Koulutuksen tiedot

Koulutusala

Logistiikka

Laajuus

Laajuus 150 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 1 – 2 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Hakuaika

Jatkuva haku

Hakeutuminen

Seuraava opintojen aloituspäivä on 1.12.2023.
Voit aloittaa opiskelun myös joustavasti itsellesi sopivan aikataulun mukaan.

Kenelle

Palvelulogistiikan ammattitutkinto varastologistiikan osaamisalalla on tarkoitettu henkilölle, jolla on noin kahden vuoden kokemus varastoalan työtehtävistä. Koulutus ja tutkinto suoritetaan työn ohessa tai vaihtoehtoisesti lähiopetusryhmänä monimuotokoulutuksena.

Varastologistiikan osaamisalan suorittanut voi toimia työntekijänä, toimihenkilönä ja itsenäisenä yrittäjänä varastoalalla. Hän voi toimia varastotyöntekijänä, logistiikkatyöntekijänä, varastonhoitajana, työnopastajana, varastomyyjänä tai tiiminvetäjänä mm. teollisuuden, kaupan, julkisen, kuljetus- ja huolinta-alan varastoissa.

Kuvaus

Koulutuksen tavoitteena on syventää osaamista varastoalan työtehtävissä ja varastotoimintaan vaikuttavista tekijöistä. Tutkinnon suorittanut ymmärtää miten tilaustoimitusketju toimii ja tuntee varaston ohjauksen periaatteet ja keskeisiä mittareita. Varastologistiikan osaamisalan suorittaneella on hyvä osaaminen varastoalan perustyötehtävissä (vastaanotto-, säilytys-, keräily-, pakkaus-, lähetys-, inventointi- ja trukkityön tekeminen sekä työssä syntyvien jätteiden lajittelu). Hän käyttää varastotyössä tarvittavia koneita ja laitteita sujuvasti ja turvallisesti. Hän osaa hyödyntää varastotyössä tarvittavia sähköisiä verkkopalveluita. Tutkinnon suorittanut osaa suunnitella työtään siten, että hän ottaa huomioon varastoinnin osana yrityksen tilaus-toimitusketjua. Tutkinnon suorittajan muu osaaminen riippuu siitä, minkä valinnaisen tutkinnon osan hän suorittaa.

Lähiopetusryhmän koulutus toteutetaan pääosin Lievestuoreen toimipisteessä.

Lisätietoja koulutuksesta antaa Jari Vanhala, 040 341 5004, etunimi.sukunimi@gradia.fi

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen sisältö
• Varastotyön tekeminen
• Ensiapukoulutus
• Trukkikorttikoulutus
• Varastotyön suunnittelu
• Tietotekniikka
• Tieto- ja työturvallisuus
• Tilaustoimitusketju ja toimituslausekkeet
• Varastonohjaus
• Perehdyttäminen

Tutkintorakenne
Pakolliset tutkinnonosat
• Varastotyön tekeminen
• Varastotyön suunnittelu

Valinnaiset tutkinnon osat (valittava yksi tutkinnonosa)
• Huolinta
• Logistiikkapalvelun myynti ja asiakaspalvelu
• Operatiivisten hankintojen valmistelut ja toteuttaminen
• Palvelulogistiikan kehittämissuunnitelman laatiminen
• Perehdyttäminen ja työnopastaminen palvelulogistiikan tehtäviin
• Varastotyön tekeminen luvanvaraisessa varastossa
• Varastotyön tekeminen automatisoidussa varastossa
• Tutkinnon osa toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta

Koulutus ja tutkinto suoritetaan työn tai- työssäoppimisen ohessa.
Lähiopetusryhmän koulutus toteutetaan pääosin Lievestuoreen toimipisteessä.

Kustannukset

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot ovat maksullisia. Tämän koulutuksen opiskelijamaksu on koko tutkinnossa 390 € ja tutkinnon osassa 190 €. Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle maksutonta.

Koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuksena, jolloin opiskelijan ei tarvitse maksaa koulutusmaksua.

Lisää koulutuksesta

Title

Sopisiko sinulle oppisopimus?

Description

Yhdistä työnteko ja opiskelu! Meidän kauttamme voit opiskella oppisopimuksella minkä tahansa työtehtäviesi mukaisen toisen asteen ammatillisen tutkinnon tai tutkinnon osan.

Image

Monta tapaa opiskella

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS, jossa sovitaan opinnot, opiskelutavat sekä mahdolliset tukitoimet. Opintosi koostuvat lähi- tai verkko-opinnoista, erilaisista oppimistehtävistä, projekteista sekä työssäoppimisesta. Työpaikalla suoritettavat opinnot sovitaan työpaikan kanssa koulutussopimuksella.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä, ja sen voi aloittaa joustavasti. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Tavoitteellisen urheilun ja opiskelun pystyy yhdistämään Gradiassa: www.gradia.fi/oppimaan/urheilijana-gradiassa.

Gradian opiskelijana voit tehdä myös Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston opintoja. EduFutura Jyväskylä tarjoaa opiskelijoille monipuoliset mahdollisuudet joustaviin opintopolkuihin ja ristiinopiskeluun. Lisätietoa: https://edufutura.fi/

Kysy lisää, autamme mielellämme!

Gradia hakupalvelut

Ma–pe klo 9–12 sekä ma, ke ja to klo 13–15

Chat: gradia.fi/oppimaan
hakupalvelut@gradia.fi
040 341 6193

Vanhala Jari

Lehtori (opettaja)

Logistiikka