Laajuus

Opintojen laajuus on 150 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 1 – 1,5 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Aika

-

Hakuaika

-

Kenelle

HUOM! Hakuaikaa on jatkettu 23.8. saakka.

Työskenteletkö tai onko tavoitteesi tulevaisuudessa työskennellä assistentti- tai sihteeritehtävissä?

Opintojen ajaksi hakijan tulee hankkia alan työpaikka tai työssäoppimispaikka, jossa mahdollistuu tutkinnon suorittaminen. Tarvittaessa autamme työssäoppimispaikan löytämisessä. Voit hakeutua opiskelemaan myös tutkinnon osia.

Liiketoiminnan ammattitutkinto liiketoiminnan palveluiden osaamisala korvaa 1.1.2019 alkaen aiemman Sihteerin ammattitutkinnon.

Kelpoisuusvaatimukset

Tutkinnon suorittaminen edellyttää soveltuvaa ammatillista perustutkintoa (merkonomi) tai vastaavan tasoisia tietoja ja taitoja. Työkokemus sihteerin tai assistentin työtehtävistä on eduksi.

Hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai kielitaitoa ei ole muuten voitu todentaa, kutsutaan kielikokeeseen. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: www.gradia.fi/kielikoe

Kuvaus

Liiketoiminnan ammattitutkinnon suorittajalla on asiakaslähtöistä liiketoimintaosaamista, viestintä- ja vuorovaikutusosaamista, kielitaitoa sekä talouden hallinnan osaamista. Hän käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa tarkoituksenmukaisesti ja toimii erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä. Hän verkostoituu ammatillisesti ja kehittää suunnitelmallisesti liiketoiminnan osaamistaan. Hänellä on valmiudet yrittäjyyteen ja lähiesimiestehtäviin. Tutkinnon suorittaneen osaaminen vaihtelee osaamisaloittain sekä valinnaisten tutkinnon osien mukaan.

Liiketoiminnan palveluiden osaamisalan suorittaneella on osaamista toimia erilaisissa assistentti- ja sihteeritehtävissä erikokoisissa yrityksissä tai organisaatioissa. Hän osaa hoitaa organisaation sisäiset ja ulkoiset asiakaspalvelutilanteet ja pystyy tuottamaan viestinnällisesti selkeitä asiakirjoja. Hän osaa käyttää erilaisia tietolähteitä ja verkostoja tiedon hankinnassa ja hallitsee työssään tarvittavat tietojärjestelmät. Sihteeri osaa toimia lainsäädännön ja oman organisaation arkistointiohjeiden mukaisesti. Tutkinnon suorittaneella on laaja-alaiset taidot työskennellä joustavasti erilaisissa sihteerin tehtävissä sekä edellytykset ylläpitää ja kehittää ammattitaitoaan.

Rakenne

Liiketoiminnan ammattitutkinnon liiketoiminnan palveluiden osaamisala muodostuu yhdestä pakollisesta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta. Toinen valinnaisista valitaan ryhmästä I ja toinen ryhmästä II.

Pakollinen tutkinnon osa 30 osp
Liiketoiminnan tehtävissä toimiminen

Valinnaiset tutkinnon osat I
Assistentti- ja sihteerityön palvelut 60 osp

Valinnaiset tutkinnon osat II
Henkilöstöpalvelut 60 osp
Perehdyttäminen ja työnopastaminen 60 osp
Projektinhallinta 60 osp
Terveydenhuollon sihteeripalvelut 60 osp
Asiakaskokemuksen kehittäminen ja palvelumuotoilu 60 osp

Monta tapaa opiskella

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS, jossa sovitaan opinnot, opiskelutavat sekä mahdolliset tukitoimet. Opintosi koostuvat lähi- tai verkko-opinnoista, erilaisista oppimistehtävistä, projekteista sekä työssäoppimisesta. Työpaikalla suoritettavat opinnot sovitaan työpaikan kanssa koulutussopimuksella.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Kustannukset

Koulutusmaksu 500€.

Jatko-opintomahdollisuudet

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto.
Jatko-opintokelpoisuus ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Valmistuttuasi voit jatkokouluttautua esimerkiksi tradenomiksi hakemalla ammattikorkeakouluun.

HAKUPALVELUT

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika
ma–to klo 10–15.30
pe ja aattopäivinä klo 10–14

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Aika

-

Paikkakunta

Jyväskylä