Laajuus

Opintojen laajuus on 150 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. yksi vuosi, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Vähittäiskaupan eri tehtävissä työskenteleville:

• myyjille
• tuoteryhmävastaaville
• henkilöille, joissa on potentiaalia kasvaa vähittäiskaupan asiantuntijoiksi työn ja opintojen avulla

Kelpoisuusvaatimukset

Opiskelu tapahtuu työn ohella oppisopimuksella. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä, ja sen voi aloittaa joustavasti. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi ja jotka eivät ole toimittaneet riittävää todistusta kielitaidostaan, kutsutaan kielikokeeseen. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: www.gradia.fi/kielikoe.

Kuvaus

Henkilöstö ratkaisee organisaation menestyksen. Sitoutunut ja osaava henkilöstö vaikuttaa ratkaisevasti mm. yrityksen tuloksellisuuteen ja asiakastyytyväisyyteen. Vähittäiskaupan asiantuntijakoulutuksen sisällöt on suunniteltu tarjoamaan kaupan
henkilöstölle syventävää osaamista – koulutus keskittyy liiketoiminnan kannalta oleellisiin teemoihin.

Opiskelija saa uusia ulottuvuuksia omaan työhönsä koulutuksen myötä. Hän oppii ymmärtämään syvällisesti työnsä merkityksen organisaatiolle ja näkemään työnsä tulokset.

Vähittäiskaupan asiantuntijakoulutuksen avulla opiskelija oppii ymmärtämään liiketoiminnan lainalaisuuksia, saa osaamista kannattavuuden seurantaan ja analysointiin sekä oivaltaa kaupan globaalienkin trendien seuraamisen tärkeyden

Rakenne

Koulutuksessa suoritetaan liiketoiminnan ammattitutkinnon myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisala (150 osp).

Sisältöinä mm.

• Organisaation liiketoimintamalli & strategia
• Kaupan tuloksellisuus ja kannattavuus
• Tavoitteellinen asiakaspalvelu ja myyntityö
• Tuoteryhmän hallinta ja valikoiman optimointi
• Työssä tarvittavat työvälineohjelmat ja digitaidot

Koulutus on räätälöity vastaamaan vähittäiskaupan osaamistarpeita.

Monta tapaa opiskella

Koulupäiviä on n. 1–3 kuukaudessa ja opintoaika on noin yksi vuosi.

Koulutus suoritetaan oppisopimuskoulutuksena. Lisätietoja oppisopimuksesta: Anna Taipale, anna.taipale(a)gradia.fi, puh. 040 341 5195 tai www.gradia.fi/oppisopimus.

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS, jossa sovitaan opinnot, opiskelutavat sekä mahdolliset tukitoimet. Koulutus sisältää vuorovaikutteista lähi- ja etäopetusta. Pääpaino on työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa. Koulutukseen sisältyy ammattiosaamisen näytöt alan työtehtävissä.

Kustannukset

Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle maksutonta.

Jatko-opintomahdollisuudet

Jatko-opintokelpoisuus ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Valmistuttuasi voit jatkokouluttautua esimerkiksi tradenomiksi hakemalla ammattikorkeakouluun.

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
ma, ke, to klo 9-12, 12.30-15, ti 10-12, 12.30-14, pe 9-12


 

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Paikkakunta

Jyväskylä