Laajuus

Opintojen laajuus on 150 osaamispistettä.
Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 1 – 1,5 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Kiinnostaako sinua mielenterveys- ja päihdetyö? Tarvitsetko osaamiseesi päivitystä, laajentamista tai syventämistä? Voit suorittaa koko tutkinnon tai tutkinnon osia monimuoto-opintoina. Opintoihin sisältyy myös työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Voit olla työsuhteessa tai työpaikalle voidaan tehdä koulutus- tai oppisopimus. Voit aloittaa opintosi joustavasti oman aikataulusi mukaan. Seuraavan kerran opinnot alkavat 21.10.2019.

Kelpoisuusvaatimukset

Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto soveltuu henkilöille, joilla on vähintään perustiedot ja taidot sekä kokemusta työskentelystä mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden kanssa sekä henkilöille, jotka täyttävät opiskelijaksi hakeutuvan terveydentilavaatimukset.

Kaikki hakijat kutsutaan valintahaastatteluun.

Hakijan on tarvittaessa oltava valmis toimittamaan terveydentilaa koskevat tiedot oppilaitokseen.

Kuvaus

Suoritettuasi mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinnon voit toimia mielenterveys- ja päihdetyön ammatillisessa asiakastyössä ehkäisevässä, kuntouttavassa, hoidollisessa, toipumista edistävässä, haittoja vähentävässä tai asumispalveluja tukevassa työssä sosiaali- ja terveysalalla.

Rakenne

Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta (100 osaamispistettä) ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta (50 osaamispistettä).
Pakolliset tutkinnon osat
- Ammatillisuuden toteuttaminen mielenterveys- ja päihdetyössä
(50 osp)
- Lähi- ja läheisverkostoissa toimiminen (50 osp)

Valinnaiset tutkinnon osat, joista on valittava vähintään 50 osaamispistettä
- Digitaalisessa vuorovaikutuksessa toimiminen (25 osp)
- Laajentuvassa yhteisössä toimiminen (25 osp)
- Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmien käyttäminen (25 osp)

Toisena valinnaisena tutkinnon osana voi suorittaa vähintään 25 osaamispisteen laajuisen tutkinnon osan ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta.

Monta tapaa opiskella

Opinnot sisältävät lähiopetusta, itsenäistä opiskelua, verkko-opintoja ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Opiskelusi etenevät joustavasti henkilökohtaisen suunnitelmasi mukaisesti. Voit suorittaa myös yksittäisiä tutkinnon osia.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Kustannukset

500 € (mahdollisuus maksaa kahdessa erässä)

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto antaa sinulle yleisen kelpoisuuden ammattikorkeakoulu-opintoihin.

HAKUPALVELUT

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika
ma–to klo 10–15.30
pe ja aattopäivinä klo 10–14

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Paikkakunta

Jyväskylä