Laajuus

Opintojen laajuus on 150 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 1-1,5 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Koulutus sopii sinulle, joka olet kiinnostunut ihmisläheisestä työstä ja haluat työskennellä kehitysvamma-alalla.

Vammaisalan ammattitutkinto korvaa 1.8.2021 alkaen aiemman kehitysvamma-alan ammattitutkinnon.

Hakeutuminen

Koulutukseen on jatkuva haku ja opinnot voi aloittaa joustavasti, pääsääntöisesti aina uuden tutkinnon osan alkaessa. Opiskelijavalinnat koulutukseen tehdään hakemuksen ja haastattelun perusteella.

Kelpoisuusvaatimukset

Peruskoulu tai vastaavat tiedot ja taidot. Tämä koulutus on mahdollinen, vaikka sinulla ei olisi aikaisempaa koulutusta tai työkokemusta vammaistyöstä.

Tällä alalla noudatetaan tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä (SORA-lainsäädäntö). Sinulta voidaan pyytää terveydentilaasi koskevia tietoja opiskelijaksi ottamisen arviointia ja päätöksentekoa varten milloin tahansa hakeutumisvaiheen aikana. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppimaan/sora-lainsaadanto

Alaikäisten kanssa työskenteleviltä opiskelijoilta vaaditaan rikostaustaote, jonka saa Oikeusrekisterikeskuksesta. Oppilaitos pyytää rikostaustaotteen ennen työpaikalla tapahtuvaa oppimista.

Hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi ja jotka eivät ole toimittaneet riittävää todistusta kielitaidostaan, kutsutaan seuraavaan mahdolliseen kielikokeeseen. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: www.gradia.fi/kielikoe.

Kuvaus

Kehitysvamma-alan ohjaaja (AT) osaa toimia itsemääräämisoikeuden toteutumista edistäen yhteistyössä vammaisen henkilön, hänen läheistensä ja moniammatillisen työryhmän kanssa. Hän osaa työskennellä yksilökeskeisesti, mahdollistaen vammaisen henkilön omat valinnat ja päätöksenteon. Hän voi työskennellä julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin toimintaympäristöissä, joissa eri-ikäiset kehitysvammaiset ihmiset asuvat, opiskelevat, tekevät työtä tai ovat palveluiden käyttäjinä.

Opintojen aikana voi syventää osaamistaan perheiden ja läheisten kanssa toimimisessa tai sosiokulttuuristen työmenetelmien käyttämisessä.

Rakenne

Pakolliset tutkinnon osat 135 osp
• Ammatillinen toiminta kehitysvamma-alalla 45 osp
• Toimintakyvyn ja oppimisen tukeminen 45 osp
• Vuorovaikutus ja kommunikointi 45 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 15 osp
• Sosiokulttuurinen työ 15 osp
• Yhteistyö perheen ja läheisten kanssa 15 osp
• Tutkinnon osa tai osia ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta 15 osp

Monta tapaa opiskella

Koulutus sisältää lähi- ja etäopiskelua, työpaikalla tapahtuvaa oppimista sekä jokaiseen tutkinnon osaan liittyvän näytön. Koulutuksen alussa opiskelijalle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS).

Koulutuksen voi suorittaa työn ohessa. Myös yksittäisten tutkinnon osien suorittaminen on mahdollista.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä, ja sen voi aloittaa joustavasti. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Tavoitteellisen urheilun ja opiskelun pystyy yhdistämään Gradiassa: www.gradia.fi/oppimaan/urheilijana-gradiassa.

Gradian opiskelijana voit tehdä myös Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston opintoja. EduFutura Jyväskylä tarjoaa opiskelijoille monipuoliset mahdollisuudet joustaviin opintopolkuihin ja ristiinopiskeluun. Lisätietoa: https://edufutura.fi/

Kustannukset

500 €

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
Ma, ke ja to klo 9–15, ti ja pe klo 10–14


 

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Paikkakunta

Jyväskylä