Laajuus

Tutkinnon suorittaminen kestää n. 1,5 vuotta henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti.

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Toimitko kaupan alalla osasto-, myymälä- tai aluepäällikkönä tai muissa alan esihenkilötehtävissä? Vastaatko työssäsi esimerkiksi osaston, yksikön tai alueen operatiivisesta toiminnasta, henkilöstöasioista tai valikoimasta? Haluaisitko vahvistaa liiketoiminnan suunnittelu- ja analysointiosaamistasi, johtamistaitojasi sekä kehittää yksikkösi myyntiä ja/tai valikoimaa?

Jos vastasit kyllä, on koulutus sopiva juuri sinulle!

Hakeutuminen

Koulutukseen on jatkuva haku. Opinnot voi aloittaa henkilökohtaisen suunnitelman mukaan.

Mikäli voisit opiskella oppisopimuksella, otathan yhteyttä työelämäkoordinaattoriin ennen hakemista: Anna Taipale, p. 040 341 5195, anna.taipale@gradia.fi.

Kelpoisuusvaatimukset

Koulutukseen osallistuminen edellyttää alalle soveltuvaa työpaikkaa.

Hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi ja jotka eivät ole toimittaneet riittävää todistusta kielitaidostaan, kutsutaan kielitaidon arviointiin. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: https://www.gradia.fi/kielitaidon-arviointi

Kuvaus

Kaupan esihenkilökoulutus tarjoaa monipuolista ja nykyaikaista osaamista kaupan esihenkilöille tai yrittäjille. Liiketoiminnan erikoisammattitutkinnon kaupan osaamisalan suorittaneella on osaamista toimia kaupan alalla esimies- tai asiantuntijatehtävissä sekä myynnin että valikoimatyön kehittämistehtävissä.

Koulutuksessa kehität oman vastuualueesi liiketoimintaa sekä opit vastaamaan liiketoimintaympäristön sekä asiakaskäyttäytymisen muutoksiin. Opit ymmärtämään strategian merkityksen organisaation toimintaan ja viemään strategian henkilöstösi käytännön työhön. Opit suunnittelemaan liiketoimintaa tavoitteellisesti, johtamaan henkilöstövoimavaroja sekä huomioimaan vastuullisuusnäkökulman eri toiminnoissa. Saat lisää osaamista valikoiman ja henkilöstön osaamisen kehittämiseen sekä digitaalisten työvälineiden hyödyntämiseen. Opetussisällöt vastaavat 2020-luvun kaupan toimialan osaamisvaatimuksiin sekä etäjohtamisen haasteisiin.

Rakenne

Ammattitaito osoitetaan työpaikalla monipuolisissa kaupan alan esihenkilötehtävissä, tutkinnon ammattitaitovaatimusten mukaisesti näytöillä.

Koulutuksen aikana suoritetaan tutkinnon osat
• Vastuualueen liiketoiminnan suunnittelu ja toteuttaminen
• Ryhmän esimiehenä toimiminen

Sekä yksi seuraavista tutkinnon osista:
• Tuoteryhmän asiantuntijana toimiminen
• Yksikön myyntityön ja valikoiman kehittäminen
• Kehittämisprojektin suunnittelu ja toteuttaminen

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Koulutuspäivien sisältöinä on esimerkiksi seuraavat aihepiirit:
• Tavoitteellinen liiketoiminta
• Esimiehenä toimiminen
• Henkilöstövoimavarojen suunnittelu ja johtaminen
• Vastuullinen liiketoiminta
• Valikoiman kehittäminen
• Digitaaliset työvälineet
• Henkilöstön osaamisen kartoittaminen ja kehittämine
• LEAN ja prosessit

Monta tapaa opiskella

Opiskelu on monimuotoista (lähi- ja etäopetusta, työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja itsenäistä opiskelua). Tutkinnon suorittaminen edellyttää työ- tai oppisopimuspaikan. Voit toimia myös yrittäjänä.

Koulutus sisältää noin 1–2 lähiopetuspäivää kuukaudessa. Koulutuksen kesto on noin 1,5 vuotta. Koulutus käynnistyy henkilökohtaisen suunnitelman mukaan.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä ja sen voi aloittaa joustavasti. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387

Jos olet kiinnostunut tai sinulla on kysyttävää koulutuksesta, ole yhteydessä: Opettaja Maiju Syvänperä, puh. 040 341 6305, maiju.syvanpera(a)gradia.fi.

Kustannukset

Koko tutkinto 590 €
Tutkinnon osa 190 €
Oppisopimuksella opiskeleminen on maksutonta.

Jatko-opintomahdollisuudet

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
ma, ke, to klo 9-12, 12.30-15, ti 10-12, 12.30-14, pe 9-12


 

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Paikkakunta

Jyväskylä