Laajuus

Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on tyypillisesti n. 2 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Sinulla on työkokemusta mekaanisesta metsäteollisuudesta ja mahdollisesti puuteollisuuden ammattitutkinto. Haluat syventää osaamistasi alalla.

Kelpoisuusvaatimukset

Koulutukseen valitaan saha- tai puulevyteollisuudessa työsuhteessa olevia henkilöitä.

Hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai kielitaitoa ei ole muuten voitu todentaa, kutsutaan kielikokeeseen. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: https://www.gradia.fi/kielikoe

Kuvaus

Mekaanisen metsäteollisuuden osaamisalan suorittanut osaa toimia valintojensa mukaan mekaanisen metsäteollisuuden työnjohto-, suunnittelu- ja kehittämistehtävissä. Hänellä on hyvä kokonaisnäkemys tuotantoprosessista, raaka-aineesta sekä loppukäytön asettamista vaatimuksista tuotteelle.

Mekaanisen metsäteollisuuden osaamisalan suorittanut voi toimia sahateollisuuden, sahatavaran jatkojalostuksen tai puulevyteollisuuden työnopastustehtävissä, kehitysprojektien työtehtävissä, vuorovastaavana tai asiantuntijatehtävissä.

Koulutukseen kuuluu olennaisena osana työssäoppiminen, joka järjestetään alan tuotantolaitoksilla.

Rakenne

Pakolliset tutkinnon osat, 60 osp:
Mekaanisen metsäteollisuuden tuotantolaitoksessa toimiminen, 60 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 120 osp:
Tuotannon kehittäminen mekaanisessa metsäteollisuudessa, 40 osp
Tuotannonsuunnittelu mekaanisessa metsäteollisuudessa, 40 osp
Työturvallisuuden ja ympäristöasioiden kehittäminen mekaanisessa metsäteollisuudessa,40 osp
Sivutuoteprosessien kehittäminen mekaanisessa metsäteollisuudessa, 40 osp
Perehdyttäminen ja työnopastus puuteollisuudessa, 40 osp
Henkilöstön osaamisen kehittäminen puuteollisuudessa, 40 osp
Tutkinnon osa tai osia ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta, 40 osp
Tutkintoon voi sisällyttää ammatillisen tutkinnon osan tai osia ammattitutkinnosta enintään 40 osaamispisteen laajuisesti.
Tutkinnon osa tai osia erikoisammattitutkinnosta, 40 osp
Tutkintoon voi sisällyttää tutkinnon osan tai osia erikoisammattitutkinnosta enintään 40 osaamispisteen laajuisesti.

Monta tapaa opiskella

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuuntelma eli HOKS, jossa sovitaan tarvitsemasi opinnot, opiskelutavat sekä mahdolliset tukitoimet. Opiskeleminen on joustavaa ja huomioi opiskelijan elämäntilanteet.

Kustannukset

400 €

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto antaa sinulle jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

HAKUPALVELUT

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika
ma–to klo 10–15.30
pe ja aattopäivinä klo 10–14

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Paikkakunta

Jyväskylä