Laajuus

Opintojen laajuus on 150 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 1 – 2 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Palvelulogistiikan ammattitutkinto varastologistiikan osaamisalalla on tarkoitettu henkilölle, joka työskentelee varastoalan työtehtävissä ja jolla on vähintään noin kahden vuoden kokemus varastoalan työtehtävistä. Koulutus ja tutkinto suoritetaan työn ohessa.

Varastologistiikan osaamisalan suorittanut voi toimia työntekijänä, toimihenkilönä ja itsenäisenä yrittäjänä varastoalalla. Hän voi toimia varastotyöntekijänä, logistiikkatyöntekijänä, varastonhoitajana, työnopastajana, varastomyyjänä tai tiiminvetäjänä mm. teollisuuden, kaupan, julkisen, kuljetus- ja huolinta-alan varastoissa.

Mikäli olet työttömänä tai työttömyysuhan alainen, tähän koulutukseen on mahdollista hakeutua myös TE-palveluiden kautta tästä linkistä: https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/691932?searchPhrase=palvelulogis&…

Kelpoisuusvaatimukset

Varastolan työtehtävissä toimiminen ja vähintään kahden vuoden työkokemus varastoalalta.

Hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai kielitaitoa ei ole muuten voitu todentaa, kutsutaan kielikokeeseen. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: www.gradia.fi/kielikoe

Kuvaus

Palvelulogistiikan ammattitutkinto on 1.1.2018 alkaen voimaan tullut uusi tutkinto, joka korvaa varastoalan ammattitutkinnon.

Koulutuksen tavoitteena on syventää osaamista varastoalan työtehtävissä ja varastotoimintaan vaikuttavista tekijöistä. Tutkinnon suorittanut ymmärtää miten tilaustoimitusketju toimii ja tuntee varaston ohjauksen periaatteet ja keskeisiä mittareita. Varastologistiikan osaamisalan suorittaneella on hyvä osaaminen varastoalan perustyötehtävissä (vastaanotto-, säilytys-, keräily-, pakkaus-, lähetys-, inventointi- ja trukkityön tekeminen sekä työssä syntyvien jätteiden lajittelu). Hän käyttää varastotyössä tarvittavia koneita ja laitteita sujuvasti ja turvallisesti. Hän osaa hyödyntää varastotyössä tarvittavia sähköisiä verkkopalveluita. Tutkinnon suorittanut osaa suunnitella työtään siten, että hän ottaa huomioon varastoinnin osana yrityksen tilaus-toimitusketjua. Tutkinnon suorittajan muu osaaminen riippuu siitä, minkä valinnaisen tutkinnon osan hän suorittaa.

Seuraava ryhmä alkaa 31.8.2020. Lisätietoja koulutuksesta antaa Jari Vanhala, 040 341 5004, etunimi.sukunimi@gradia.fi

Rakenne

Koulutuksen sisältö
• Varastotyön tekeminen
• Ensiapukoulutus
• Trukkikorttikoulutus
• Varastotyön suunnittelu
• Tietotekniikka
• Tieto- ja työturvallisuus
• Tilaustoimitusketju ja toimituslausekkeet
• Varastonohjaus
• Perehdyttäminen

Tutkintorakenne
Pakolliset tutkinnonosat
o Varastotyön tekeminen
o Varastotyön suunnittelu
Valinnaiset tutkinnon osat (valittava yksi tutkinnonosa)
o Huolinta
o Logistiikkapalvelun myynti ja asiakaspalvelu
o Operatiivisten hankintojen valmistelut ja toteuttaminen
o Palvelulogistiikan kehittämissuunnitelman laatiminen
o Perehdyttäminen ja työnopastaminen palvelulogistiikan tehtäviin
o Varastotyön tekeminen luvanvaraisessa varastossa
o Vaarallisten aineiden varastointi ja käsittely
o Tutkinnon osa toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta

Koulutus ja tutkinto suoritetaan työn ohessa.

Monta tapaa opiskella

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS, jossa sovitaan opinnot, opiskelutavat sekä mahdolliset tukitoimet. Opintosi koostuvat lähi- tai verkko-opinnoista, erilaisista oppimistehtävistä, projekteista sekä työssäoppimisesta. Työpaikalla suoritettavat opinnot sovitaan työpaikan kanssa koulutussopimuksella. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä. Lisätietoja oppisopimuksesta: https://www.gradia.fi/oppisopimus

Kustannukset

Koulutusmaksu on 350 €.

Koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuksena, jolloin opiskelijan ei tarvitse maksaa koulutusmaksua. Lisätietoa oppisopimuksesta www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

HAKUPALVELUT

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika
22.6.–31.7. ma–pe klo 09–12

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet