Laajuus

Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 1,5 – 2 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Aika

-

Hakuaika

-

Kenelle

Onko haaveenasi kouluttaa kuljettajia turvallisempaan tulevaisuuteen?

Koulutus sopii erilaisista koulutus- ja työtaustoista tuleville eli aiempaa työkokemusta liikennealalta et tarvitse. Tärkeintä on, että olet kiinnostunut liikenneopetuksesta. Tämän koulutuksen avulla voit työllistyä autokouluun tai ammatilliseen oppilaitokseen.

Hakeutuminen

Tämän koulutuksen haku- ja aloitusajat ovat:
• Hakuaika 8.6.2021-24.11.2021. Opinnot alkavat 10.1.2022.

Opiskelijavalinnat tehdään valintakokeiden perusteella.

Opiskelijavalinnat tehdään valintakokeiden perusteella. Oppilaitoksesta otetaan yhteyttä hakijoihin puhelimitse ja valintakoepäivä sovitaan jokaisen hakijan kanssa henkilökohtaisesti. Alustavat valintakoepäivät (1 pv/hakija) syksyllä 2021 ovat 18.8., 30.8., 14.9., 27.9., 13.10., 3.11., 12.11., 29.11., 8.12. ja 9.12. Valintakoepäivään 8.12. osallistuvat kielikokeessa 30.11. käyvät hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi.

Kelpoisuusvaatimukset

Hakijan tulee täyttää seuraavat hakukelpoisuuden kriteerit:
• Hakijalla tulee olla sujuva suomen kielen luku- ja kirjoitustaito (opiskelijan tulee mm. pystyä lukemaan ja ymmärtämään lakitekstiä sekä laatimaan raportteja ja suunnitelmia)
• Hakija on koulutuksen alkaessa täyttänyt vähintään 21 vuotta ja täyttää koulutuksen aikana 23 vuotta
• Hakijalla on vähintään B-luokan ajokortti, joka on ollut voimassa vähintään 3 vuotta
• Hakija täyttää ryhmän 2 ajokortin terveysvaatimukset
• Hakijan oma ajotaito on riittävällä tasolla
• Hakija on henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella sopiva liikenneopettajaksi.

Hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi ja jotka eivät ole toimittaneet riittävää todistusta kielitaidostaan, kutsutaan kielikokeeseen. Tämän haun kielikoe on tiistaina 30.11.2021. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: www.gradia.fi/kielikoe.

Tällä alalla noudatetaan tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä (SORA-lainsäädäntö). Sinulta voidaan pyytää terveydentilaasi koskevia tietoja opiskelijaksi ottamisen arviointia ja päätöksentekoa varten milloin tahansa hakeutumisvaiheen aikana. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppimaan/sora-lainsaadanto

Kuvaus

Opiskelu on päätoimista, joten koulutuksen suorittaminen työn ohella ei ole mahdollista. Opiskelu on käytännönläheistä ja työelämässä oppimisella on iso rooli koulutuksessa. Opiskelu rakentuu siten, että ensimmäiset n. neljä kuukautta keskittyy lähiopiskeluun oppilaitoksessa sisältäen kuitenkin ns. työharjoittelujaksoja. Tämän jälkeen suoritetaan ensimmäinen pakollinen tutkinnon osa, jonka hyväksytysti suoritettuaan opiskelija saa oppilaitoksen myöntämän opetusharjoitteluluvan.

Opiskelun pääpaino siirtyy opetusharjoitteluluvan saamisen jälkeen työssä tapahtuvaan oppimiseen joko autokoulussa tai ajokorttikoulutusta tarjoavassa oppilaitoksessa. Harjoittelupaikan hankkimisesta opiskelija vastaa itse.

Suosittelemme autokoulutoimintaan tutustumista jo ennen hakemuksen jättämistä. Eduksi katsotaan, mikäli harjoittelupaikasta on alustavasti sovittu autokoulun tai oppilaitoksen kanssa. Mahdollisesta harjoittelupaikasta tulee aina ilmoittaa hakemuksessa. Harjoittelupaikka itsessään ei kuitenkaan takaa opiskelupaikkaa. Jos hakemuksen jättövaiheessa ei vielä ole harjoittelupaikkaa, voi hakemusta täydentää hakuajan puitteissa osoitteeseen terhi.mononen@gradia.fi .

Panosta siis hakemukseesi ja myy itsesi meille!

LISÄTIETOJA: Opettaja Eero Hintikka (eero.hintikka@gradia.fi, p. 040 341 6214) tai opintosihteeri Terhi Mononen (terhi.mononen@gradia.fi, p. 040 341 6413)

Rakenne

Perusopinnot (AM- ja B-luokkien opetus):
• Asiakasneuvonta
• Lainsäädäntö
• Kasvatustiede
• Psykologia (yleinen ja liikennepsykologia)
• Pedagogiikka (yleinen ja liikennepedagogiikka)
• Didaktiikka
• Viestintä- ja vuorovaikutustaidot
• Virtuaali-, simulaattori ja rataopetus
• Työturvallisuus
• Ajoneuvotekniikka

Erikoistumisopinnoissa opiskelija voi suuntautua:
• moottoripyöräkouluttajaksi
• raskaiden ajokorttiluokkien kouluttajaksi
• kuljettajatutkintojen vastaanottajaksi
• ammatillisen kuljettajakoulutuksen opettajaksi
• ammattipätevyyskouluttajaksi
• autokoulutoimintojen johtamiseen ja yrittäjyyteen
• ekologisen liikkumisen kouluttajaksi
• mopokouluttajaksi.

Koulutus sisältää teoria- ja käytännön opintoja oppilaitoksessa, työssäoppimista 'harjoittelupaikassa' sekä näytöt.

Monta tapaa opiskella

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS, jossa sovitaan opinnot, opiskelutavat sekä mahdolliset tukitoimet. Opintosi koostuvat lähi- tai verkko-opinnoista, erilaisista oppimistehtävistä, projekteista sekä työssäoppimisesta. Työpaikalla suoritettavat opinnot sovitaan työpaikan kanssa koulutussopimuksella.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä ja sen voi aloittaa joustavasti. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387

Tavoitteellisen urheilun ja opiskelun pystyy yhdistämään Gradiassa: www.gradia.fi/oppimaan/urheilijana-gradiassa.

Gradian opiskelijana voit tehdä myös Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston opintoja. EduFutura Jyväskylä tarjoaa opiskelijoille monipuoliset mahdollisuudet joustaviin opintopolkuihin ja ristiinopiskeluun. Lisätietoa: https://edufutura.fi/

Kustannukset

Koulutus on maksullista ja opiskelijan Gradialle maksama omavastuuosuus määrittyy valittavien valinnaisten tutkinnonosion mukaan. Opiskelijan omavastuukustannukset ovat n. 300 € per tutkinnon osa. Kokotutkinnon saavuttamiseksi tarvitaan neljä tutkinnon osaa. Valittaessa tutkinnon osa 'Ajokokeen vastaanottajana toimiminen' laskuttaa ulkopuolinen toimija oppilaan ohjaamisesta ja tämä synnyttää opiskelijalle lisäkustannuksia (n. 700 €).

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
Mape 18.22.10. klo 912
25.10. alkaen ma, ke ja to klo 9–15, ti ja pe klo 10–14

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Aika

-

Paikkakunta

Jyväskylä