Laajuus

Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 1,5 – 2 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Aika

-

Hakuaika

-

Kenelle

Onko haaveenasi kouluttaa kuljettajia turvallisempaan tulevaisuuteen?

Koulutus sopii erilaisista koulutus- ja työtaustoista tuleville eli aiempaa työkokemusta liikennealalta et tarvitse. Tärkeintä on, että olet kiinnostunut liikenneopetuksesta. Tämän koulutuksen avulla voit työllistyä autokouluun tai ammatilliseen oppilaitokseen.

Hakeutuminen

Koulutuksen haku- ja aloitusajat ovat:
• 9.5.2023 – 1.12.2023, opinnot alkavat 8.1.2024.

Valintakokeita järjestetään porrastetusti hakuajan aikana ja valintakoepäivä sovitaan hakijan kanssa henkilökohtaisesti. Valinnat tehdään valintakokeiden perusteella. Valintakokeissa on käytössä pisteytys, jonka mukaan hakijoita arvioidaan. Valintakokeen pisteytys koostuu seuraavista osa-alueista: haastattelu (42 %), opetusnäyte (21 %), ajonäyte (21 %) ja kirjallinen tehtävä (16 %). Lisäksi huomioon pisteytyksessä otetaan ote ajoneuvoliikennerekisteristä, jossa ilmenevät rikkeet vähentävät pisteytystä. Hakija saa tuloksen kahden viikon sisällä valintakokeesta.

Hakija tulee valituksi koulutukseen, mikäli oppilaitoksen määrittämä pistemäärä ylittyy. Kun ryhmä on saatu täyteen, koulutushaku suljetaan.

Poikkeuksena prosessiin ovat henkilöt, joiden äidinkieli on muu kuin suomi. Heidät kutsutaan kielikokeeseen, jonka hyväksytysti suoritettuaan saa kutsun valintakokeeseen. Hylätty kielikoetulos estää valinnan koulutukseen. Mikäli hakijalla on osoittaa riittävä todistus suomen kielen taidostaan, ei kielikokeeseen tarvitse osallistua.

Kelpoisuusvaatimukset

Hakijan tulee täyttää seuraavat hakukelpoisuuden kriteerit:
• Hakijalla tulee olla sujuva suomen kielen luku- ja kirjoitustaito (opiskelijan tulee mm. pystyä lukemaan ja ymmärtämään lakitekstiä sekä laatimaan raportteja ja suunnitelmia)
• Hakija on koulutuksen alkaessa täyttänyt vähintään 21 vuotta ja täyttää koulutuksen aikana 23 vuotta
• Hakijalla on vähintään B-luokan ajokortti, joka on ollut voimassa vähintään 3 vuotta
• Hakija täyttää ryhmän 2 ajokortin terveysvaatimukset
• Hakijan oma ajotaito on riittävällä tasolla
• Hakija on henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella sopiva liikenneopettajaksi.

Hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi ja jotka eivät ole toimittaneet riittävää todistusta kielitaidostaan, kutsutaan kielitaidon arviointiin. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: https://www.gradia.fi/kielitaidon-arviointi

Tällä alalla noudatetaan tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä (SORA-lainsäädäntö). Sinulta voidaan pyytää terveydentilaasi koskevia tietoja opiskelijaksi ottamisen arviointia ja päätöksentekoa varten milloin tahansa hakeutumisvaiheen aikana. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppimaan/sora-lainsaadanto

Kuvaus

Opiskelu on käytännönläheistä ja työelämässä oppimisella on iso rooli koulutuksessa. Opintojen ensimmäiset neljä kuukautta keskittyvät lähiopiskeluun oppilaitoksessa sisältäen myös työharjoittelujaksoja. Tämän jälkeen suoritetaan ensimmäinen pakollinen tutkinnon osa, jonka hyväksytysti suoritettuaan opiskelija saa oppilaitoksen myöntämän opetusharjoitteluluvan. Opiskelun pääpaino siirtyy opetusharjoitteluluvan saamisen jälkeen työssä tapahtuvaan oppimiseen joko autokoulussa tai ajokorttikoulutusta tarjoavassa oppilaitoksessa. Harjoittelupaikan hankkimisesta opiskelija vastaa itse.

