Laajuus

Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 2 – 3 vuotta henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Aika

-

Hakuaika

Yhteishaku

Kenelle

Liiketoiminnan perustutkinto on monipuolinen ja työelämän arvostama tutkinto. Tutkinto soveltuu peruskoulun tai ylioppilastutkinnon suorittaneille. Merkonomikoulutus sopii sinulle, joka olet palveluhenkinen, oma-aloitteinen ja yritteliäs.

Kelpoisuusvaatimukset

Peruskoulun päättötodistus tai vastaava todistus.

Hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai kielitaitoa ei ole muuten voitu todentaa, kutsutaan kielikokeeseen. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: www.gradia.fi/kielikoe

Kuvaus

Koulutuksessa opit kehittämään myönteisen palvelukokemuksen asiakkaalle viestintä- ja vuorovaikutustaitoja sekä kielitaitoasi hyödyntäen. Opit talousajattelua ja kannattavan liiketoiminnan periaatteita, tietojärjestelmien ja työvälineohjelmien käyttöä, sekä digitaalisten kanavien hyödyntämistä vaikkapa markkinoinnissa.

Liiketoiminnan osaajia tarvitaan elinkeinoelämän kaikilla aloilla eri työtehtävissä. Valmistuttuasi merkonomiksi voit työskennellä esimerkiksi asiakaspalvelun, myynnin, toimistopalvelujen tai taloushallinnon työtehtävissä. Liiketoiminnan perustutkinto antaa hyvät valmiudet toimia alalla kuin alalla.

Rakenne

Liiketoiminnan perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Pakolliset tutkinnon osat 55 osp:
- Asiakaspalvelu 20 osp
- Tuloksellinen toiminta 20 osp
- Työyhteisössä toimiminen 20 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 60-90 osp:
- Asiakkuuksien hoitaminen 30 osp
- Finanssipalvelut 30 osp
- Henkilöstön tukipalvelut 15 osp
- Kirjanpito 30 osp
- Kirjaston tieto- ja opastamispalvelut 30 osp
- Kirjastopalveluissa toimiminen 30 osp
- Laskutus ja reskontra 15 osp
- Logistiikkapalvelut 15 osp
- Markkinointiviestintä ja sisällöntuotanto 30 osp
- Myynti 30 osp
- Palkanlaskenta 30 osp
- Palvelumuotoilu 15 osp
- Projektissa toimiminen 15 osp
- Tapahtumatuotanto 15 osp
- Tilinpäätöskirjaukset 15 osp
- Yrityksessä toimiminen 15 osp
- Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp
- Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 5 osp
- Huippuosaajana toimiminen 15 osp
- Tutkinnon osa toisesta ammatillisesta pt:sta, at:sta tai eat:sta 5-15 osp
- Korkeakouluopinnot 5-15 osp
- Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, lukio-opintoja tai muita jatko-opintovalmiuksia tukevia opintola 1-25 osp
- Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa 5-15 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp:
- Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
- Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
- Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Monta tapaa opiskella

Opiskelu on käytännönläheistä, sillä asioita opitaan paljon tekemällä, mm. tehtävien, tiimityöskentelyn ja projektien kautta. Lähiopetuksen ja teoriaopetuksen lisäksi oppimista ja osaamista kartutetaan työelämässä. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOKS), jota päivitetään koko koulutuksen ajan.

Tavoitteellisen urheilun ja opiskelun pystyy yhdistämään Gradiassa: www.gradia.fi/oppimaan/urheilijana-gradiassa.

Kahden tutkinnon opinnoissa opiskellaan samanaikaisesti ammatillinen perustutkinto ja ylioppilastutkinto: www.gradia.fi/oppimaan/kahden-tutkinnon-opinnot.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin. Valmistuttuasi merkonomiksi voit kouluttautua esimerkiksi tradenomiksi (AMK) tai kauppatieteiden maisteriksi (KTM).

Kun olet hankkinut alan osaamista työelämässä, voit hakeutua suorittamaan esimerkiksi yrittäjän ammattitutkinnon tai liiketoiminnan ammattitutkinnon.

HAKUPALVELUT

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika
ma–to klo 10–15.30
pe ja aattopäivinä klo 10–14

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Aika

-

Paikkakunta

Jyväskylä