Laajuus

Opintojen laajuus on 150 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on tyypillisesti n. 2 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat levyalan jatko- ja täydennyskoulutusta.

Kelpoisuusvaatimukset

Koulutukseen valitaan ensisijaisesti työsuhteessa olevia henkilöitä, joilla on levyalan työkokemusta tai joku tutkinto suoritettuna.

Hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai kielitaitoa ei ole muuten voitu todentaa, kutsutaan kielikokeeseen. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: https://www.gradia.fi/kielikoe

Kuvaus

Opit tuntemaan tuotantoprosessin metsästä asiakkaalle. Koulutuksen aikana perehdyt puuhun raaka-aineena, sen käyttäytymiseen prosessin eri vaiheissa sekä opit tuntemaan puulevyteollisuuden erilaisia tuotteita. Opit työskentelemään tuotantoprosessin useissa eri työpisteissä ja samalla syvennät ymmärrystäsi prosessista kokonaisuutena.

Rakenne

Pakolliset tutkinnon osat, 30 osp:
Mekaanisen metsäteollisuuden työtehtävissä toimiminen, 30 osp

Valinnaiset tutkinnon osat, 120 osp:
Tukkien vastaanotto ja lajittelu, 30 osp
Tukkien haudonta ja syöttö tuotantoon, 30 osp
Tukkien mittaus, kuorinta ja katkaisu, 30 osp
Viilun sorvaus, 30 osp
Viilun leikkaus, 30 osp
Viilun kuivaus ja esilajittelu, 30 osp
Viilun saumaus, 30 osp
(Tutkinnon osan voi valita tutkinnossa kaksi kertaa, jos osaaminen osoitetaan erimenetelmissä.)
Viilun paikkaus, 30 osp
Viilun jatkaminen, 30 osp
Lastun ja kuidun valmistus ja kuivaus, 30 osp
Puulevyaihion muodostaminen, 30 osp
Puulevyaihion puristus, 30 osp
Puulevyn sahaus, 30 osp
(Tutkinnon osan voi valita tutkinnossa kaksi kertaa, jos osaaminen osoitetaan erimenetelmissä.)
Puulevyn lajittelu ja korjaus, 30 osp
Puulevyn hionta, 30 osp
Puulevyn jatkaminen, 30 osp
Puulevyn pinnoittaminen, 30 osp
(Tutkinnon osan voi valita tutkinnossa kaksi kertaa, jos osaaminen osoitetaan erimenetelmissä.)
Puulevyn työstäminen, 30 osp
Materiaalien koneellinen siirtäminen ja varastointi mekaanisessa metsäteollisuudessa, 30osp
Valmistusprosessin laadunvalvonta mekaanisessa metsäteollisuudessa, 30 osp
Terähuolto mekaanisessa metsäteollisuudessa, 30 osp
Puutuotteiden lähetys mekaanisessa metsäteollisuudessa, 30 osp
Tutkinnon osa tai osia toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta,30 osp
Tutkintoon voi sisällyttää tutkinnon osan tai osia toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta enintään 30 osaamispisteen laajuisesti. Tutkinnon osa tämän tutkinnon toiselta osaamisalalta, 30 osp
Tutkintoon voi sisällyttää tutkinnon osan tämän tutkinnon toisen osaamisalan valinnaisista tutkinnon osista enintään 30 osaamispisteen laajuisesti. Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa, 30 osp
Tutkinnon osa sisältää työelämän paikallisten tarpeiden mukaista osaamista,joka soveltuu useamman kuin yhden työpaikan tarpeisiin enintään 30osaamispisteen laajuisesti. (Koulutuksen järjestäjä nimeää tutkinnon osan työelämäntoimintakokonaisuuden pohjalta ja määrittää sille laajuuden osaamispisteinä. Koulutuksenjärjestäjä määrittelee ammattitaitovaatimukset ja osaamisen arvioinnin vastaavasti kuin ammatillisissa tutkinnon osissa.)

Monta tapaa opiskella

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuuntelma eli HOKS, jossa sovitaan tarvitsemasi opinnot, opiskelutavat sekä mahdolliset tukitoimet. Opiskeleminen on joustavaa ja huomioi opiskelijan elämäntilanteet.

Kustannukset

Opiskelu on maksutonta.

Jatko-opintomahdollisuudet

Voit syventää osaamista ja hakeutua opiskelemaan puuteollisuuden erikoisammattitutkinnon mekaanisen metsäteollisuuden osaamisalaa Gradia Jyväskylään. Ammattitutkinto antaa sinulle myös jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluhin ja yliopistoihin.

HAKUPALVELUT

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika
ma–to klo 10–15.30
pe ja aattopäivinä klo 10–14

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Paikkakunta

Jyväskylä