Jyväskylän Lyseon lukio

Lyseolla on vahva akateeminen perinne ja laadukas opetus. Siellä  jokaisella on omat vahvuutensa mutta yhteiset voimavarat. Lyseosta jokainen löytää oman paikkansa.

IB Diploma Programme

Preparing students for effective participation in a rapidly evolving world

 

 

IB world school logo

LUMA2020-kehittämiskoulu

Päätavoite on tukea innostusta ja opiskelumotivaatiota matematiikassa, luonnontieteissä ja teknologiassa.

LUMA2020-hankkeen logo