Koulutuksen tiedot

Koulutusala

Musiikki

Paikkakunta

Jyväskylä

Toteutusaika

-

Opiskelutapa

Lähiopiskelu

Laajuus

180 osaamispistettä, 2–3 vuotta.

Hakuaika

Ei hakua tällä hetkellä

Hakeutuminen

Koulutukseen haetaan yhteishaussa Opintopolussa.

Hakuajat

  • 20.2.-19.3.2024

Kenelle

Elätkö musiikista ja elääkö musiikki sinussa? Haluatko opiskella muusikoksi tai musiikkiteknologiksi? Tee unelmastasi totta ja opiskele musiikkialan perustutkinto Gradiassa.

Gradiassa saat opiskella Suomalaisella musiikkikampuksella, ja pääset osallistumaan musiikkikampusyhteistyönä toteutettaviin produktioihin, kuten orkestereihin ja musikaaleihin. Saat opinnoista hyvän pohjan musiikkialan jatko-opinnoille.

Opiskeluasi rikastuttavat paikalliset, valtakunnalliset ja kansainväliset yhteistyöverkostot sekä EduFutura-yhteistyö.

Kuvaus

Musiikkialan perustutkinnossa on kaksi osaamisalaa: muusikko ja musiikkiteknologi.

Muusikon tutkinnon voi suorittaa pääaineena joko pop/jazz-instrumentti, klassinen instrumentti, hip hop tai musiikkiteatteri. Opiskelu antaa sinulle valmiuksia niin muusikkona toimimiseen kuin jatko-opintoihin hakeutumiseenkin. Opiskeluympäristönä on ainutlaatuinen Suomalainen musiikkikampus ja monialainen Gradia.

Musiikkiteknologian osaamisalassa opiskellaan muun muassa musiikkituotantoa ja live-äänentoistoa. Muusikon tutkinnon voi suorittaa Gradia Jyväskylässä pääaineena joko pop/jazz-instrumentti, klassinen instrumentti, hip hop ja musiikkiteatteri.

Hip hop koulutus on tarkoitettu kaikille biittinikkareille, DJ:lle ja räppäreille, jotka haluavat syventää tietojaan ja taitojaan hip hop -kulttuurin parissa. Hip hop -muusikon opinnot sisältävät mm. DJ-toimintaa, rap-lyriikkaa ja musiikintuotantoa.

Musiikkiteatterin koulutus toteutetaan yhteistyössä paikallisten teatterialan toimijoiden kanssa. Koulutuksessa kehitetään muusikon opintojen lisäksi musiikkiteatterilaulun, tanssin sekä ilmaisun taitoja. Opinnot sisältävät mm. lauluopintoja, ensemble-työskentelyä, näyttelijäntyön- sekä liikeilmaisun opintoja. Opetus on pääosin ryhmäopetusta ja opintoihin sisältyy paikallisten teatterialan toimijoiden projekteja.

Musiikkiteknologian osaamisalalta valmistuttuasi osaat käyttää äänentoistolaitteita sekä soveltuvia työtapoja ja työvälineitä elektronisen musiikin tekemiseen ja käyttämiseen. Musiikkiteknologina osaat äänittää musiikkia ja toimia äänitystehtävissä. Osaat viimeistellä tallenteet ja esitellä niitä kohderyhmille sekä markkinoida omaa osaamistasi. Osaat myös tunnistaa musiikin tyylilajeja ja rakenteita, ja käyttää musiikkiteknologista osaamistasi musiikillisessa ilmaisussa. Musiikkiteknologi on musiikin alan moniosaaja ja vahva käytännön työn tekijä musiikin laajassa verkostossa.

Koulutuksen sisältö

Ammatilliset tutkinnon osat muusikon ja musiikkiteknologin koulutuksiin 145 osp:
Kaikille pakollinen tutkinnon osa 15 osp
• Musiikkialan toimintaympäristössä toimiminen 15 osp

Muusikko, Musiikin osaamisalan pakolliset tutkinnon osat 85 osp
• Musiikin esityskokoonpanossa toimiminen 30 osp
• Instrumenttitaitojen kehittäminen ja musiikin esittäminen 30 osp
• Musiikin hahmottaminen ja musiikkiohjelmiston valmistaminen 25 osp

Musiikkiteknologi, musiikkiteknologian osaamisalan pakolliset tutkinnon osat 85 osp
• Äänentoistolaitteiston käyttäminen 30 osp
• Äänittäminen 30 osp
• Musiikkiteknologia ja musiikillinen ilmaisu 25 osp

Valinnaiset tutkinnon osat (45 osp), esimerkiksi
• Solistina toimiminen 15 osp
• Säveltäminen 15 osp
• Laulunkirjoittaminen 15 osp
• Musiikkialan esityksen tai tapahtuman toteuttaminen 15 osp
• Yhtyeen, kuoron tai orkesterin jäsenenä toimiminen 15 osp
• Musiikkitallenteen tuotantoprosessissa toimiminen 15 osp
• Musiikkitallenteen valmistaminen 15 osp
• Studiolaitteiston käyttäminen 15 osp
• Sovittaminen ja soitintaminen 15 osp
• Äänentoistojärjestelmän käyttäminen 15 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Opintosi koostuvat lähi- tai verkko-opinnoista, erilaisista oppimistehtävistä, projekteista sekä työssäoppimisesta. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jota päivitetään koko koulutuksen ajan.

