Laajuus

Opintojen laajuus 150 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto n. 1-1,5 vuotta henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Koulutus soveltuu sinulle, jos pidät toiminnan suunnittelusta, järjestämisestä ja monipuolisista työtehtävistä. Olet sosiaalinen, sinulla on tiimityötaitoja ja pidät ohjaustyöstä sekä työskentelystä eri-ikäisten ihmisten kanssa.

Alan työtehtäviä tehdään erilaisissa toimintaympäristöissä: varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa, ammatillisessa koulutuksessa ja lukiossa sekä aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestävissä ympäristöissä.

Hakeutuminen

Koulutukseen hakevat kutsutaan haastatteluun. Hakemus peruuntuu, jos ei osallistu haastatteluun.

Opinnot voi aloittaa joustavasti henkilökohtaisen suunnitelman mukaan.

Kelpoisuusvaatimukset

Opiskelijaksi hakeutumisvaiheeseen kuuluu hakijan terveyden ja toimintakyvyn arviointi. Tällä alalla noudatetaan tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä (SORA-lainsäädäntö). Lisätietoja: www.gradia.fi/oppimaan/sora-lainsaadanto. Koulutuksen alkuvaiheessa pyydetään toimittamaan rikostaustaote.

Hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi ja jotka eivät ole toimittaneet riittävää todistusta kielitaidostaan, kutsutaan seuraavaan mahdolliseen kielitaidon arviointiin. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: https://www.gradia.fi/kielitaidon-arviointi

Kuvaus

Kasvatus ja ohjausalan ammattitutkinnon suoritettuasi sinä osaat toimia erilaisissa kasvatus-, opetus- ja ohjausalan työpaikoissa. Toimit kasvattajana ja ohjaajana sekä osaat toimia moniammatillisessa yhteistyössä. Osaat ohjata yksilöä ja ryhmiä, tunnistat erityistä tukea tarvitsevat oppijat ja ohjattavat sekä osaat tukea heidän toimintakykyään ja oppimista. Voit toimia myös aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajana.

Työskentely vaatii sosiaalisia taitoja, tiimityöskentelyn osaamista ja yhteistyökykyä. Joustavuus, luovuus ja ongelmanratkaisutaidot ovat työelämätaitoja, joita alalla työskentelyssä tarvitaan.

Koulunkäynnin ja aamu-ja iltapäivätoiminnan ohjaajana voit työskennellä eri-ikäisten asiakkaiden ohjaustyössä eri koulutusasteilla, koulutusmuodoissa ja aamu- ja iltapäivätoiminnassa sekä vapaa-ajan toiminnassa. Koulunkäynnin ja aamu-ja iltapäivätoiminnan ohjaaja toimii suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti edistäen oppimista opettajan ja muun opetushenkilöstön kanssa. Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus edellyttää kykyä työskennellä itsenäisesti.

Rakenne

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto (150 osp) muodostuu pakollisista tutkinnon osista ja valinnaisista tutkinnon osista.

Tutkinnon pakollinen osa 20 osp
• Ammatillinen toiminta ja työelämäosaaminen kasvatus- ja ohjausalalla 20 osp

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisalan pakolliset tutkinnon osat 110 osp
• Oppijan ja oppimisen ohjaus 40 osp
• Tuen tarpeeseen vastaaminen oppimisen ja ohjauksen ympäristössä 30 osp
• Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus 40 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 20 osp
• Kulttuurinen moninaisuus kasvatus- ja ohjaustyössä 20 osp
• Draamailmaisun käyttö kasvatus ja ohjaustilanteissa 10 osp
• Kuvallisen ilmaisun käyttö kasvatus- ja ohjaustilanteissa 10 osp
• Musiikillisen ilmaisun käyttö kasvatus ja ohjaustilanteissa 10 osp
• Suomen kielen lukemisen ja kirjoittamisen perustaitojen ohjaus 10 osp
• Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta.

Osa valinnaisista tutkinnon osista toteutetaan työpaikalla tapahtuvan oppimisen menetelmällä.

Monta tapaa opiskella

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS, jossa sovitaan opinnot, opiskelutavat sekä mahdolliset tukitoimet. Osaamisen hankkimisessa on keskeisenä erilaiset oppimisympäristöt ja työelämälähtöisyys. Opintosi koostuvat lähi- tai verkko-opinnoista, opintokäynneistä, erilaisista oppimistehtävistä ja työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta. Työpaikalla tapahtuva oppiminen sovitaan työpaikan kanssa koulutussopimuksella.

Opiskelijatiimissä syvennät omia yhteistyö- ja ongelmanratkaisutaitojasi sekä itsenäistä ja vastuullista toimintaasi opiskelijana ja tulevana ammattilaisena. Oppimismenetelmissä korostuvat toiminnallisuus, tiimimäinen oppiminen sekä yhdessä tekeminen ja tekemisen kautta oppiminen.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä, ja sen voi aloittaa joustavasti. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Tavoitteellisen urheilun ja opiskelun pystyy yhdistämään Gradiassa: www.gradia.fi/oppimaan/urheilijana-gradiassa.

Gradian opiskelijana voit tehdä myös Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston opintoja. EduFutura Jyväskylä tarjoaa opiskelijoille monipuoliset mahdollisuudet joustaviin opintopolkuihin ja ristiinopiskeluun. Lisätietoa: https://edufutura.fi/

Kustannukset

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot ovat maksullisia. Tämän koulutuksen opiskelijamaksu 1.8.2022 alkaen on koko tutkinnossa 490€ ja tutkinnon osassa 190€. Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle maksutonta.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Jatkokoulutusvaihtoehtoja ovat mm. ammattikorkeakouluopinnot, kuten sosionomi, yhteisöpedagogi tai yliopistossa kasvatustieteen opinnot.

Jatkokoulutusvaihtoehtoja löytyy myös Gradian ammatillisen koulutuksen tarjonnasta, esim. perustutkinnot, kehitysvamma-alan ammattitutkinto, kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinto sekä kuntoutus-, tuki ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto.

Lisää jatkokoulutusmahdollisuuksista www.gradia.fi ja www.opintopolku.fi.

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
ma, ke, to klo 9-12, 12.30-15, ti 10-12, 12.30-14, pe 9-12


 

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Paikkakunta

Jämsä