Laajuus

Opintojen laajuus on 60 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 5 kuukautta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti .

Aika

-

Hakuaika

-

Kenelle

Tule syventämään ammattitaitoasi muistihoitotyössä. Tarjoamme ikääntyvien parissa työskenteleville sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille koulutuksen, jossa voit päivittää muistihoitotyön osaamistasi. Voit suorittaa koulutuksen oman työsi ohessa.

Muistioireisen tai muistisairaan ihmisen tukeminen -tutkinnon osa on osa Vanhustyön erikoisammattitutkintoa. Halutessasi voit jatkaa opintoja suorittamalla koko tutkinnon.

Hakeutuminen

Hakijat haastatellaan ennen opintojen aloittamista. Jokaiselle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa huomioidaan hakijan aiempi osaaminen. Opintojen kesto määritellään tässä yhteydessä.

Kelpoisuusvaatimukset

Muistioireisen tai muistisairaan ihmisen tukeminen -tutkinnon osan suorittaminen edellyttää sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilön (Valviran rekisterissä) koulutusta.

Tällä alalla noudatetaan tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä (SORA-lainsäädäntö). Sinulta voidaan pyytää terveydentilaasi koskevia tietoja opiskelijaksi ottamisen arviointia ja päätöksentekoa varten milloin tahansa hakeutumisvaiheen aikana. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppimaan/sora-lainsaadanto

Hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai kielitaitoa ei ole muuten voitu todentaa, kutsutaan kielikokeeseen. Kielikoe pidetään 11.6.2021. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: www.gradia.fi/kielikoe

Kuvaus

Työn kehittäminen on teemana läpi koko koulutuksen. Lähiopiskelupäivissä käsitellään seuraavia sisältöjä
• aivoterveys, muisti ja ikääntyminen sekä muistisairaudet
• muistisairaan ihmisen kokonaistilanteen arviointi
• muistisairasta ihmistä koskevat ajantasaiset säädökset, suositukset sekä palvelut
• muistisairaan ihmisen kohtaaminen
• muistisairaan ihmisen elämän mielekkyyden edistäminen sekä asuin- ja toimintaympäristön ja teknologian mahdollisuudet osallisuuden tukemisessa
• muistisairaan ihmisen ravitsemus ja lääkehoito

Rakenne

Muistioireisen tai muistisairaan ihmisen tukeminen -tutkinnon osa on yksi pakollisista tutkinnon osista Vanhustyön erikoisammattitutkinnon, Muistioireisen tai muistisairaan ihmisen elämän tukemisen -osaamisalasta (Muistihoitaja, EAT).

Monta tapaa opiskella

Opinnot sisältävät kuusi lähipäivää (24.8, 21.-22.9., 12.10.,16.11. ja 14.12.), verkko-opintoja, itsenäistä opiskelua sekä työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Opiskeluun sisältyy omaa työyhteisöä kehittäviä tehtäviä. Tutkinnon osassa vaadittava ammattitaito osoitetaan näytössä, joka järjestetään työpaikallasi.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä, ja sen voi aloittaa joustavasti. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Tavoitteellisen urheilun ja opiskelun pystyy yhdistämään Gradiassa: www.gradia.fi/oppimaan/urheilijana-gradiassa.

Gradian opiskelijana voit tehdä myös Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston opintoja. EduFutura Jyväskylä tarjoaa opiskelijoille monipuoliset mahdollisuudet joustaviin opintopolkuihin ja ristiinopiskeluun. Lisätietoa: https://edufutura.fi/

Kustannukset

300 €

Oppisopimuskoulutus on maksuton opiskelijalle ja työnantajalle.

HAKUPALVELUT

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika ja chat
ma, ke, to klo 09–15
ti, pe klo 10–14

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Aika

-

Paikkakunta

Jyväskylä