Kustannukset

Muusikko-opiskelija tarvitsee oman instrumentin. Pop/jazz-laulajat tarvitsevat oman mikrofonin ja piuhan, jotka voidaan hankkia myös yhteistilauksena opintojen alkaessa. Muita opintojen aikana tarvittavia välineitä ovat mahdolliset musiikin hahmottamiseen liittyvät tehtäväkirjat tai monisteet sekä yhteisissä opinnoissa tai kahden tutkinnon opinnoissa tarvittavat oppikirjat.

Oma tietokone ja omat musiikkiohjelmistot ovat hyödylisiä, mutta eivät välttämättömiä. Koulun IT-tila on opiskelijoiden käytössä. Instrumenttiharjoittelu on keskeinen osa muusikoksi kasvamista ja oppilaitoksemme tarjoaa mahdollisuuden omaan instrumenttiharjoitteluun ja opintojen alkaessa opiskelija voi lunastaa kulkukortin opintojen ajaksi.

Peruskoulusta keväällä 2023 valmistuneet opiskelijat kuuluvat laajennetun oppivelvollisuuden piiriin. Nämä opiskelijat saavat maksutta opiskeluajalleen käyttöönsä opinnoissa tarvittavat oppimateriaalit, sekä muut välttämättömät opiskeluun tarvittavat työasut ja -välineet. Erityisvälineet, kuten soittimet tai urheiluvälineet, opiskelijat hankkivat jatkossakin itse. Opetus ja ruokailu ovat kaikille perustutkinto-opiskelijoille maksuttomia.

Koulutuksen osoite

Suomalainen musiikkikampus, Pitkäkatu 18-22, 40700 Jyväskylä

Lisää koulutuksesta

Palsta 1/2

Opiskelua musiikkialalla

Janette ja Reetta opiskelevat Gradiassa muusikoiksi. Parhaita juttuja musiikkialassa ovat heidän mielestään ainakin nämä:

  • monia eri linjoja, kuten pop/jazz, klassinen, musiikkiteatteri, hiphop ja musiikkiteknologia
  • pääsee kehittämään omaa osaamista tai taitoja muusikkona
  • paljon monitaitoisia ja inspiroivia ihmisiä ja muusikoita, joihin tutustua ja joilta voi oppia paljon – niin musiikin alalta kuin itsestäänkin
  • ja ennen kaikkea: 

Paljon keikkoja niin koulussa kuin sen ulkopuolella!

Palsta 2/2

Monta tapaa opiskella

Gradiassa voit yhdistää opiskelun ja tavoitteellisen urheilun. Urheiluvalmennus mahdollistaa harjoittelun eritasoisille urheilijoille – aina seuratasosta maajoukkuetasoon. Urheilijoiden opintopolku rakentuu oman tason mukaan. Ilmoita yhteishaun hakulomakkeella, että olet kiinnostunut urheilijan ammatillisesta koulutuksesta ja vastaa hakulomakkeelle aukeaviin Urheilijan lisätietokysymykseen.

Kaksoistutkinnossa opiskelet samanaikaisesti ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon. Kaksoistutkinto-opiskelijana sinun on tärkeä olla aktiivinen ja omatoiminen, sillä opiskelu vaatii sitoutumista ja itseohjautuvuutta. Opinnot antavat sinulle hyvät valmiudet työelämään ja jatko-opintoihin.

Gradian opiskelijana – niin lukiolaisena kuin ammattiin opiskelevana – voit tehdä Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston opintoja. EduFutura Jyväskylä tarjoaa opiskelijoille monipuoliset mahdollisuudet joustaviin opintopolkuihin ja ristiinopiskeluun. Korkeakouluopintojen avulla pääset tutustumaan korkeakoulujen eri aloihin ja siihen, millaista on opiskella korkeakoulussa.

Gradiassa jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus kehittää yrittäjyysosaamista osana lukion ja ammatillisen koulutuksen opintoja. Yrittäjyysopinnot ovat hyödyllinen valinta jokaiselle, joka haluaa pärjätä tulevaisuuden työelämässä tai päivittää osaamistaan työelämän aikana.

Kysy lisää, autamme mielellämme!

Gradia hakupalvelut