Asutko kaukana oppilaitoksesta? Valmistu lähihoitajan ammattiin kotipaikkakunnallasi opiskellen.

Koulutuksen tiedot

Koulutusala

Sosiaali- ja terveysala

Paikkakunta

Verkkototeutus

Toteutusaika

-

Opiskelutapa

Verkko-opiskelu

Laajuus

180 osaamispistettä, 1,5–3 vuotta

Hakuaika

-

Hakeutuminen

Koulutukseen on jatkuva haku
2.2.2024 aloitukseen haku 1.12.2023 mennessä.
Kielitaidon arviointi 13.12.2023.
Pääsy- ja soveltuvuuskokeet 16.-17.1.2024.

Opiskelu toteutuu osaamisalavaiheessa ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisalan tai sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisalan opinnoissa.

Tätä koulutusta toteutetaan myös työvoimakoulutuksena. Voit hakea TE-palveluiden sivujen kautta 3.12.2023 mennessä: https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/716969?searchPhrase=l%C3%A4hihoit…

Kenelle

Koulutus soveltuu sinulle, joka olet alasta kiinnostunut ja haluat työllistyä monipuolisesti erilaisiin sosiaali- ja terveysalan työtehtäviin. Sinulla on mahdollisuus opiskella sosiaali- ja terveysalan perustutkinto verkkototeutuksena. Opiskelu sisältää myös muutamia käytännön harjoituspäiviä Jyväskylässä, joihin tulee osallistua. Opintoihin sisältyvät työelämässä oppimisen jaksot voit suorittaa kotipaikkakuntasi sosiaali- ja terveysalan työyksikössä.

Koulutus on tarkoitettu ilman ammatillista perustutkintoa oleville sekä uuden ammatin hankkimista tai alan vaihtamista suunnitteleville.

Kuvaus

Lähihoitaja on sosiaali- ja terveysalan ammattilainen. Sosiaali- ja terveysalalla työskennellään tiimeissä eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten ihmisten parissa. Tutkinnon suoritettuasi sinulla on valmiudet toimia monipuolisesti ihmisten kasvuun, hoitoon ja huolenpitoon sekä kuntoutumiseen liittyvissä tehtävissä.
Työssä lähtökohtana on asiakkaan tai potilaan kohtaaminen kokonaisvaltaisesti. Työ vaatii tietopuolista, käytännöllistä ja joustavaa otetta sekä hyvää paineensietokykyä. Lähihoitajien työllisyystilanne on hyvä ja työllistymismahdollisuudet ovat monipuoliset. Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelijat saavat laaja-alaiset ammatilliset työelämävalmiudet.

Opetus toteutetaan etäyhteydellä klo 8-15.30 välillä neljänä päivänä viikossa. Muutamat käytännön harjoituksia sisältävät lähiopetuspäivät järjestetään Gradia Jyväskylän, Kukkulan kampuksella. Enimmillään opintoihin sisältyy 20 lähiopetuspäivää. Opintoihin sisältyy myös työelämässä oppimista, johon soveltuu kotipaikkakuntasi sosiaali- ja terveysalan työyksiköt. Työelämässä oppiminen on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksella.
Teemme sinulle henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS), jossa otamme huomioon aikaisemman ammattitaitosi ja työkokemuksesi. Opiskelujen kesto määritellään tässä yhteydessä.
Tutkinnon osassa vaadittava ammattitaito osoitetaan näytöissä, jotka järjestetään työpaikalla.

Koulutuksen sisältö

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS, jossa suunnitellaan opintojen laajuus ja opiskeluaika, opiskelutavat sekä mahdolliset tukitoimet.

Tutkinnon laajuus on 180 osp.
Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista 145 osp.
Kaksi ensimmäistä pakollista tutkinnon osaa
• Kasvun ja osallisuuden edistäminen 25 osp
• Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen 30 osp

Tarjolla olevat osaamisalat 75 osp
• Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala
• Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala

Ammatillisiin tutkinnon osiin sisältyy myös valinnainen tutkinnon osa, jonka laajuus on 15 osp.

Näiden lisäksi tutkintoon sisältyy yhteiset tutkinnon osat 35 osp:
• Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
• Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
• Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Kustannukset

Koulutus on opiskelijalle maksuton. Opiskelija tarvitsee verkko-opiskelua varten nettiyhteyden sekä tietokoneen, jossa on toimiva mikrofoni, kamera ja kuulokkeet.

Lisää koulutuksesta

Kysy lisää, autamme mielellämme!

Gradia hakupalvelut

Ma–pe klo 9–12 sekä ma, ke ja to klo 13–15

Chat: gradia.fi/oppimaan
hakupalvelut@gradia.fi
040 341 6193