Laajuus

Opintojen laajuus on 150 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on noin 1 vuosi, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Liiketoiminnan ammattitutkinto on juuri oikea valinta sinulle, joka nautit asiakaspalvelusta ja tiimityöstä, haluat varmistaa paikkasi muuttuvilla työmarkkinoilla, olet joustava työaikojen ja työtehtävien suhteen sekä haluat oppia koko ajan uutta. Uskallat ottaa haltuun 2020-luvun digitaaliset työvälineet ja palvelukanavat.

Opiskelijapalautetta Liiketoiminnan ammattitutkinnon opinnoista:
- ”Opetus oli nykyaikaista, vuorovaikutteista ja työelämälähtöistä - tykkäsin!”
- ”Tuli paljon uusia näkökulmia jo ennalta tuttuihin aihepiireihin.”
- ”Näyttöprosessin ketteryys ja arkityöhön limittyminen oli positiivinen yllätys. Oli kiva ottaa uudet opit käyttöön heti omassa työssä.”

Opiskelijoilta edellytetään alan työpaikka, työssäoppimispaikkaa, oppisopimuspaikkaa tai toimit yrittäjänä. Opintoja voi tehdä omaehtoisena koulutuksena tai oppisopimuksella.

Hakeutuminen

Koulutuksen seuraava yhteinen aloitusajankohta on syys/lokakuu 2023. Tarkempi ajankohta varmistuu helmikuun aikana.

Koulutukseen on jatkuva haku ja opintojen aloittaminen on mahdollista yksilöllisen suunnitelman mukaan. Mikäli voisit opiskella oppisopimuksella, otathan yhteyttä työelämäkoordinaattoriin ennen hakemista.

Kelpoisuusvaatimukset

Koulutus sopii liiketoiminnan alalla jo työskenteleville henkilöille, joilla on alan perustutkinto (merkonomi) tai henkilöille, joilla on aiempaa työkokemusta yhdeltä tai useammalta tutkintoon sisältyvältä osa-alueelta. Tutkinnon suorittaminen edellyttää alalle soveltuvaa työpaikkaa, työssäoppimispaikkaa tai oppisopimuspaikkaa.

Hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi ja jotka eivät ole toimittaneet riittävää todistusta kielitaidostaan, kutsutaan seuraavaan mahdolliseen kielitaidon arviointiin. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: https://www.gradia.fi/kielitaidon-arviointi

Kuvaus

Koulutuksen aikana kehität osaamistasi asiakasymmärryksestä, monikanavaisuudesta, valikoiman hallinnasta sekä liiketoimintaosaamisesta. Opit suunnittelemaan myynti- ja asiakaspalvelutyötä huomioiden aikataulut, eri asiakasryhmät ja lainsäädännön. Opit kartoittamaan asiakkaan tilanteen ja tarpeet sekä käsittelemään asiakaspalautetta ja hoitamaan reklamaatioita. Opit seuraamaan systemaattisesti myynnin toimenpiteiden tuloksellisuutta, keräämään palautetta ja kehittämään asiakaskokemusta.

Koulutuksen pääpaino on työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa. Koulutuksessa keskitytään myös digitaitojen vahvistamiseen. Koulutus sisältää noin kaksi lähiopetuspäivää kuukaudessa. Koulutuksen kesto on noin yksi vuosi.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma.

Koulutuspäivien teemoja ovat mm.
- Liiketoimintamalli
- Vastuullinen toiminta
- Kustannusrakenne
- Asiakasymmärrys ja -kokemus
- Vuorovaikutus työelämässä
- Ammatillinen kehittyminen
- Myynnin toimintaympäristö
- Tavoitteellinen myyntityö
- Valikoiman kehittäminen
- Asiakassuhteiden kehittäminen
- Brändi ja visuaalinen yrityskuva

Tutustu virtuaalitilaan, jossa esitellään koulutuksen sisältöjä, tiloja sekä opiskelijoiden kokemuksia: https://hub.link/JrRgE6L

Rakenne

Liiketoiminnan ammattitutkinnon myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisala muodostuu yhdestä pakollisesta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta. Toinen valinnaisista valitaan ryhmästä I ja toinen ryhmästä II.

Pakollinen tutkinnon osa 30 osp
• Liiketoiminnan tehtävissä toimiminen

Valinnaiset tutkinnon osat I, 60 osp
• Myynnin ja asiakaspalvelun suunnittelu ja toteuttaminen 60 osp

Valinnaiset tutkinnon osat II, 60 osp
• Asiakashankinta 60 osp
• Asiakaskokemuksen kehittäminen ja palvelumuotoilu 60 osp
• Projektinhallinta 60 osp
• Tuoteryhmätyöskentely 60 osp

Monta tapaa opiskella

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS, jossa sovitaan opinnot, opiskelutavat sekä mahdolliset tukitoimet. Opintosi koostuvat lähi- tai verkko-opinnoista, erilaisista oppimistehtävistä, projekteista sekä työssäoppimisesta. Työpaikalla suoritettavat opinnot sovitaan työpaikan kanssa koulutussopimuksella.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä, ja sen voi aloittaa joustavasti. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Jos olet kiinnostunut tai sinulla on kysyttävää koulutuksesta, ole yhteydessä: Opettaja Maiju Syvänperä, puh. 040 341 6305, maiju.syvanpera(a)gradia.fi.

Tavoitteellisen urheilun ja opiskelun pystyy yhdistämään Gradiassa: www.gradia.fi/oppimaan/urheilijana-gradiassa.

Gradian opiskelijana voit tehdä myös Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston opintoja. EduFutura Jyväskylä tarjoaa opiskelijoille monipuoliset mahdollisuudet joustaviin opintopolkuihin ja ristiinopiskeluun. Lisätietoa: https://edufutura.fi/

Kustannukset

Opiskelijamaksu: koko tutkinto 390€, tutkinnon osa 190€. Oppisopimuskoulutus ja koulutussopimuksella opiskelu on opiskelijalle maksutonta.

Jatko-opintomahdollisuudet

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto.
Jatko-opintokelpoisuus ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Valmistuttuasi voit jatkokouluttautua esimerkiksi tradenomiksi hakemalla ammattikorkeakouluun.

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
ma, ke, to klo 9-12, 12.30-15, ti 10-12, 12.30-14, pe 9-12


 

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Paikkakunta

Jyväskylä