Laajuus

Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 1,5 – 2 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Aika

-

Hakuaika

-

Kenelle

Onko haaveenasi kouluttaa kuljettajia turvallisempaan tulevaisuuteen?

Koulutus sopii erilaisista koulutus- ja työtaustoista tuleville eli aiempaa työkokemusta liikennealalta et tarvitse. Tärkeintä on, että olet kiinnostunut liikenneopetuksesta. Tämän koulutuksen avulla voit työllistyä autokouluun tai ammatilliseen oppilaitokseen.

Hakeutuminen

HUOM! Maalis-toukokuulle sovitut valintakoeajat tullaan siirtämään poikkeustilan vuoksi kesäkuulle 2020. Henkilöihin, joille aika on jo varattu ko. ajalle, otetaan yhteyttä sähköpostitse.

Valintakoeaikataulu (1 pv/hlö);
-12.-13.2.2020 (15.1.2020 mennessä tulleet hakemukset)
-16.-17.3.2020 (20.2.2020 mennessä tulleet hakemukset) PERUTTU
-6.-7.4.2020 (20.3.2020 mennessä tulleet hakemukset) PERUTTU
-6.-7.5.2020 (20.4.2020 mennessä tulleet hakemukset) PERUTTU
-15.-18.6.2020 (31.5.2020 mennessä tulleet hakemukset)

Muutokset mahdollisia!

Kelpoisuusvaatimukset

Hakijan tulee täyttää seuraavat hakukelpoisuuden kriteerit:
• Hakijalla tulee olla sujuva suomen kielen taito
• Hakija on koulutuksen alkaessa täyttänyt vähintään 21 vuotta ja täyttää koulutuksen aikana 23 vuotta
• Hakijalla on vähintään B-luokan ajokortti, joka on ollut voimassa vähintään 3 vuotta
• Hakija täyttää ryhmän 2 ajokortin terveysvaatimukset
• Hakijan oma ajotaito on riittävällä tasolla
• Hakija on henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella sopiva liikenneopettajaksi.

Hakijat kutsutaan valintakokeeseen. Valintakokeiden aikataulusta tiedotetaan valittuja henkilökohtaisesti puhelimitse.

Hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai kielitaitoa ei ole muuten voitu todentaa, kutsutaan kielikokeeseen. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: www.gradia.fi/kielikoe

Tällä alalla noudatetaan tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Sinulta voidaan pyytää terveydentilaasi koskevia tietoja opiskelijaksi ottamisen arviointia ja päätöksentekoa varten milloin tahansa hakeutumisvaiheen aikana. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppimaan/sora-lainsaadanto

Kuvaus

Opiskelu on päätoimista, joten koulutuksen suorittaminen työn ohella ei ole mahdollista. Opiskelu on käytännönläheistä ja työelämässä oppimisella on iso rooli koulutuksessa. Opiskelu rakentuu siten, että ensimmäiset n. neljä kuukautta keskittyy lähiopiskeluun oppilaitoksessa sisältäen kuitenkin ns. työharjoittelujaksoja. Tämän jälkeen suoritetaan ensimmäinen pakollinen tutkinnon osa, jonka hyväksytysti suoritettuaan opiskelija saa oppilaitoksen myöntämän opetusharjoitteluluvan.

Opiskelun pääpaino siirtyy opetusharjoitteluluvan saamisen jälkeen työssä tapahtuvaan oppimiseen joko autokoulussa tai ajokorttikoulutusta tarjoavassa oppilaitoksessa. Harjoittelupaikan hankkimisesta opiskelija vastaa itse.

Suosittelemme autokoulutoimintaan tutustumista jo ennen hakemuksen jättämistä. Eduksi katsotaan, mikäli harjoittelupaikasta on alustavasti sovittu autokoulun tai oppilaitoksen kanssa. Mahdollisesta harjoittelupaikasta tulee aina ilmoittaa hakemuksessa. Harjoittelupaikka itsessään ei kuitenkaan takaa opiskelupaikkaa. Jos hakemuksen jättövaiheessa ei vielä ole harjoittelupaikkaa, voi hakemusta täydentää hakuajan puitteissa osoitteeseen terhi.mononen@gradia.fi .

Panosta siis hakemukseesi ja myy itsesi meille!

LISÄTIETOJA: Vastuuopettaja Timo Hanhimäki (timo.hanhimaki@gradia.fi , 040 341 6260) tai opintosihteeri Terhi Mononen (terhi.mononen@gradia.fi , 040 341 6413)

Rakenne

Perusopinnot (AM- ja B-luokkien opetus):
• Asiakasneuvonta
• Lainsäädäntö
• Kasvatustiede
• Psykologia (yleinen ja liikennepsykologia)
• Pedagogiikka (yleinen ja liikennepedagogiikka)
• Didaktiikka
• Viestintä- ja vuorovaikutustaidot
• Virtuaali-, simulaattori ja rataopetus
• Työturvallisuus
• Ajoneuvotekniikka

Erikoistumisopinnoissa opiskelija voi suuntautua:
• moottoripyöräkouluttajaksi
• raskaiden ajokorttiluokkien kouluttajaksi
• kuljettajatutkintojen vastaanottajaksi
• ammatillisen kuljettajakoulutuksen opettajaksi
• ammattipätevyyskouluttajaksi
• autokoulutoimintojen johtamiseen ja yrittäjyyteen
• ekologisen liikkumisen kouluttajaksi
• mopokouluttajaksi.

Koulutus sisältää teoria- ja käytännön opintoja oppilaitoksessa, työssäoppimista 'harjoittelupaikassa' sekä näytöt.

Monta tapaa opiskella

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS, jossa sovitaan opinnot, opiskelutavat sekä mahdolliset tukitoimet. Opintosi koostuvat lähi- tai verkko-opinnoista, erilaisista oppimistehtävistä, projekteista sekä työssäoppimisesta. Työpaikalla suoritettavat opinnot sovitaan työpaikan kanssa koulutussopimuksella.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387

Kustannukset

Koulutus on maksullista ja opiskelijan Gradialle maksama omavastuuosuus määrittyy valittavien valinnaisten tutkinnonosion mukaan. Opiskelijan omavastuukustannukset ovat n. 300 € per tutkinnon osa. Kokotutkinnon saavuttamiseksi tarvitaan neljä tutkinnon osaa. Valittaessa tutkinnon osa 'Ajokokeen vastaanottajana toimiminen' laskuttaa ulkopuolinen toimija oppilaan ohjaamisesta ja tämä synnyttää opiskelijalle lisäkustannuksia (n. 700 €).

HAKUPALVELUT

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika
ma–to klo 10–15.30
pe ja aattopäivinä klo 10–14

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Aika

-

Paikkakunta

Jyväskylä