Suosittelemme autokoulutoimintaan tutustumista jo ennen hakemuksen jättämistä/valintakokeeseen tuloa. Eduksi katsotaan, mikäli harjoittelupaikasta on alustavasti sovittu autokoulun tai oppilaitoksen kanssa. Mahdollisesta harjoittelupaikasta tulee aina ilmoittaa hakemuksessa. Harjoittelupaikka itsessään ei kuitenkaan takaa opiskelupaikkaa. Jos hakemuksen jättövaiheessa ei vielä ole harjoittelupaikkaa, voi hakemusta täydentää hakuajan puitteissa osoitteeseen tytti.karenlampi@gradia.fi .

Opiskelu on päätoimista, joten koulutuksen suorittaminen työn ohella ei ole mahdollista.

Panosta siis hakemukseesi ja myy itsesi meille!

Lisätietoja koulutuksesta: Opettaja Timo Hanhimäki (timo.hanhimaki@gradia.fi, p. 040 341 6260)

Rakenne

Perusopinnot (AM- ja B-luokkien opetus):
• Asiakasneuvonta
• Lainsäädäntö
• Kasvatustiede
• Psykologia (yleinen ja liikennepsykologia)
• Pedagogiikka (yleinen ja liikennepedagogiikka)
• Didaktiikka
• Viestintä- ja vuorovaikutustaidot
• Virtuaali-, simulaattori ja rataopetus
• Työturvallisuus
• Ajoneuvotekniikka

Erikoistumisopinnoissa opiskelija voi suuntautua:
• moottoripyöräkouluttajaksi
• raskaiden ajokorttiluokkien kouluttajaksi
• kuljettajatutkintojen vastaanottajaksi
• ammatillisen kuljettajakoulutuksen opettajaksi
• ammattipätevyyskouluttajaksi
• autokoulutoimintojen johtamiseen ja yrittäjyyteen
• ekologisen liikkumisen kouluttajaksi
• mopokouluttajaksi.

Koulutus sisältää teoria- ja käytännön opintoja oppilaitoksessa, työssäoppimista 'harjoittelupaikassa' sekä näytöt.

Monta tapaa opiskella

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS, jossa sovitaan opinnot, opiskelutavat sekä mahdolliset tukitoimet. Opintosi koostuvat lähi- tai verkko-opinnoista, erilaisista oppimistehtävistä, projekteista sekä työssäoppimisesta. Työpaikalla suoritettavat opinnot sovitaan työpaikan kanssa koulutussopimuksella.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä ja sen voi aloittaa joustavasti. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387

Tavoitteellisen urheilun ja opiskelun pystyy yhdistämään Gradiassa: www.gradia.fi/oppimaan/urheilijana-gradiassa.

Gradian opiskelijana voit tehdä myös Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston opintoja. EduFutura Jyväskylä tarjoaa opiskelijoille monipuoliset mahdollisuudet joustaviin opintopolkuihin ja ristiinopiskeluun. Lisätietoa: https://edufutura.fi/

Kustannukset

Koulutus on maksullista ja opiskelijan Gradialle maksama omavastuuosuus määrittyy valittavien valinnaisten tutkinnonosion mukaan. Opiskelijan omavastuukustannukset ovat 290 € per tutkinnon osa. Kokotutkinnon saavuttamiseksi tarvitaan neljä tutkinnon osaa. Valittaessa tutkinnon osa 'Ajokokeen vastaanottajana toimiminen' laskuttaa ulkopuolinen toimija oppilaan ohjaamisesta ja tämä synnyttää opiskelijalle lisäkustannuksia (n. 700 €).

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot ovat maksullisia. Tämän koulutuksen opiskelijamaksu on koko tutkinnossa 1160€ ja tutkinnon osassa 290€.

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
ma, ke, to klo 9-12, 12.30-15, ti 10-12, 12.30-14, pe 9-12


 

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Aika

-

Paikkakunta

Jyväskylä