Laajuus

Opintojen laajuus on 150 osaamispistettä.
Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 1 – 1,5 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Kiinnostaako sinua mielenterveys- ja päihdetyö? Tarvitsetko osaamiseesi päivitystä, laajentamista tai syventämistä? Opiskele mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto tai sen osia. Voit opiskella koko tutkinnon tai tutkinnon osia monimuoto-opintoina.

Hakeutuminen

Koulutukseen on jatkuva haku. Seuraavat opintojen aloituspäivät ovat 19.4.2023 ja 15.8.2023.

Kelpoisuusvaatimukset

Koulutukseen hakeutuvalta edellytetään aikaisempia sosiaali- ja terveysalan opintoja, työkokemusta alalta tai muulla tavoin hankittua osaamista, esim. vapaaehtoistyöstä.

Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto soveltuu henkilöille, joka on soveltuva alalle ja motivoitunut alan opintoihin.

Tällä alalla noudatetaan tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä (SORA-lainsäädäntö). Sinulta voidaan pyytää terveydentilaasi koskevia tietoja opiskelijaksi ottamisen arviointia ja päätöksentekoa varten milloin tahansa hakeutumisvaiheen aikana. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppimaan/sora-lainsaadanto.

Kaikki hakijat kutsutaan valintahaastatteluun.

Hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi ja jotka eivät ole toimittaneet riittävää todistusta kielitaidostaan, kutsutaan seuraavaan mahdolliseen kielitaidon arviointiin. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: https://www.gradia.fi/kielitaidon-arviointi

Kuvaus

Suoritettuasi mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinnon voit toimia mielenterveys- ja päihdetyön ammatillisessa asiakastyössä ehkäisevässä, kuntouttavassa, hoidollisessa, toipumista edistävässä, haittoja vähentävässä tai asumispalveluja tukevassa työssä sosiaali- ja terveysalalla.

Rakenne

Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta (100 osp) ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta (50 osp).

Pakolliset tutkinnon osat
• Ammatillisuuden toteuttaminen mielenterveys- ja päihdetyössä 50 osp
• Lähi- ja läheisverkostoissa toimiminen 50 osp

Valinnaiset tutkinnon osat, joista on valittava vähintään 50 osp
• Digitaalisessa vuorovaikutuksessa toimiminen 25 osp
• Laajentuvassa yhteisössä toimiminen 25 osp
• Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmien käyttäminen 25 osp

Toisena valinnaisena tutkinnon osana voi suorittaa vähintään 25 osaamispisteen laajuisen tutkinnon osan ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta.

Monta tapaa opiskella

Opinnot sisältävät lähiopetusta, itsenäistä opiskelua, verkko-opintoja ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Lähiopetukseen voi osallistua myös etäyhteydellä. Opiskelusi etenevät joustavasti henkilökohtaisen suunnitelmasi mukaisesti. Voit opiskella myös yksittäisiä tutkinnon osia. Koulutus on mahdollista suorittaa päätoimisesti opiskellen tai työn ohella tilanteesi mukaan.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä, ja sen voi aloittaa joustavasti. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Tavoitteellisen urheilun ja opiskelun pystyy yhdistämään Gradiassa: www.gradia.fi/oppimaan/urheilijana-gradiassa.

Gradian opiskelijana voit tehdä myös Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston opintoja. EduFutura Jyväskylä tarjoaa opiskelijoille monipuoliset mahdollisuudet joustaviin opintopolkuihin ja ristiinopiskeluun. Lisätietoa: https://edufutura.fi/

Kustannukset

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot ovat maksullisia. Tämän koulutuksen opiskelijamaksu on koko tutkinnossa 490€ ja tutkinnon osassa 190€. Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle maksutonta.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto antaa sinulle yleisen kelpoisuuden ammattikorkeakoulu-opintoihin.

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
ma, ke, to klo 9-12, 12.30-15, ti 10-12, 12.30-14, pe 9-12


 

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Paikkakunta

Jyväskylä