Laajuus

Opintojen laajuus on yksilöllinen ja riippuu henkilön aiemasta osaamisesta, sekä valituista tutkinnon osista.

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Maarakennusalalla työskentelevät tai yrittäjänä toimivat henkilöt, joilla on pitkä ja monipuolinen työkokemus alalta.

Kelpoisuusvaatimukset

Hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi ja jotka eivät ole toimittaneet riittävää todistusta kielitaidostaan, kutsutaan seuraavaan mahdolliseen kielikokeeseen. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: www.gradia.fi/kielikoe.

Kuvaus

Maarakennusalan erikoisammattitutkinnon suorittanut hoitaa ammattialansa monipuoliset työtehtävät itsenäisesti vaativissakin toimintaympäristöissä.

Koulutuksen avulla on mahdollista täydentää puuttuvia tai vanhentuneita pätevyyksiä sekä suorittaa tarvittavat lupakortit.

Rakenne

Maarakennusalan erikoisammattitutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta tutkinnon osasta ja seitsemästä valinnaisesta tutkinnon osasta.

Koko tutkinnon suorittaminen edellyttää kahden pakollisen osan ja kahden valinnaisen tutkinnon osan suorittamista maarakennusalan yrityksessä

Monta tapaa opiskella

Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa määritellään tarvittavan koulutuksen tavoitteet ja kesto.
Koulutus on mahdollista suorittaa joustavasti työn ohessa tai oppisopimuskoulutuksena.

Kustannukset

Koulutusmaksu 350 €

Jatko-opintomahdollisuudet

Tyypilliset jatko-opinnot: Tekniikan erikoisammattitutkinto, Johtamisen erikoisammattitutkinto

HAKUPALVELUT

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika ja chat
ma, ke, to klo 09–15
ti, pe klo 10–14

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Paikkakunta

Laukaa