Laajuus

Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 2 – 3 vuotta henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Aika

-

Hakuaika

Yhteishaku

Kenelle

Haluatko tehdä työtä ihmisten parissa sosiaali- ja terveysalalla? Tule opiskelemaan lähihoitajaksi Gradiaan! Sosiaali- ja terveysalan työ on ihmisläheistä hoito-, huolenpito- ja kasvatustyötä. Työtä tehdään erilaisten asiakkaiden kanssa monenlaisissa toimintaympäristöissä. Sosiaali- ja terveysala työllistää hyvin ja työ on haastavaa ja monipuolista. Lähihoitaja on aidosti lähellä ihmistä.

Hakeutuminen

Yhteishaussa haet sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon. Osaamisalan opintoihin haetaan opintojen aikana.

Kelpoisuusvaatimukset

Peruskoulun päättötodistus tai vastaava todistus

Pääsy- ja soveltuvuuskoe muodostuu ennakkotehtävästä, aikarajallisista kirjallisista tehtävistä, ryhmätilanteesta ja haastattelusta. Hyväksytystä pääsy- ja soveltuvuuskokeesta hakija saa 1–10 pistettä. Hakija ei voi tulla valituksi tutkintoon, mikäli hän saa pääsy- ja soveltuvuuskokeesta nollan tai ei saavu kokeeseen. Kokeen kokonaispistemäärä lisätään muiden valintaperusteiden mukaan määräytyviin valintapisteisiin.

Yhteishaun 2020 hakijoille järjestetään pääsy- ja soveltuvuuskoe 27. - 29.4. ja 4. – 5.5.2020. Kokeen sisällöstä, ajankohdasta ja järjestelyistä tiedotetaan tarkemmin hakijoille huhtikuussa koekutsun yhteydessä. Koe on hakijalle maksuton ja yksipäiväinen.

Opiskelijaksi hakeutumisvaiheeseen kuuluu myös hakijan terveyden ja toimintakyvyn arviointi. Tutkintokohtaisten terveydentilavaatimusten tavoitteena on edistää turvallisuutta ammatillisessa peruskoulutuksessa ja myöhemmin työelämässä. Sosiaali- ja terveysalan koulutuksessa edellytetään käytännön tehtäviin ja työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen riittävää fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä. Terveydentilan tai toimintakyvyn rajoitteet tulee arvioida yksilöllisen hoitotilanteen mukaan.

Opiskelijavalinnan esteenä sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon voi olla:
- ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus tai muu psyykkistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
- tuki- ja liikuntaelimistön sairaus, vamma tai muu fyysistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
- toimintakykyä rajoittava ihon sairaus kuten krooninen ihottuma, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
- veriteitse tarttuva sairaus, joka saattaa rajoittaa koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimista
- päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Sinulta voidaan pyytää terveydentilaasi koskevia tietoja opiskelijaksi ottamisen arviointia ja päätöksentekoa varten milloin tahansa hakeutumisvaiheen aikana.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttamispäätös, josta hakijan tulee ilmoittaa jo hakuvaiheessa. Mikäli opiskelijan työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen sisältyy käytännön työskentelyä alaikäisten kanssa, tulee hänen esittää myös rikostaustaote nähtäväksi.

Kuvaus

Lähihoitaja on sosiaali- ja terveysalan ammattilainen. Alan koulutus ja työ edellyttävät vastuullisuutta, hyviä vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaitoja sekä hyvää terveyttä ja toimintakykyä. Sosiaali- ja terveysalalla työskennellään tiimeissä eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten ihmisten parissa. Tutkinnon suoritettuasi sinulla on valmiudet toimia monipuolisesti ihmisten kasvuun, hoitoon ja huolenpitoon sekä kuntoutumiseen liittyvissä tehtävissä.

Työssä lähtökohtana on asiakkaan tai potilaan kohtaaminen kokonaisvaltaisesti. Työ vaatii tietopuolista, käytännöllistä ja joustavaa otetta sekä hyvää paineensietokykyä. Lähihoitajien työllisyystilanne on hyvä ja työllistymismahdollisuudet ovat monipuoliset. Lähihoitajana voit työskennellä esim. päiväkodeissa, kotihoidossa ja palvelutaloissa, sairaaloissa, muissa hoito- ja palveluyksiköissä sekä suun terveydenhuollon yksiköissä.

Rakenne

Perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp) henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Ammatilliset pakolliset tutkinnon osat 55 osp:
- Kasvun ja osallisuuden edistäminen 25 osp
- Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen 30 osp

Tarjolla olevat osaamisalat 75 osp:
- Ikääntyvien hoito ja kuntoutus
- Jalkojenhoito: suositellaan lähihoitajan lisäkoulutukseksi
- Lasten ja nuorten kasvatus ja hoito
- Mielenterveys- ja päihdetyö
- Sairaanhoito ja huolenpito
- Suunhoito: paikkoja rajoitetusti rajoitettuna aikana
- Vammaistyö

Osaamisaloja toteutetaan kysynnän mukaan.

Ammatillisiin tutkinnon osiin sisältyy myös 15 osp valinnainen tutkinnon osa.

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp:
- Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen 11 osp
- Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen 9 osp
- Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 6 osp
- Opiskelijan valitsemia yhteisen tutkinnon osien osaamistavoitteita 9 osp

Monta tapaa opiskella

Opinnot sisältävät lähiopetusta, itsenäistä tiedonhakua, verkko-opetusta ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Tutkinnon osissa vaadittava ammattitaito osoitetaan näytöissä, jotka järjestetään työpaikalla tutkinnon osa kerrallaan. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOKS), jota päivitetään koko koulutuksen ajan. Opetus tapahtuu yhteistyössä työelämän kanssa, mikä auttaa sinua verkostoitumaan sosiaali- ja terveysalalla.

Tavoitteellisen urheilun ja opiskelun pystyy yhdistämään Gradiassa: www.gradia.fi/oppimaan/urheilijana-gradiassa.

Kahden tutkinnon opinnoissa opiskellaan samanaikaisesti ammatillinen perustutkinto ja ylioppilastutkinto: www.gradia.fi/oppimaan/kahden-tutkinnon-opinnot.

Kustannukset

Opetus on sinulle maksutonta. Kustannuksia koituu työvaatetuksesta sekä oppikirjoista.

Jatko-opintomahdollisuudet

Jatkokoulutusvaihtoehtoja löytyy Gradian ammatillisen lisäkoulutuksen tarjonnasta, esimerkiksi terveysalan ammattitutkinto, hieronnan ammattitutkinto sekä kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto. Lisätietoa jatkokoulutusvaihtoehdoista: www.gradia.fi/oppimaan.

Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Yleisimpiä jatkokoulutusvaihtoehtoja ovat alan ammattikorkeakouluopinnot, kuten esimerkiksi sosionomi, sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, kätilö, ensihoitaja, fysioterapeutti, kuntoutuksen ohjaaja, suuhygienisti, hammasteknikko, geronomi ja toimintaterapeutti.

HAKUPALVELUT

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika
ma–to klo 10–15.30
pe ja aattopäivinä klo 10–14

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Aika

-

Paikkakunta

Jyväskylä