetus.

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot ovat maksullisia. Tämän koulutuksen opiskelijamaksu 1.8.2022 alkaen on koko tutkinnossa 490€ ja tutkinnon osassa 190€. Lisäksi kustannuksia tulee mahdollisista oppikirjoista sekä lupa- ja korttikoulutuksista. Opiskelijalla tulee olla tarvittava turva- ja suojavaatetus.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
ma, ke, to klo 9-12, 12.30-15, ti 10-12, 12.30-14, pe 9-12


 

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Paikkakunta

Jämsä