Asutko kaukana oppilaitoksesta? Valmistu lähihoitajan ammattiin kotipaikkakunnallasi opiskellen.

Koulutuksen tiedot

Koulutusala

Sosiaali- ja terveysala

Paikkakunta

Verkkototeutus

Opiskelutapa

Verkko-opiskelu

Laajuus

180 osaamispistettä, 2–3 vuotta

Hakuaika

Jatkuva haku

Hakeutuminen

• 6.8.2024 aloitukseen otetaan huomioon 25.7.2024 mennessä tulleet hakemukset. Pääsy- ja soveltuvuuskoepäivät ke 12.6.2024 ja ke 31.7.2024. Kielitaidon arviointi on 5.6.2024.
• 30.9.2024 aloitukseen otetaan huomioon 29.8. mennessä tulleet hakemukset. Pääsy- ja soveltuvuuskoepäivät 3.-4.9.2024. Kielitaidon arviointi 21.8.2024.

Katso tarkemmat lisätiedot valintakriteereistä.

Teemme valintoja jo hakuaikana. Opinnot voi aloittaa myös joustavasti oppilaitoksen jaksojen mukaisesti. Kuvaa kattavasti omaa osaamistasi jo hakemuksella. Voit myös liittää hakemuksellesi todistukset aikaisemmista opinnoistasi joustavan aloituksen edistämiseksi. Lisätietoja voit kysyä Hakupalveluista, yhteystiedot löydät sivun alareunasta.

Kenelle

Koulutus soveltuu sinulle, joka olet alasta kiinnostunut ja haluat työllistyä monipuolisesti erilaisiin sosiaali- ja terveysalan työtehtäviin. Sinulla on mahdollisuus opiskella sosiaali- ja terveysalan perustutkinto verkko-opiskeluna.

Verkko-opiskelu voi sopia sinulle, jos olet itseohjautuva, osaat toimia suunnitelmallisesti ja haluat ottaa vastuuta omasta oppimisestasi. Verkko-opiskelussa tarvitset rohkeutta ja taitoja digivälineiden käyttöön.

Koulutus on tarkoitettu ilman ammatillista perustutkintoa oleville sekä uuden ammatin hankkimista tai alan vaihtamista suunnitteleville.

Kuvaus

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittanut lähihoitaja työskentelee eri-ikäisten ja erilaisissa elämänvaiheissa olevien ihmisten kanssa. Lähihoitaja toimii sosiaali- ja terveysalan hoito-, huolenpito-, kasvatus- ja kuntoutustehtävissä.

Työssä lähtökohtana on asiakkaan tai potilaan kohtaaminen kokonaisvaltaisesti. Työ vaatii tietopuolista, käytännöllistä ja joustavaa otetta sekä hyvää paineensietokykyä. Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelijat saavat laaja-alaiset ammatilliset työelämävalmiudet.

Verkko-opiskelu tarkoittaa, että opiskelet ensisijaisesti verkossa. Gradialla on käytössä verkko-oppimisympäristö Moodle. Osan opinnoista voit suorittaa itsenäisesti omien aikataulujesi mukaan, mutta verkko-opiskeluun kuuluu myös aikaan sidottua ohjausta.

Verkko-opiskeluun kuuluu myös joitakin lähiopetuspäiviä Jyväskylässä Kukkulan kampuksella. Lähipäivien määrään vaikuttaa valitsemasi osaamisala.

Opintoihin sisältyy jokaisessa tutkinnon osassa työpaikalla tapahtuvaa oppimista, johon soveltuu kotipaikkakuntasi sosiaali- ja terveysalan työyksiköt. Työpaikalla tapahtuva oppiminen on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksella.

Tutkinnon osassa vaadittava ammattitaito osoitetaan näytöissä, jotka järjestetään työpaikalla.

Koulutuksen sisältö

Tutkinnon laajuus on 180 osp.

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS, jossa suunnitellaan opintojen laajuus ja opiskeluaika, opiskelutavat sekä mahdolliset tukitoimet.
Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Ammatilliset tutkinnon osat muodostuvat kaikille pakollisista tutkinnon osista, osaamisalakohtaisista pakollisista tutkinnon osista sekä valinnaisista tutkinnon osista.

Kaikille pakolliset tutkinnon osat:
• Asiakkaan kohtaaminen ja ohjaaminen 20 osp
• Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen 25 osp
• Lääkehoito lähihoitajan vastuualueella 10 osp

Tarjolla olevat osaamisalakohtaiset pakolliset tutkinnon osat 60-75 osp
• Ikääntyneiden hoidon ja kuntoutumisen osaamisala
• Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala
• Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala
• Sairaanhoidon osaamisala
• Suunhoidon osaamisala
• Vammaistyön osaamisala.

Ammatillisiin tutkinnon osiin sisältyy myös 1-2 valinnaista tutkinnon osaa, joiden laajuus on yhteensä 15-30 osp.

Näiden lisäksi tutkintoon sisältyy yhteiset tutkinnon osat 35 osp
• Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
• Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
• Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Kustannukset

Koulutus on opiskelijalle maksuton. Opiskelija tarvitsee verkko-opiskelua varten nettiyhteyden sekä tietokoneen, jossa on toimiva mikrofoni, kamera ja kuulokkeet.

Lisää koulutuksesta

Monta tapaa opiskella

Gradia tarjoaa aikuisille tutkintotavoitteista opiskelua sekä lyhyempiä koulutuksia. Aikuisena voit opiskella ammatillisia opintoja Ammattiopisto Gradiassa ja lukio-opintoja Jyväskylän aikuislukiossa. Lisäksi voit tehdä perusopetuksen opinnot valmiiksi aikuisten perusopetuksessa.

Gradian opiskelijana - niin lukiolaisena kuin ammattiin opiskelevana - voit tehdä Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston opintoja. EduFutura Jyväskylä tarjoaa opiskelijoille monipuoliset mahdollisuudet joustaviin opintopolkuihin ja ristiinopiskeluun. Korkeakouluopintojen avulla pääset tutustumaan korkeakoulujen eri aloihin ja siihen, millaista on opiskella korkeakoulussa.

Kaksoistutkinnossa opiskelet samanaikaisesti ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon. Kaksoistutkinto-opiskelijana sinun on tärkeä olla aktiivinen ja omatoiminen, sillä opiskelu vaatii sitoutumista ja itseohjautuvuutta. Opinnot antavat sinulle hyvät valmiudet työelämään ja jatko-opintoihin.

Gradiassa voit yhdistää opiskelun ja tavoitteellisen urheilun. Urheiluvalmennus mahdollistaa harjoittelun eritasoisille urheilijoille – aina seuratasosta maajoukkuetasoon. Urheilijoiden opintopolku rakentuu oman tason mukaan. Ilmoita hakulomakkeella, että olet kiinnostunut urheilijan ammatillisesta koulutuksesta.

Jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus kehittää yrittäjyysosaamista osana lukion ja ammatillisen koulutuksen opintoja. Yrittäjyysopinnot ovat hyödyllinen valinta jokaiselle, joka haluaa pärjätä tulevaisuuden työelämässä tai päivittää osaamistaan työelämän aikana.

Kysy lisää, autamme mielellämme!

Gradia hakupalvelut