Aika

-

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Palvelulogistiikan ammattitutkinto varastologistiikan osaamisalalla on tarkoitettu henkilölle, joka työskentelee varastoalan työtehtävissä ja jolla on vähintään noin kahden vuoden kokemus varastoalan työtehtävistä. Koulutus ja tutkinto suoritetaan työn ohessa.

Varastologistiikan osaamisalan suorittanut voi toimia työntekijänä, toimihenkilönä ja itsenäisenä yrittäjänä varastoalalla. Hän voi toimia varastotyöntekijänä, logistiikkatyöntekijänä, varastonhoitajana, työnopastajana, varastomyyjänä tai tiiminvetäjänä mm. teollisuuden, kaupan, julkisen, kuljetus- ja huolinta-alan varastoissa.

Kuvaus

Palvelulogistiikan ammattitutkinto on 1.1.2018 alkaen voimaan tullut uusi tutkinto, joka korvaa varastoalan ammattitutkinnon.

Koulutuksen tavoitteena on syventää osaamista varastoalan työtehtävissä ja varastotoimintaan vaikuttavista tekijöistä. Tutkinnon suorittanut ymmärtää miten tilaustoimitusketju toimii ja tuntee varaston ohjauksen periaatteet ja keskeisiä mittareita. Varastologistiikan osaamisalan suorittaneella on hyvä osaaminen varastoalan perustyötehtävissä (vastaanotto-, säilytys-, keräily-, pakkaus-, lähetys-, inventointi- ja trukkityön tekeminen sekä työssä syntyvien jätteiden lajittelu). Hän käyttää varastotyössä tarvittavia koneita ja laitteita sujuvasti ja turvallisesti. Hän osaa hyödyntää varastotyössä tarvittavia sähköisiä verkkopalveluita. Tutkinnon suorittanut osaa suunnitella työtään siten, että hän ottaa huomioon varastoinnin osana yrityksen tilaus-toimitusketjua. Tutkinnon suorittajan muu osaaminen riippuu siitä, minkä valinnaisen tutkinnon osan hän suorittaa.

Seuraava ryhmä alkaa 10.9.2019, johon hakemukset 30.7.2019 mennessä. Lisätietoja koulutuksesta antavat Jari Vanhala, 040 341 5004 ja Pasi Räty 040 341 6308, etunimi.sukunimi@gradia.fi

Rakenne

Koulutuksen sisältö
• Varastotyön tekeminen
• EA1
• Trukkikorttikoulutus
• Varastotyön suunnittelu
• Atk
• Tieto- ja työturvallisuus
• Tilaustoimitusketju ja toimituslausekkeet
• Varastonohjaus
• Perehdyttäminen

Tutkintorakenne
Pakolliset tutkinnonosat
o Varastotyön tekeminen
o Varastotyön suunnittelu
Valinnaiset tutkinnon osat (valittava yksi tutkinnonosa)
o Huolinta
o Logistiikkapalvelun myynti ja asiakaspalvelu
o Operatiivisten hankintojen valmistelut ja toteuttaminen
o Palvelulogistiikan kehittämissuunnitelman laatiminen
o Perehdyttäminen ja työnopastaminen palvelulogistiikan tehtäviin
o Varastotyön tekeminen luvanvaraisessa varastossa
o Vaarallisten aineiden varastointi ja käsittely
o Tutkinnon osa toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta

Koulutus ja tutkinto suoritetaan työn ohessa.

Kustannukset

Koulutusmaksu on 350 €.

Koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuksena, jolloin opiskelijan ei tarvitse maksaa koulutusmaksua. Lisätietoa oppisopimuksesta www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

HAKUPALVELUT

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika
ma–to klo 10–15.30
pe ja aattopäivinä klo 10–14

Aika

-