Laajuus

Opintojen laajuus on 60 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 5 kuukautta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti .

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Tule syventämään ammattitaitoasi muistihoitotyössä. Tarjoamme ikääntyvien parissa työskenteleville sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille koulutuksen, jossa voit päivittää muistihoitotyön osaamistasi. Voit suorittaa koulutuksen oman työsi ohessa.

Muistioireisen tai muistisairaan ihmisen tukeminen- tutkinnon osa on osa Vanhustyön erikoisammattitutkintoa. Halutessasi voit jatkaa opintoja suorittamalla koko tutkinnon.

Hakeutuminen

Jatkuvassa haussa Gradiaan voi hakeutua opiskelemaan ympäri vuoden. Hakuajat vaihtelevat koulutuksittain. Tähän koulutukseen haku on tällä hetkellä suljettu. Päivitämme hakuajan tälle sivulle, kun seuraava koulutuksen aloitus- ja hakuaika on tiedossa. Voit tutustua jatkuvan haun käytänteisiin tarkemmin: https://www.gradia.fi/jatkuva-haku

Kelpoisuusvaatimukset

Muistioireisen tai muistisairaan ihmisen tukeminen- tutkinnon osan suorittaminen edellyttää sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilön (Valviran rekisterissä) koulutusta.

Hakijat haastatellaan ennen opintojen aloittamista. Sinulle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa huomioidaan aikaisempi osaamisesi. Opintojesi kesto määritellään tässä yhteydessä.

Vanhustyön erikoisammattitutkinnon tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista määrätään Opetushallituksen määräyksessä Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa (Määräys 9.5.2018 OPH-5-2018).

Tällä alalla noudatetaan tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä (SORA-lainsäädäntö). Sinulta voidaan pyytää terveydentilaasi koskevia tietoja opiskelijaksi ottamisen arviointia ja päätöksentekoa varten milloin tahansa hakeutumisvaiheen aikana. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppimaan/sora-lainsaadanto

Hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi ja jotka eivät ole toimittaneet riittävää todistusta kielitaidostaan, kutsutaan kielitaidon arviointiin. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: https://www.gradia.fi/kielitaidon-arviointi

Kuvaus

Työn kehittäminen on teemana läpi koko koulutuksen. Lähiopiskelupäivissä käsitellään seuraavia sisältöjä:
• aivoterveys, muisti ja ikääntyminen sekä muistisairaudet
• muistisairaan ihmisen kokonaistilanteen arviointi
• muistisairasta ihmistä koskevat ajantasaiset säädökset, suositukset sekä palvelut
• muistisairaan ihmisen kohtaaminen
• muistisairaan ihmisen elämän mielekkyyden edistäminen sekä asuin- ja toimintaympäristön ja teknologian mahdollisuudet osallisuuden tukemisessa
• muistisairaan ihmisen ravitsemus ja lääkehoito

Rakenne

Muistioireisen tai muistisairaan ihmisen tukeminen- tutkinnon osa on yksi pakollisista tutkinnon osista Vanhustyön erikoisammattitutkinnon Muistioireisen tai muistisairaan ihmisen elämän tukemisen osaamisalasta (Muistihoitaja, EAT).

Monta tapaa opiskella

Opinnot sisältävät kuusi lähipäivää, verkko-opintoja, itsenäistä opiskelua sekä työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Opiskeluun sisältyy omaa työyhteisöä kehittäviä tehtäviä. Tutkinnon osassa vaadittava ammattitaito osoitetaan näytössä, joka järjestetään työpaikallasi.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä, ja sen voi aloittaa joustavasti. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Tavoitteellisen urheilun ja opiskelun pystyy yhdistämään Gradiassa: www.gradia.fi/oppimaan/urheilijana-gradiassa.

Gradian opiskelijana voit tehdä myös Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston opintoja. EduFutura Jyväskylä tarjoaa opiskelijoille monipuoliset mahdollisuudet joustaviin opintopolkuihin ja ristiinopiskeluun. Lisätietoa: https://edufutura.fi/

Kustannukset

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot ovat maksullisia. Tämän koulutuksen opiskelijamaksu on tutkinnon osassa 290€ ja koko tutkinnossa 590€. Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle maksutonta.

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
ma, ke, to klo 9-12, 12.30-15, ti 10-12, 12.30-14, pe 9-12


 

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Paikkakunta

Jyväskylä