Laajuus

Opintojen laajuus on 150 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 1–1,5 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Koulutuksen voi aloittaa syksyn 2019 aikana.

Ammattitutkinnon voi suorittaa joko koko tutkintona tai tutkinnon osa kerrallaan. Osatutkinnon voi täydentää koko tutkinnoksi henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.

Hakijat kutsutaan valintahaastatteluun. Jos hakija ei osallistu haastatteluun, hakemus peruuntuu.

Koulutukseen voivat hakea puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan työkokemusta omaavat henkilöt. Laitoshuoltajan työ sopii sinulle, joka haluat ihmisläheisen työn, tulet toimeen erilaisten ja eri-ikäisten ihmisten kanssa. Laitoshuoltajat ovat osa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluketjua. He työskentelevät sairaaloissa, terveyskeskuksissa ja vanhusten palvelutaloissa. Heidän tehtävänään on huolehtia kohteen puhtaanapidon lisäksi myös asiakkaiden ja asukkaiden hyvinvoinnista ja turvallisuudesta.

Jos olet Keski-Suomen TE-toimiston työnhakija, voit hakea koulutukseen työhallinnon internet-sivujen kautta (www.te-palvelut.fi -> haussa oleva työvoimakoulutus). Valinnat koulutukseen tekee TE-toimisto.

Lisätietoa tutkinnon osien suorittamisesta saat TE-toimiston sivuilta: https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/685047?locations=Jyv%C3%A4skyl%C3…

Kelpoisuusvaatimukset

Hakijalta vaaditaan vähintään puolen vuoden työkokemus alalta tai suoritettuna puhtaus- ja kiinteistöalan perustutkinnon pakolliset tutkinnon osat sekä työkokemusta alalta.

Hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai kielitaitoa ei ole muuten voitu todentaa, kutsutaan kielikokeeseen. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: https://www.gradia.fi/kielikoe

Kuvaus

Laitoshuoltajan työtehtäviin kuuluu osaston tilojen siivous, potilaiden ruokailusta ja välipalojen valmistamisesta huolehtiminen sekä vuode- ja jätehuoltotehtäviä. Työ on yleensä kaksivuorotyötä.

Laitoshuoltaja työskentelee julkisen sektorin, kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa tai yksityisen sektorin palveluyrityksissä. Puhtaus- ja Kiinteistöpalveluala kuuluu niihin harvoihin toimialoihin, joiden tulevaisuudennäkymät ovat hyvät huolimatta talouden taantumasta.

Alan osaajista on kova kysyntä Keski-Suomen alueella.

Rakenne

Pakolliset tutkinnon osat 60 osp
- Asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen 15 osp
- Laitoshygieniapalvelut 45 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 90 osp
- Avustaminen ja huolenpito 30 osp
- Erityiskohteiden siivouspalvelut 30 osp
- Huonekasvien huoltaminen 15 osp
- Laitoshuoltopalvelut 30 osp
- Perussiivouspalvelut 30 osp
- Puhdastilojen puhtauspalvelut 30 osp
- Tekstiilien huoltaminen 30 osp
- Terveydenhuoltotilojen puhtauspalvelut 30 osp
- Työhön opastaminen 30 osp
- Työpaikkaohjaajana toimiminen 30 osp
- Ympäristönhuoltopalvelut 30 osp
- Toisen osaamisalan valinnainen tutkinnon osa
- Tutkinnon osa perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta

Monta tapaa opiskella

Opiskelu on joustavaa ja ottaa huomioon opiskelijan elämäntilanteet. Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS, jossa sovitaan tarvitsemasi opinnot, opiskelutavat ja mahdolliset tukitoimet.

Oppilaitoksessa opiskellessasi opintosi koostuvat kontakti- tai verkko-opinnoista, opintokäynneistä, erilaisista oppimistehtävistä, projekteista sekä työelämässä oppimisesta. Opiskelijatiimissä syvennät omia yhteistyö- ja ongelmanratkaisutaitojasi sekä itsenäistä ja vastuullista toimintaasi opiskelijana ja tulevana ammattilaisena. Työpaikalla suoritettavat opinnot sovitaan työpaikan kanssa koulutussopimuksella. Koulutuksen aikana voi hakeutua ulkomaille. Tutkinnon voi suorittaa oppisopimuksella, jos sinulla on työsuhde tai toimit yrittäjänä. Työajan tulee olla keskimäärin 25h viikossa.

Opiskelu on omaehtoista päätoimista ammatillista koulutusta ja oikeuttaa Kelan opintotukeen, ehtojen täyttyessä työttömyysetuuteen (te-toimisto) tai aikuiskoulutustukeen (Koulutusrahasto).

Kustannukset

Omaehtoinen koulutus koko tutkinnon suorittavalle on 400 €. Opintoihin hankitaan työvaatteet ja -jalkineet.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto antaa kelpoisuuden korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin ja yleisen kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintohin.

HAKUPALVELUT

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika
ma–to klo 10–15.30
pe ja aattopäivinä klo 10–14

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Paikkakunta

Jyväskylä