Lukiossa opiskelu

Lukiokoulutus antaa opiskelijalle laaja-alaisen yleissivistyksen ja hyvät valmiudet jatkaa opintojaan ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Mikä lukio on?

Lukio-opintojen laajuus on vähintään 150 opintopistettä. Määrä muodostuu sekä pakollisista että valinnaisista opintojaksoista. Lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa lukiodiplomi kuvataiteessa, liikunnassa, musiikissa ja tanssissa. Tavallisesti lukio-opinnot suoritetaan kolmessa vuodessa, mutta opiskeluaikaa on mahdollista pidentää esimerkiksi kolmeen ja puoleen tai neljään vuoteen.

Lukio on muutakin kuin opiskelua, ja Gradia-lukioissa toivommekin, että lukiovuosista muodostuisi ikimuistoinen osa nuoruutta. Kannustamme opiskelijoita osallistumaan yhteisiin tapahtumiin ja projekteihin, joissa on mahdollisuus löytää samoja mielenkiinnon kohteita jakavia kavereita. Lukion perinteisiin kuuluvat myös vuosittain järjestettävät juhlat, kuten vanhojentanssit ja penkkarit.

Lukiossa opiskelija suunnittelee opintonsa ohjatusti yhdessä opinto-ohjaajan kanssa oman kiinnostuksensa sekä jatko-opintosuunnitelmien ja urahaaveidensa näkökulmasta. Suunnitelmaa päivitetään lukio-opintojen edetessä. Lukion päätteeksi opiskelija suorittaa ylioppilastutkinnon osallistumalla ylioppilaskokeisiin. Ylioppilastutkintoon vaaditaan vähintään viiden oppiaineen ylioppilaskokeen hyväksytty suorittaminen.

Lukiossa opiskellaan vaihtelevin opiskelumenetelmin ja sovelletaan opittua myös yli oppiainerajojen. Opinnoissa kehitetään valmiuksia jatko-opintoihin, työelämään, yrittäjyyteen, aktiiviseen kansalaisuuteen ja kansainvälisyyteen. Laaja-alaisen osaamisen alueet, kuten hyvinvointiosaaminen, vuorovaikutus, eettisyys ja ympäristöosaaminen tai globaali- ja kulttuuriosaaminen kulkevat läpi kaikkien oppiaineiden. Lukio-opintojen tarkoituksena on tukea opiskelijoiden kasvua sekä tarjota eväitä itsensä kehittämiseen ja elinikäiseen oppimiseen.