Laajuus

Opintojen laajuus 150 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto n. 1-1,5 vuotta henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Koulutus soveltuu sinulle, jos pidät toiminnan suunnittelusta, järjestämisestä ja monipuolisista työtehtävistä. Olet sosiaalinen, sinulla on tiimityötaitoja ja pidät ohjaustyöstä sekä työskentelystä eri-ikäisten ihmisten kanssa.

Alan työtehtäviä tehdään erilaisissa toimintaympäristöissä: varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa, ammatillisessa koulutuksessa ja lukiossa sekä aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestävissä ympäristöissä.

Hakeutuminen

Jos sinulla on aiempia opintoja tai työkokemusta tai harrastuksen kautta saavutettua osaamista kasvatus- ja ohjausalalta, opinnot on mahdollista aloittaa seuraavan kerran alkuvuonna 2020.

Kelpoisuusvaatimukset

Opiskelijaksi hakeutumisvaiheeseen kuuluu hakijan terveyden ja toimintakyvyn arviointi.

Tutkintokohtaisten terveydentilavaatimusten tavoitteena on edistää turvallisuutta ammatillisessa koulutuksessa ja myöhemmin työelämässä.
Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon koulutuksessa edellytetään käytännön työtehtäviin riittävää fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä. Terveydentilan tai toimintakyvyn rajoitteet tulee arvioida yksilöllisen hoitotilanteen mukaan.

Tutkinnon perusteiden mukaan opiskelijavalinnan esteenä Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkintoon voi olla:
• sellainen psyykkinen tai fyysinen sairaus tai vamma, joka estää käytännön työtehtäviin osallistumisen kuten psykoottistasoinen oireilu tai vakavasti toimintakykyä laskeva masennus, vakava sosiaalisten tilanteiden pelkotila tai kommunikaation ja viittomisen estävä sairaus tai vamma
• muu sairaus tai vamma, joka vaarantaa opiskelijan oman, asiakkaan tai muiden käytännön työtehtäviin osallistuvien tai niissä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden
• päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus
Sinulta voidaan pyytää terveydentilaasi koskevia tietoja opiskelijaksi ottamisen arviointia ja päätöksentekoa varten milloin tahansa hakeutumisvaiheen aikana.

Koulutukseen hakeutuvat kutsutaan haastatteluun.

Kuvaus

Kasvatus ja ohjausalan ammattitutkinnon suoritettuasi sinä osaat toimia erilaisissa kasvatus-, opetus- ja ohjausalan työpaikoissa. Toimit kasvattajana ja ohjaajana sekä osaat toimia moniammatillisessa yhteistyössä. Osaat ohjata yksilöä ja ryhmiä, tunnistat erityistä tukea tarvitsevat oppijat ja ohjattavat sekä osaat tukea heidän toimintakykyään ja oppimista. Voit toimia myös aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajana.

Työskentely vaatii sosiaalisia taitoja, tiimityöskentelyn osaamista ja yhteistyökykyä. Joustavuus, luovuus ja ongelmanratkaisutaidot ovat työelämätaitoja, joita alalla työskentelyssä tarvitaan.

Koulunkäynnin ja aamu-ja iltapäivätoiminnan ohjaajana voit työskennellä eri-ikäisten asiakkaiden ohjaustyössä eri koulutusasteilla, koulutusmuodoissa ja aamu- ja iltapäivätoiminnassa sekä vapaa-ajan toiminnassa. Koulunkäynnin ja aamu-ja iltapäivätoiminnan ohjaaja toimii suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti edistäen oppimista opettajan ja muun opetushenkilöstön kanssa. Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus edellyttää kykyä työskennellä itsenäisesti.

Rakenne

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto (150 osp) muodostuu pakollisista tutkinnon osista ja valinnaisista tutkinnon osista.

Tutkinnon pakollinen osa (20 osp):
Ammatillinen toiminta ja työelämäosaaminen kasvatus- ja ohjausalalla (20 osp)

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisalan pakolliset tutkinnon osat (110 osp):
Oppijan ja oppimisen ohjaus (40 osp)
Tuen tarpeeseen vastaaminen oppimisen ja ohjauksen ympäristössä (30 osp)
Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus (40 osp)

Valinnaiset tutkinnon osat (20 osp):
Kulttuurinen moninaisuus kasvatus- ja ohjaustyössä (20 osp)
Draamailmaisun käyttö kasvatus ja ohjaustilanteissa (10 osp)
Kuvallisen ilmaisun käyttö kasvatus- ja ohjaustilanteissa (10 osp)
Musiikillisen ilmaisun käyttö kasvatus ja ohjaustilanteissa (10 osp)
Suomen kielen lukemisen ja kirjoittamisen perustaitojen ohjaus (10 osp)
Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta.

Osa valinnaisista tutkinnon osista toteutetaan työpaikalla tapahtuvan oppimisen menetelmällä.

Monta tapaa opiskella

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS, jossa sovitaan opinnot, opiskelutavat sekä mahdolliset tukitoimet. Osaamisen hankkimisessa on keskeisenä erilaiset oppimisympäristöt ja työelämälähtöisyys. Opintosi koostuvat lähi- tai verkko-opinnoista, opintokäynneistä, erilaisista oppimistehtävistä ja työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta. Työpaikalla tapahtuva oppiminen sovitaan työpaikan kanssa koulutussopimuksella.

Opiskelijatiimissä syvennät omia yhteistyö- ja ongelmanratkaisutaitojasi sekä itsenäistä ja vastuullista toimintaasi opiskelijana ja tulevana ammattilaisena. Oppimismenetelmissä korostuvat toiminnallisuus, tiimimäinen oppiminen sekä yhdessä tekeminen ja tekemisen kautta oppiminen.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Kustannukset

Koulutusmaksu 400€. Koulutusmaksu on mahdollista maksaa kahdessa erässä. Koulutusmaksua ei palauteta, jos opinnot keskeytyvät.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammattitutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Jatkokoulutusvaihtoehtoja ovat mm. ammattikorkeakouluopinnot, kuten sosionomi, yhteisöpedagogi tai yliopistossa kasvatustieteen opinnot.

Jatkokoulutusvaihtoehtoja löytyy myös Gradian ammatillisen koulutuksen tarjonnasta, esim. perustutkinnot, kehitysvamma-alan ammattitutkinto, kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinto sekä kuntoutus-, tuki ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto.

Lisää jatkokoulutusmahdollisuuksista www.gradia.fi ja www.opintopolku.fi.

HAKUPALVELUT

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika
ma–to klo 10–15.30
pe ja aattopäivinä klo 10–14

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Paikkakunta

Jämsä