Aika

-

Hakuaika

-

Kenelle

HAKUAIKAA JATKETTU 15.10.2019 ASTI!

Onko haaveenasi kouluttaa kuljettajia turvallisempaan tulevaisuuteen?

Koulutus sopii erilaisista koulutus- ja työtaustoista tuleville eli aiempaa työkokemusta liikennealalta et tarvitse. Tärkeintä on, että olet kiinnostunut liikenneopetuksesta. Tämän koulutuksen avulla voit työllistyä autokouluun tai ammatilliseen oppilaitokseen.

Kelpoisuusvaatimukset

Hakijan tulee täyttää seuraavat hakukelpoisuuden kriteerit:
• Hakija on koulutuksen alkaessa täyttänyt vähintään 21 vuotta ja täyttää koulutuksen aikana 23 vuotta
• Hakijalla on vähintään B-luokan ajokortti, joka on ollut voimassa vähintään 3 vuotta
• Hakija täyttää ryhmän 2 ajokortin terveysvaatimukset
• Hakijan oma ajotaito on riittävällä tasolla
• Hakija on henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella sopiva liikenneopettajaksi.

Kuvaus

Koulutus alkaa 13.1.2020 ja koulutuksen kesto on n. 2 vuotta. Hakeutuneet kontaktoidaan kahden viikon sisällä hakemuksen jättämisestä.

Opiskelu on päätoimista, joten koulutuksen suorittaminen työn ohella ei ole mahdollista. Opiskelu on käytännönläheistä ja työelämässä oppimisella on iso rooli koulutuksessa. Opiskelu rakentuu siten, että ensimmäiset n. neljä kuukautta keskittyy lähiopiskeluun oppilaitoksessa sisältäen kuitenkin ns. työharjoittelujaksoja. Huhti/toukokuussa 2020 suoritetaan ensimmäinen pakollinen tutkinnon osa. Osan hyväksytysti suoritettuaan opiskelija saa oppilaitoksen myöntämän opetusharjoitteluluvan.

Tämän jälkeen opiskelu pääpaino siirtyy työssä tapahtuvaan oppimiseen joko autokoulussa tai ajokorttikoulutusta tarjoavassa oppilaitoksessa. 'Harjoittelupaikan' hankkimisesta omalta kotiseudultasi vastaat itse, mutta autamme tarvittaessa. Suosittelemme autokoulutoimintaan tutustumista jo ennen hakemuksen jättämistä. Eduksi katsotaan, mikäli harjoittelusta on alustavasti keskusteltu autokoulun tai oppilaitoksen kanssa ja asiasta on vapaamuotoinen kirjallinen todistus. Ilmoita mahdollisesta 'harjoittelupaikasta' hakemuksessasi. Paikka itsessään ei kuitenkaan takaa opiskelupaikkaa. Jos hakemuksen jättövaiheessa sinulla ei vielä ole työelämässä oppimisen paikkaa, voit täydentää hakemustasi hakuajan puitteissa laittamalla viestiä terhi.mononen@gradia.fi.

Valintakokeet järjestetään hakemusten perusteella esivalinnassa valituille 16.9.2019 alkaen. Panosta siis hakemukseesi ja myy itsesi meille! Valintakokeiden tarkemmasta aikataulusta tiedotetaan valittuja henkilökohtaisesti. Kaikkia koulutukseen hakeutuneita tullaan tiedottamaan esivalinnan tuloksista ja mahdollisesta valintakokeisiin pääsemisestä.

LISÄTIETOJA: HUOM! Vastuuopettaja muutettu 20.8.2019. Opettaja Eero Hintikka (eero.hintikka@gradia.fi , 040 341 6214) tai opintosihteeri Terhi Mononen (terhi.mononen@gradia.fi , 040 341 6413)

Rakenne

Perusopinnot (AM- ja B-luokkien opetus):
• Lainsäädäntö
• Kasvatustiede
• Psykologia (yleinen ja liikennepsykologia)
• Pedagogiikka (yleinen ja liikennepedagogiikka)
• Didaktiikka
• Viestintä
• Esiintymistaito
• Virtuaali- ja simulaattoriopetus
• Liikenneturvallisuus
• Ajoneuvotekniikka

Erikoistumisopinnoissa opiskelija voi suuntautua:
• moottoripyöräkouluttajaksi
• raskaiden ajokorttiluokkien kouluttajaksi
• kuljettajatutkintojen vastaanottajaksi
• ammatillisen kuljettajakoulutuksen opettajaksi
• ammattipätevyyskouluttajaksi
• autokoulutoimintojen johtamiseen ja yrittäjyyteen
• ekologisen liikkumisen kouluttajaksi
• mopokouluttajaksi.

Koulutus sisältää teoria- ja käytännön opintoja oppilaitoksessa, työssäoppimista 'harjoittelupaikassa' sekä näytöt.

Monta tapaa opiskella

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS, jossa sovitaan opinnot, opiskelutavat sekä mahdolliset tukitoimet. Opintosi koostuvat lähi- tai verkko-opinnoista, erilaisista oppimistehtävistä, projekteista sekä työssäoppimisesta. Työpaikalla suoritettavat opinnot sovitaan työpaikan kanssa koulutussopimuksella. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä. Lisätietoja oppisopimuksesta: https://www.gradia.fi/oppisopimus

Kustannukset

Koulutus on maksullista ja opiskelijan Gradialle maksama omavastuuosuus määrittyy valittavien valinnaisten tutkinnonosion mukaan. Opiskelijan omavastuukustannukset ovat n. 300 € per tutkinnon osa. Kokotutkinnon saavuttamiseksi tarvitaan neljä tutkinnon osaa. Valittaessa tutkinnon osa 'Ajokokeen vastaanottajana toimiminen' laskuttaa ulkopuolinen toimija oppilaan ohjaamisesta ja tämä synnyttää opiskelijalle lisäkustannuksia (n. 700 €).

HAKUPALVELUT

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika
ma–to klo 10–15.30
pe ja aattopäivinä klo 10–14

Aika

-

Paikkakunta

Jyväskylä