Laajuus

Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on tyypillisesti n. 2 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Sinulla on työkokemusta mekaanisesta metsäteollisuudesta ja mahdollisesti puuteollisuuden ammattitutkinto. Haluat syventää osaamistasi alalla.

Kelpoisuusvaatimukset

Koulutukseen valitaan saha- tai puulevyteollisuudessa työsuhteessa olevia henkilöitä.

Hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi ja jotka eivät ole toimittaneet riittävää todistusta kielitaidostaan, kutsutaan seuraavaan mahdolliseen kielikokeeseen. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: www.gradia.fi/kielikoe.

Kuvaus

Mekaanisen metsäteollisuuden osaamisalan suorittanut osaa toimia valintojensa mukaan mekaanisen metsäteollisuuden työnjohto-, suunnittelu- ja kehittämistehtävissä. Hänellä on hyvä kokonaisnäkemys tuotantoprosessista, raaka-aineesta sekä loppukäytön asettamista vaatimuksista tuotteelle.

Mekaanisen metsäteollisuuden osaamisalan suorittanut voi toimia sahateollisuuden, sahatavaran jatkojalostuksen tai puulevyteollisuuden työnopastustehtävissä, kehitysprojektien työtehtävissä, vuorovastaavana tai asiantuntijatehtävissä.

Koulutukseen kuuluu olennaisena osana työssäoppiminen, joka järjestetään alan tuotantolaitoksilla.

Rakenne

Pakolliset tutkinnon osat 60 osp
• Mekaanisen metsäteollisuuden tuotantolaitoksessa toimiminen 60 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 120 osp
• Tuotannon kehittäminen mekaanisessa metsäteollisuudessa 40 osp
• Tuotannonsuunnittelu mekaanisessa metsäteollisuudessa 40 osp
• Työturvallisuuden ja ympäristöasioiden kehittäminen mekaanisessa metsäteollisuudessa 40 osp
• Sivutuoteprosessien kehittäminen mekaanisessa metsäteollisuudessa 40 osp
• Perehdyttäminen ja työnopastus puuteollisuudessa 40 osp
• Henkilöstön osaamisen kehittäminen puuteollisuudessa 40 osp
• Tutkinnon osa tai osia ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta 40 osp
• Tutkintoon voi sisällyttää ammatillisen tutkinnon osan tai osia ammattitutkinnosta enintään 40 osaamispisteen laajuisesti.
• Tutkinnon osa tai osia erikoisammattitutkinnosta 40 osp
• Tutkintoon voi sisällyttää tutkinnon osan tai osia erikoisammattitutkinnosta enintään 40 osaamispisteen laajuisesti.

Monta tapaa opiskella

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuuntelma eli HOKS, jossa sovitaan tarvitsemasi opinnot, opiskelutavat sekä mahdolliset tukitoimet. Opiskeleminen on joustavaa ja huomioi opiskelijan elämäntilanteet.

Kustannukset

400 €. Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle maksutonta.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto antaa sinulle jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
ma, ke,to klo 9-15, ti ja pe klo 10-14


 

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Paikkakunta

Jyväskylä