Laajuus

Opintojen laajuus on 150 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on noin 1 vuosi, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Liiketoiminnan ammattitutkinto on juuri oikea valinta sinulle, joka nautit asiakaspalvelusta ja tiimityöstä, haluat varmistaa paikkasi työmarkkinoilla, olet joustava työaikojen ja työtehtävien suhteen sekä haluat oppia koko ajan uutta. Alalla työskentely vaatii innostunutta otetta ja positiivista asennetta.

Opintojen ajaksi hakijan tulee hankkia alan työpaikka tai työssäoppimispaikka, jossa mahdollistuu tutkinnon suorittaminen. Tarvittaessa autamme työssäoppimispaikan löytämisessä.

Hakeutuminen

Koulutuksen seuraava yhteinen starttipäivä on 20.9.2022. Koulutukseen on jatkuva haku ja opintojen aloittaminen on mahdollista yksilöllisen suunnitelman mukaan. Mikäli voisit opiskella oppisopimuksella, otathan yhteyttä työelämäkoordinaattoriin ennen hakemista.

Kelpoisuusvaatimukset

Koulutus sopii liiketoiminnan alalla jo työskenteleville henkilöille, joilla on alan perustutkinto (merkonomi) tai henkilöille, joilla on aiempaa työkokemusta yhdeltä tai useammalta tutkintoon sisältyvältä osa-alueelta. Tutkinnon suorittaminen edellyttää alalle soveltuvaa työpaikkaa, työssäoppimispaikkaa tai oppisopimuspaikkaa.

Hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi ja jotka eivät ole toimittaneet riittävää todistusta kielitaidostaan, kutsutaan seuraavaan mahdolliseen kielikokeeseen. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: www.gradia.fi/kielikoe.

Kuvaus

Myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisalassa opiskelija suunnittelee ja toteuttaa markkinointia sekä myyntiä, seuraa toimenpiteiden tuloksellisuutta ja kehittää asiakaskokemusta.

Myynnin ja asiakaspalvelun suunnittelu ja totuttaminen -tutkinnon osan koulutuksen aikana kehität osaamistasi suunnitelmallisesta myynti- ja asiakaspalvelutyöstä. Opit suunnittelemaan myynti- ja asiakaspalvelutyötä huomioiden aikataulut, eri asiakasryhmät ja lainsäädännön. Opit kartoittamaan asiakkaan tilanteen ja tarpeet sekä käsittelemään asiakaspalautetta ja hoitamaan reklamaatioita. Opit seuraamaan myynnin toimenpiteiden tuloksellisuutta, keräämään palautetta ja kehittämään asiakaskokemusta.

Markkinointiviestinnän toimeksianto -tutkinnon osan koulutuksen aikana kehität osaamistasi suunnitelmallisen ja tavoitteellisen markkinointiviestinnän eri osa-alueilla. Opit suunnittelemaan markkinointiviestinnän toimenpiteitä huomioiden aikataulut, eri asiakasryhmät ja sisällöntuotannon tekniset vaatimukset. Opit ymmärtämään markkinointiviestintästrategioita, hyödyntämään analytiikkaa osana markkinointiviestinnän suunnittelua ja toteutusta, toimimaan eri viestintäkanavissa sekä arvioimaan tehtyjen toimenpiteiden vaikuttavuutta.

Tutustu virtuaalitilaan, jossa esitellään koulutuksen sisältöjä, tiloja sekä opiskelijoiden kokemuksia: https://hub.link/JrRgE6L.

Rakenne

Liiketoiminnan ammattitutkinnon myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisala muodostuu yhdestä pakollisesta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta. Toinen valinnaisista valitaan ryhmästä I ja toinen ryhmästä II.

Pakollinen tutkinnon osa 30 osp
• Liiketoiminnan tehtävissä toimiminen

Valinnaiset tutkinnon osat I, 60 osp
• Markkinointiviestinnän toimeksianto 60 osp
• Myynnin ja asiakaspalvelun suunnittelu ja toteuttaminen 60 osp

Valinnaiset tutkinnon osat II, 60 osp
• Asiakashankinta 60 osp
• Asiakaskokemuksen kehittäminen ja palvelumuotoilu 60 osp
• Projektinhallinta 60 osp
• Tuoteryhmätyöskentely 60 osp

Monta tapaa opiskella

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS, jossa sovitaan opinnot, opiskelutavat sekä mahdolliset tukitoimet. Opintosi koostuvat lähi- tai verkko-opinnoista, erilaisista oppimistehtävistä, projekteista sekä työssäoppimisesta. Työpaikalla suoritettavat opinnot sovitaan työpaikan kanssa koulutussopimuksella.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä, ja sen voi aloittaa joustavasti. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Tavoitteellisen urheilun ja opiskelun pystyy yhdistämään Gradiassa: www.gradia.fi/oppimaan/urheilijana-gradiassa.

Gradian opiskelijana voit tehdä myös Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston opintoja. EduFutura Jyväskylä tarjoaa opiskelijoille monipuoliset mahdollisuudet joustaviin opintopolkuihin ja ristiinopiskeluun. Lisätietoa: https://edufutura.fi/

Kustannukset

Opiskelijamaksu: koko tutkinto 390€, tutkinnon osa 190€. Oppisopimuskoulutus ja koulutussopimuksella opiskelu on opiskelijalle maksutonta.

Jatko-opintomahdollisuudet

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto.
Jatko-opintokelpoisuus ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Valmistuttuasi voit jatkokouluttautua esimerkiksi tradenomiksi hakemalla ammattikorkeakouluun.

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
26.6.-29.7. ma-pe:
puhelin klo 9 - 12, chat klo 13 - 15


 

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Paikkakunta

Jyväskylä